Сорока Валерій Степанович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Сорока Валерій Степанович

доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Біографія

Народився 12 березня 1963 року в м. Рівне.

Працює в Національному університеті водного господарства та природокористування з 1987 року: інженером науково-дослідного сектору, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником кафедри меліоративного ґрунтознавства та землеробства, асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри регіонального управління, доцентом кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, заступником декана з навчально-методичної роботи факультету менеджменту, заступником директора з навчально-методичної роботи Інституту післядипломної освіти НУВГП, проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи.

У 1986 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства, отримав кваліфікацію інженера-гідротехніка, в 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «Агрохімія та ґрунтознавство», в 1999 році отримав вчене звання доцента кафедри регіонального управління. У 2013 році пройшов перепідготовку за освітнім рівнем спеціаліста та отримав кваліфікацію «інженер з транспорту». У 2014 році завершив навчання за спеціальністю «Управління навчальним закладом», здобув ступінь магістра та кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації у сфері вищої освіти та виробничого навчання.

Трудову діяльність розпочав з 1980 року, загальний трудовий стаж становить 40 років, з яких: 17 – у виробничих умовах, 23 – педагогічної роботи.

Протягом 1998-1999 рр. був членом Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій. Брав участь в роботі Вченої ради університету, науково-методичної ради університету, вчених рад факультетів, методичних комісій спеціальностей.

Наукові праці

Опублікував понад 100 науково-методичних праць (в тому числі: 3 - в журналах, що цитуються в наукометричній базі Scopus та Web of Science, 3 – навчальні посібники, 1 – винахід) в галузі сільськогосподарських меліорацій, ґрунтознавства та землеробства, управління використанням земельних ресурсів, організації освітнього процесу, управління транспортними процесами. Брав участь в ліцензуванні спеціальності "Управління персоналом та економіка праці", акредитації спеціальностей "Менеджмент організацій", "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)", "Транспортні технології"


Нагороди

Заслужений працівник освіти України, нагороджений нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення», «Відмінник освіти», Почесними грамотами Міністерства освіти України, Рівненської міської ради, міського голови м. Рівне, ректора університету.