Статник Ігор Іванович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Статник Ігор Іванович

Народився 17 червня 1974 р. в м. Рівне.

У 1991 році закінчив середню школу № 12 м. Рівне.

У 1996 році закінчив факультет екології та землевпорядкування Української державної академії водного господарства та отримав диплом інженера-еколога.

У 1997 р. вступив до очної аспірантури при кафедрі екології Української державної академії водного господарства.

З 2000 по 2003 рр. працював на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідного виробничого бізнес-центру при УДУВГП.

У 2003 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогсоподарських наук на тему: "Оцінка екологічного стану та розробка природоохоронних заходів для басейну річки Горинь", науковий керівник – професор, доктор сільськогосподарських наук, заслужений діяч науки і техніки Клименко М.О.

З 2003 по 2004 рр. перебував на посаді старшого викладача кафедри водних біоресурсів. Брав участь у розробці та запровадженні в навчальний процес двох дисциплін: "Основи рибоохорони" та "Основи промислового рибальства".

З 2007 року працює на посаді доцента кафедри екології.

Виконував обов’язки заступника декана з навчально-методичної та виховної роботи факультету екології та природокористування. Активно працює з талановитою молоддю факультету. Старший куратор кафедри екології.

І.І. Статник – автор та співавтор більше 30 наукових праць.

Основні напрями наукових досліджень

Оцінка екологічного стану басейнів малих та середніх річок України, оздоровлення та відновлення порушених річкових екосистем; екологічна експертиза та аудит.

Основні наукові праці

  • Статник І.І. Екологічний стан басейну р. Горинь // Вісник Української державної академії водного господарства (УДАВГ). – Рівне, 1998. – Вип. 1. – с. 78-81.
  • Статник І.І. Визначення рівня антропогенного навантаження на басейн річки Горинь // Вісник Рівненського державного технічного університету (РДТУ) – Рівне, 1999. – Вип. 2 (1). – с. 88-92.
  • Статник І.І. Розрахунок гідрохімічного балансу р. Горинь // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування (УДУВГП). – Рівне, 2002. – Вип. 4 (7). – с. 51-57.
  • Статник І.І. Охорона водних ресурсів від забруднення в басейні річки Горинь // Вісник УДУВГП. – Рівне, 2002. - Вип. 5 (18). – с. 135-140.
  • Статник І.І. Вплив господарської діяльності на хімічний склад води річок басейну р. Горинь та р. Случ // Вісник УДУВГП. – Рівне, 2003. – Вип. 6 (19). - с. 39-44.
  • Клименко М.О., Статник І.І., Шевчук І.В. Характеристика ґрунтового покриву басейну річки Горинь // Вісник РДТУ. – Рівне, 2000. – Вип. 1 (3). – с. 7-*Клименко М.О., Статник І.І., Єфімчук О.Б. територій басейну р. Горинь за оцінкою якості поверхневих вод і приток НУВГП. - Рівне, 2004. – Вип. 4 (28) – с. 15-24.
  • Klimenko M.O., Statnik I.I. Екологічна оцінка стану малих річок України. // 4 Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Zagospodarowanie granicznego Bugu i jego zlewni w ramach zrownowazonego rozwoju gospodarczego jako element Programu Czysty Baltyk. Naleczow, 1-2 grydnia 2000 r.- s. 23-28.
  • Клименко М.О., Статник І.І. екологічна оцінка стану малих річок України // Sagospodatowanie granicznego Bugu i qegozlewni w ramach zrownoworonego rozwoju gospodarczedo jako Iement Programu Crysty Baltyk, Naleczow , 2000. c. 23–29.
  • Н.А.Клименко, Н.Н.Вознюк, И.И.Статник, Е.Б.Ефимчук. Районирование бассейна реки Западный Буг в зависимости от антропогенной нагрузки. Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrownowazonego rozwoju: VII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa - Debe, 20-21 maja, 2005, p. 201-2006.

E-mail

i.i.statnik@nuwm.edu.ua