Трач Володимир Мирославович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Трач Володимир Мирославович

Завідувач кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП), доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України.

Освіта

У 1978 році закінчив з відзнакою гідротехнічний факультет НУВГП та отримав фах інженера-будівельника за спеціальністю “Будівництво річкових споруд і гідроелектростанцій”. За направленням Мінвузу УРСР залишений для роботи в науково-дослідному секторі цього ж інституту. З грудня 1979 року асистент кафедри будівельної механіки. В січні 1985 році вступив до цільової аспірантури, а в грудні 1986 року, у спецраді при Київському автомобільно-дорожному інституті, захистив дисертаційну роботу “Устойчивость многослойных ортотропных составных оболочек вращения при моментном докритическом состоянии” на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю “Будівельна механіка”. За направленням Мінвузу УРСР працює в НУВГП, де на кафедрі будівельної механіки обіймав посади: асистента, старшого викладача. З червня 1988 року переведений на кафедру опору матеріалів і будівельної механіки. У жовтні 1990 року рішенням Державного комітету СРСР по народній освіті присвоєно вчене звання доцента кафедри опору матеріалів і будівельної механіки. З 1987 по 1998 роки, за суміщенням, заступник декана будівельного факультету. З січня 1999 по червень 2005 року проректор університету з науково-педагогічної роботи та виробничої діяльності. За час роботи на цій посаді в університеті здійснено ряд важливих будівельно-монтажних і ремонтних робіт. З 2003 року завідувач кафедри опору матеріалів і будівельної механіки. У березні 2009 року, у спецраді при Київському національному університеті будівництва і архітектури, захистив дисертаційну роботу “Нелінійне деформування та стійкість анізотропних оболонок обертання із шаруватих волокнистих композитів” щодо здобуття наукового ступеня доктора технічних наук з будівельної механіки. У жовтні 2010 року рішенням атестаційної колегії при Міністерстві освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри опору матеріалів і будівельної механіки. Викладає предмети: "Будівельна механіка (загальний та спеціальні курси) ", "Основи надійності мостових споруд", "Проектування і будівництво тунелів і метрополітенів". З 2015 року керівник кафедра мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки.

Наукові інтереси:

Коло наукових інтересів пов’язано з розвитком нелінійної теорії та методів аналітичного й чисельного дослідження задач про напружено-деформований стан, стійкість, закритичну поведінку композитних анізотропних оболонок шаруватої волокнистої структури.

Наукові роботи:

Видруковано в авторстві (співавторстві) близько 200 наукових і науково-методичних праць. У тому числі три підручники “Основи будівельної механіки” (2003 рік), “Будівельна механіка з елементами інформаційних технологій” (2005 рік), “Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності і пластичності” (2016 рік), два навчальних посібники “Будівельна механіка” у 1996 році, “Будівельна механіка. Приклади, задачі та комп’ютерні розрахунки” в 2008 році для студентів напряму “Будівництво”. Всі з грифом Міністерства освіти і науки України. В серпні 2010 року видано монографію “Нелінійне деформування, стійкість і закритична поведінка анізотропних оболонок”. Під моїм керівництвом у 2004 році захищена дисертаційна робота на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук з механіки твердого деформованого тіла, а ще одна з будівельної механіки виконана викладачем кафедри при його безпосередньому сприянні та захищена у 2000 році. Член двох спецрад із захисту дисертацій: Д 26.056.04 при Київському національному університеті будівництва і архітектури та Д 32.075.01 при Луцькому національному технічному університеті. Приймає участь у роботі чотирьох редколегій фахових збірників наукових праць (одна з них за кордоном, Польща).

Нагороди:

П’ять разів у 2003, 2005, 2006, 2010, 2015 роках ставав переможцем номінації “Людина року” університету за що заносився на Дошку пошани, неодноразово нагороджувався подяками, преміями та грамотами керівництва університету, Почесними грамотами Рівненської обласної державної адміністрації (№234 у 1999 році), Рівненської обласної ради (№173 у 2009 році), Міністерства освіти і науки України (№69209 у 2000 році), знаком “Відмінник освіти України” (№63040 у 2002 році).

E-mail

E-mail: v.m.trach@nuwm.edu.ua