Тадеєв Петро Олександрович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Тадеєв Петро Олександрович

Народився у селі Суйми Здолбунівського району Рівненської області.

У 1981 році закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність за дипломом – математика, кваліфікація – „Математик. Викладач”.

З 1981 року по 1997 рік працював у Рівненському педагогічному інституті, обіймаючи посади викладача, доцента, заступника декана та декана факультетів педагогіки та методики початкового навчання і інформатики та математики.

У 1986 році закінчив аспірантуру при кафедрі геометрії Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З 1989 року – кандидат фізико-математичних наук. Дисертацію з теми «Диференціальна геометрія гіперрозподілів та розподілів на гіперповерхнях у просторах зі зв’язністю» захистив на засіданні спеціалізованої вченої ради при Казанському державному університеті імені В. І. Ульянова-Леніна (протокол № 5 від 23.11.1989 р.), диплом ФМ № 037653.

29 жовтня 1992 року присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики (атестат ДЦ 003169). Під час роботи у Рівненському педагогічному інституті організував заочний педагогічний ліцей для обдарованої і талановитої молоді міста та області.

З 1998 року працював у Рівненському економіко-гуманітарному інституті на посадах декана факультету кібернетики та проректора з довузівської підготовки, був ініціатором відкриття на Рівненщині спеціальності «Інформатика» та створення центрів для навчання обдарованих дітей.

З 2002 року по 2012 рік – перший проректор, професор кафедри прикладної математики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

З 2008 року – докторант кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 28 лютого 2012 року захистив дисертацію з теми «Теорія і практика організації навчання обдарованих школярів у США (20-ті роки XX – початок XXІ століття)» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (диплом ДД № 000897 від 17 травня 2012 року). Цього ж року присвоєно вчене звання професора (атестат 12 ПР № 007876 від 17 травня 2012 року).

З лютого 2013 року працював на посаді завідувача кафедри вищої математики в Національному університеті водного господарства та природокористування, а з квітня 2013 року і по теперішній час працюю на посаді директора навчально - наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки цього університету. За час роботи на посаді директора інституту ініціював відкриття низки спеціальностей та освітніх програм.

Викладає навчальні курси: «Алгебра та геометрія», «Вища математика», «Організація роботи з обдарованими дітьми».

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації – 30 років.

За час наукової діяльності опублікував понад сто двадцять наукових праць з математики, педагогіки, методики викладання математики, історії математичної освіти в Україні, проблем профільного навчання. Співавтор двох навчальних посібників – «Геометрія чотирикутника» (2011), «Становлення змісту математичної освіти в Україні (кін. XIX – поч. ХХ ст.)» (2010) і підручника «Теорія і практика навчання обдарованих школярів: організаційний аспект» (2012), які отримали гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Автор двох монографій – «Обдарованість і творчість особистості: американський підхід» (2008), «Розвиток теорії і практики навчання обдарованих школярів у США (20-ті роки ХХ – початок ХХІ століття)» (2011).

Під його керівництвом четверо аспірантів та здобувачів захистили кандидатські дисертації в галузі педагогічних наук (спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Підготував до захисту дві кандидатських дисертації, серед яких одна за спеціальністю 050101 Прикладна геометрія та інженерна графіка. На даний час керує науковою роботою аспірантів та здобувачів.

Неодноразово стажувався у провідних університетах США, Японії, та Європи, де вивчав досвід організації навчально-виховної та наукової роботи з обдарованими учнями та студентами.

Упродовж 15-ти років є головою секції математики Малої академії наук учнівської молоді, членом журі всеукраїнських конкурсів, обласної олімпіади з математики.

Нагороджений Грамотою Міністерства освіти і науки України (2008), Почесною Грамотою Академії педагогічних наук України (2008), Грамотою обласної державної адміністрації (2007), знаком „Відмінник освіти України” (2001), Почесною Грамотою Рівненської МАН учнівської молоді (2009), Почесною Грамотою Рівненської обласної Ради (2009 р.), нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2019 р.)

24 вересня 2002 року обраний академіком Міжнародної Академії Наук Педагогічної Освіти (м. Москва), (диплом № 372 від 24.09.2002 року).

Монографії

 1. Тадеєв П. О. Обдарованість і творчість особистості: Американський підхід : [монографія] / П. О. Тадеєв. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2008. – 240 с.
 2. Тадеєв П. О. Розвиток теорії і практики навчання обдарованих школярів У США (20-і роки ХХ – початок ХХІ століття) : монографія / П. О. Тадеєв. – Рівне : ТЕТІС, 2011. – 536 с.

Навчально-методичні видання

 1. Тадеєв, П. О. та Дейнека, О. Ю. Методичні вказівки та завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Вища математика" з розділів "Лінійна алгебра та аналітична геометрія", "Вступ до математичного аналізу", "Диференціальне числення функції однієї змінної" студентами спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]. – Рівне : НУВГП, 2017. – 28 с. (04-02-12) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/5675/1/04-02-12.pdf
 2. Тадеєв П.О., Дейнека О.Ю. Кушнір В.П. Методичні вказівки і завдання до виконання самостійної роботи з дисципліни “Алгебра та геометрія” частина І [Методичне забезпечення]. – Рівне : НУВГП, 2017. – 32 с. (04-02-18) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6307/1/04-02-18.pdf
 3. Тадеєв П.О., Дейнека О. Ю. Кушнір В.П. Методичні вказівки і завдання до виконання самостійної роботи з дисципліни “Алгебра та геометрія” частина ІІ [Методичне забезпечення]. – Рівне : НУВГП, 2017. – 29 с. (04-02-019) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6308/1/04-02-19.pdf
 4. Тадеєв П.О. Теорія і практика навчання обдарованих школярів: організаційний аспект : [навчальний посібник] / П. О. Тадеєв.– Рівне : ТЕТІС, 2011. – 200 с.
 5. Раухман А. С. Геометрія чотирикутника : посібник для учнів ст. класів, студ. та вчит. матем. / А. С. Раухман, Д. Т. Белешко, П. О. Тадеєв ; за ред. В. О. Тадеєва. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 152 с. – (Бібліотечка фізико-математичної школи. Математика).
 6. Тадеєв П.О., Міськова Н.М. Розвиток змісту початкової математичної освіти в Україні (кінець ХІХ початок ХХ ст.) Навч. посібник, Рівне, Тетіс, 2008 р., 186 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. P.Tadeyev. The splitting of prorerties of geometric images associated with affire vector field / P/ Tadeyev, O.Kravchak // Science and Education a new dimension. Natural and Technical sciences/ - 2016/ - IV(12). issure 110/ - P.76-79. - (Index Copernicus) https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=41564
 2. Solomko M., Tadeyev P. Nazaruk V., Khariv N. Optimal performance of 16-bit acyclic adders of binary codes. Eastern - European Journal of Enterprise Tochnologies.2019. I (4(97)) Vol 3. № 4 (99). 56-63 (Scopus).
 3. Solomko M., Tadeyev P., Zubyk V. Hladka O. Reduction and optimal performance of acyclic adders of binary codes. Eastern-European Jonrnal of Enterprise Technologies, 2019 (3(4)) Vol 1 № 4(97) 40-53 (Scopus).
 4. Тадеєв П., Тадеєва М. Програма раннього вступу до університетів та коледжів для обдарованих старшокласників у США. Освітній простір України. науковий журнал (випуск 17, частина 1), 2019 р. С. 30-37.
 5. Тадеєв П.О., Тадеєва М.І. Ранній вступ до університету, як важлива програма прискореного навчання обдарованих студентів США. Міжнародна науково-практична конференція. Університет і школа: перспективи співпраці. Збірник тез 11-12 квітня 2019 р. Рівне, НУВГП. С.13-14.
 6. Тадеєв П.О. Модель підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій до творчої самореалізації в адаптаційний період / П.О.Тадеєв, А.М.Рощенюк // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти». - 2017. - В16 (59). - с.31-34.
 7. Тадеєв П.О.Застосування міжнародних наукометричних баз студентами вищих навчальних заклададів у науково-дослідницькій діяльності. // П.О.Тадеєв, Г.Ф.Мартенюк. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля - 2017. - В.5(80).
 8. Тадеєв П.О. Голубєва І.В. Визначення спеціальної обдарованості відповідно до видів інтелекту// Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. 2016. - В.2(65) – С. 181-192
 9. Тадеєв П. О. Вітчизняні та зарубіжні концепції обдарованості: порівняльний аналіз / П. О. Тадеєв, Л. Р. Борисюк // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти». – Вип. 8. – Рівне : РДГУ, 2014. – С. 12-15.
 10. Тадеєв П.О. Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій до творчої самореалізації в адаптаційний період / Тадеєв П.О., Рощенюк А.М. - Science and education a new dimension // Pedagogy and Psychology, IV(49), Issue 103, 2016.- С. 49-52 (Index Copernicus) https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml
 11. Тадеєв П.О.Застосування міжнародних наукометричних баз студентами вищих навчальних заклададів у науково-дослідницькій діяльності. // П.О.Тадеєв, Г.Ф.Мартенюк. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. - 2017. - В.5(80). (Index Copernicus) https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=28293
 12. Тадеєв П.О. Голубєва І.В. Визначення спеціальної обдарованості відповідно до видів інтелекту// Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. - 2016. - В.2(65) – С. 181-192 (Index Copernicus) https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=28293
 13. Тадеєв П.О. Визначення спеціальної обдарованості відповідно до видів інтелекту / П.О.Тадеєв, І.В.Голубєва // Духовність особистості: методологія, теорія, практика: збірник наукових праць. 2015-Випуск (2)65.-С.181-192
 14. Тадеєв П.О. Вітчизняні та зарубіжні концепції обдарованості: порівняльний аналіз / П.О. Тадеєв, Л.Р. Борисюк// Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. - Рівне: РДГУ, 2014. - Випуск 8. - С.12-15
 15. Тадеєв П.О. Моделювання векторних полів на основі методу зовнішніх форм Картана / П.О. Тадеєв, О.А. Кравчук // Міжвідомчий науково-технічний збірник „Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Випуск 91. –К.: КНУБА, 2013. – с. 279-284.
 16. Тадеєв П.О. Класифікація векторних полів у тривимірному афінному просторі // Міжвідомчий науково-технічний збірник „Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Випуск 88. –К.: КНУБА, 2011. – с. 327–330.
 17. Тадеєв П.О. Методологічні засади навчання обдарованих школярів у США / Тадеєв П.О. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Психологія. Педагогіка. Соціальна робота”. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 65–68.
 18. Тадеєв П. О. Моделювання плоских афінних векторних полів / П. О. Тадеєв// Прикладна геометрія та інженерна графіка. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». – К. : КНУБА, 2011 р. – Випуск 87. – С. 372–376.
 19. Тадеєв П. О. До геометрії векторного поля п-вимірного афінного простору / П. О. Тадеєв, О. А. Кравчук // Вісник Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Фізико-математичні науки. – Київ, 2006. – Тематичний випуск – № 3. – С. 61–69.
 20. Тадеєв П. О. До питання про канонічний репер приєднаний до векторного поля чотиривимірного афінного простору А4 / П. О. Тадеєв, О. А. Кравчук // Праці Таврійської державної агротехнічної академій. Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Мелітополь, 2007. – № 36. – Випуск 4. – С. 92–98.
 21. Тадеєв П. О. Основи диференціальної геометрії векторного поля в n-вимірному просторі афінної зв’язності / П. О. Тадеєв, О. А. Кравчук // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Мелітополь, 2008. – № 40. – Випуск 4. – С. 84–92.
 22. Тадеєв П. О. До питання про моделювання векторних полів у проективному просторі та його підпросторах / П. О. Тадеєв, О. А. Кравчук // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Мелітополь, 2009. – № 43. – Випуск 4. – С.62–66.
 23. Тадеєв П. О. До питання про інваріантні нормалізації векторного поля в n-вимірному афінному просторі / П. О. Тадеєв, О. А. Кравчук // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Прикладна геометрія та інженерна графіка . – Мелітополь, 2010. – № 46. – Випуск 4. – С. 52–57.
 24. Тадеєв П. О. Моделювання подвійних векторних полів у n-вимірному афінному просторі / П. О. Тадеєв, О. А. Кравчук // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія і інженерна графіка». – № 86. – Київ, 2010 р. – С.123–126.
 25. Тадеєв П. О. Класифікація афінних векторних полів та їх моделювання / П. О. Тадеєв, О. А. Кравчук // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Випуск 4. – Том 54. – Мелітополь, 2012. – С.164–170.
 26. Тадеєв П. О. Моделювання векторних полів у багатовимірних афінних просторах на основі методу зовнішніх форм Картана : Матеріали 6 міжнародної науково-практичнаої конференції, присвяченої 125-річчю Національного політехнічного університету «ХПІ» та 10-річчю Української асоціації з прикладної геометрії. – Харків, 2009. – С. 137–142.
 27. Тадеєв П. О. Про інваріантні нормалі векторного поля в чотиривимірному афінному просторі / П. О. Тадеєв, О. А. Кравчук // Тези доповідей міжнародної конференції «Геометрія в Одесі-2008». – Одеса, 2008. – С.46–47.
 28. Тадеєв П. О. Діяльність Гаррі Пассоу в галузі розроблення навчальних планів із природничих наук для обдарованих школярів у США / П. О. Тадеєв // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки / [відп. ред. Є. С. Барбіна]. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. – Вип. 56. – С. 48–53.
 29. Тадеєв П. О. Інноваційні підходи до діагностики обдарованих в США / П. О. Тадеєв // Вища освіта України. – 2008. – № 3 (додаток 2). – Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. – К. : Гнозис, 2008. – Т. 2. – С. 189–201.
 30. Тадеєв П. О. Інноваційні підходи до побудови навчальних програм з природничих дисциплін для обдарованих школярів у США / П. О. Тадеєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Київ–Вінниця : Вид. ТОВ Фірма „Планер”, 2010. – С. 89–95.
 31. Тадеєв П. О. Історичні та соціальні особливості розвитку творчого потенціалу учнів – представників національних меншин у США / П. О. Тадеєв // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 470. – С. 137–147.
 32. Тадеєв П. О. Компетентнісний підхід у реалізації стратегій прискореного навчання для роботи з обдарованими дітьми: американські реалії – українські перспективи [Електронний ресурс] / П. О. Тадеєв // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 5 (13). – Режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em.html.
 33. Тадеєв П. О. Модернізація змісту навчання обдарованих школярів у різних штатах США / П. О. Тадеєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць / [за ред. П. В. Дмитренка]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 21. – С. 190–197.
 34. Тадеєв П. О. Науково-практичний підхід до організації навчання обдарованих учнів як важливий чинник модернізації шкільної освіти для сталого розвитку / П. О. Тадеєв // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2011. – № 1. – С. 84–91.
 35. Тадеєв П. О. Науково-практичний підхід до організації навчання обдарованих учнів як важливий чинник модернізації шкільної освіти для сталого розвитку / П. О. Тадеєв // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2011. – № 1. – С. 84–91.
 36. Тадеєв П. О. Організація навчання обдарованих американських школярів на початку ХХ століття : практичний аспект / П. О. Тадеєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал ; [ред. кол. : Сбруєва А. А. (гол. ред.) та інші]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 154–163.
 37. Тадеєв П. О. Освітні стандарти для вчителів, які працюють з обдарованими учнями у США / П. О. Тадеєв // Вища освіта України. –2010. – № 3 (38). – Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. – Рівне : ПП Баришев К. В., 2010. – Т. ІІ. – С. 296–307.
 38. Тадеєв П. О. Особливості виховання обдарованих дітей в американській сім’ї: від теорії до практики / П. О. Тадеєв // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2010. – № 4. – С. 88–92.
 39. Тадеєв П. О. Педагогічні погляди та практична діяльність американської дослідниці Лети Голінгворт у галузі освіти обдарованих школярів / П. О. Тадеєв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2010. – № 3. – С. 167–175.
 40. Тадеєв П. О. Проблеми виявлення обдарованих школярів: досвід США / П. О. Тадеєв // Креативність і творчість. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Соціологія. Психологія. Педагогіка”. – Тематичний випуск № 1. – К. : Гнозис, 2009. – С. 129–137.
 41. Тадеєв П. О. Психологічні особливості обдарованої особистості (ретроспективний огляд сучасних праць американських вчених) / П. О. Тадеєв // Вища освіта України. – 2008. – №3 (додаток 2). –Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології”. – К. : ВЦ КНУ, 2008. – Додаток 3. – Т. II. – С. 562–572.
 42. Тадеєв П. О. Ранні концепції обдарованості у психолого-педагогічній науці США на початку XX століття / П. О. Тадеєв // Вища освіта України. – 2010. – № 3 (38). – Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К. : Гнозис, 2010. – С. 298–307.
 43. Тадеєв П. О. Соціальні і педагогічні фактори розвитку творчого потенціалу: американський підхід / П. О. Тадеєв // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць / [за заг. ред. академіка АПН України Євтуха М. Б.]. – К. : ВЦ КНЛУ, 2008. – Вип. 37. – С. 20–25.
 44. Тадеєв П. О. Становлення і розвиток законодавства США у галузі навчання обдарованих школярів (50–60-ті роки ХХ століття) / П. О. Тадеєв // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини ; [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Вип. 3. – С. 297–303.
 45. Тадеєв П. О. Стратегії збагаченого навчання обдарованих школярів та їх практична реалізація в США / П. О. Тадеєв // Проблеми освіти : зб. наук. праць. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2009. – Вип. 58. – Ч. 2. – С. 194–200.
 46. Тадеєв П. О. Стратегії прискореного навчання обдарованих школярів та їх практична реалізація в США / П. О. Тадеєв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2008. – № 5. – С. 163–169.
 47. Тадеєв П. О. Теоретико-методичні засади навчання обдарованих школярів у США / П. О. Тадеєв // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / [за заг. ред. В. І. Сипченка.]. – Слов’янськ : ВЦ СДПУ, 2009. – Вип. XLIV. – С. 102–109.
 48. Тадеєв П. О. Теорія і практика побудови навчальної програми для обдарованих дітей у науковому доробку Джозефа Рензулі / П. О. Тадеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Соціологія. Психологія. Педагогіка”. – Тематичний випуск № 3. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : теор. та наук.-метод. часопис. – Київ : ВЦ КНУ, 2009. – Додаток 4, том III. – С. 598–607.
 49. Тадеєв П. О. Організація навчання обдарованих школярів у США в період від завершення Другої світової війни до „супутникового шоку” / П. О. Тадеєв // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / [за заг. ред. В. І. Сипченка]. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – Спецвип. 5. – Ч. III.– С. 224–238.
 50. Тадеєв П. О. Різні підходи до поняття „обдарованість” в психолого-педагогічній науці США / П. О. Тадеєв // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2008. – Вип. 40. – С. 109–113.
 51. Тадеєв П. О. Теоретико-методологічні основи навчання обдарованих школярів: американський підхід / П. О. Тадеєв // Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк : ДВНЗ „Дон НТУ”, 2009. – Вип. 5 (155). – Ч.ІІ. – С. 70–75.
 52. Тадеєв П. О. Становлення системи навчання обдарованих школярів у США: основні етапи / П. О. Тадеєв // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія : теор. та наук.-метод. часопис. – Київ : ВЦ КНУ, 2009. – №3. – Додаток 1. – С. 600–606.
 53. Тадеєв П. О. Організаційно-педагогічна діяльність асоціацій для обдарованих американських школярів / П. О. Тадеєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць / за ред. В. П. Сергієнка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 28. – С. 266–272.
 54. Тадеєв П. Побудова освітніх проектів для обдарованих американських школярів / П. Тадеєв // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. / [за заг. ред. В. І. Сипченка]. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Спецвип. 7. – Ч. ІІ. – С. 304–315.