Тадеєва Марія Іванівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Тадеєва Марія Іванівна

Тадеєва Марія Іванівна, народилася 11 серпня 1959 р. у селі Суйми Здолбунівського району Рівненської області в сім’ї колгоспників. Громадянка України. У 1981 році закінчила Київський державний педагогічний інстиут іноземних мов, спеціальність за дипломом – англійська мова, кваліфікація – „Вчитель двох іноземних мов (англійської та іспанської)”. З 1982 року по 1997 рік працювала у Рівненському державному педагогічному інституті, обіймаючи посади викладача кафедри іноземних мов та доцента кафедри теорії і методики виховання. У 1995 році закінчила аспірантуру при кафедрі педагогіки Рівненського днржавного педагогічного інституту і цього ж року захистила дисертацію з теми «Етнопедагогічні традиції виховання у Великій Британії» на засіданні спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У квітні 2006 року присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської філології. Понад 15 років є членом журі конкурсу Малої академії наук із секції «англійська мова». Неодноразово була членом журі всеукраїнських учнівських олімпіад із іспанської мови. З 1997 року по січень 2013 р. – завідувач кафедри романо-германської філології Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. У 2010 році закінчила докторантуру кафедри педагогіки Рівненського державного гуманітраного університету. 10 жовтня 2011 року захистила дисертацію з теми «Сучасні тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти в країнах-членах Ради Європи: порівняльний аналіз» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 2012 р. доктор педагогічних наук, професор кафедри романо-германської філології. З лютого 2013 р. працює на посаді завідувача кафедри іноземних мов у НУВГП. Основні навчальні курси, які викладала: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка», «Методика начання іноземних мов у середній школі», «Лінгвокраїнознавство», «Освіта в англомовних країнах». Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації – 30 років. За час наукової діяльності опублікувала понад сто наукових праць з педагогіки, методики викладання іноземних мов, історії іншомовної освіти в Україні та в країнах Ради Європи, порівняльної педагогіки. Співавтор навчального посібника – «Цікава англійська мова» (2006) і підручника «Теорія і практика навчання обдарованих школярів: організаційний аспект» (2012), які отримали гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Автор двох монографій – «Етнопедагогічні традиції виховання у Великій Британії» (1997), «Розвиток сучасної шкільної іншомовної освіти в країнах-членах Ради Європи» (2010). Під керівництвом Тадеєвої М. І. працює четверо аспірантів та здобувачів в галузі педагогічних наук (спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Неодноразово стажувалася у провідних університетах США, Польщі, Угорщини, Франції та Бельгії, де вивчала досвід організації шкільної та вищої іншомовної освіти. Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України (2003), Грамотою Академії педагогічних наук України (2008), Почесною Грамотою Рівненської державної адміністрації (2009), знаком „Відмінник освіти України” (1998).