Сокаль Валентина Анатоліївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Сокаль Валентина Анатоліївна

Народилась 1968 року. Працювала на посаді вчителя ЗОШ Гощанського району Рівненської області. З 1997 року працювала методистом педагогічного факультету Рівненського економіко-гуманітарного інституту та навчалася в аспірантурі. З 2001 року переведена на посаду викладача кафедри педагогіки. Після захисту кандидатської дисертації за спеціальністю 13.00.09 на тему «Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор» працювала на посаді старшого викладача, доцента кафедри педагогіки Міжнародного університету "Рівненський економіко-гуманітарний інститут". З 2003 по 2013 на посаді декана факультету довузівської підготовки та післядипломної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки. З 2013 року працює у Національному університеті водного господарства та природокористування на посаді доцента кафедри суспільних дисциплін. З 2014 року за сумісництвом на посаді завідувача відділом працевлаштування та профорієнтації НУВГП За час роботи викладала ряд психолого-педагогічних дисциплін, зокрема: * "Педагогіка"

 • "Історія педагогіки"
 • "Соціальна педагогіка"
 • "Теорія і методика роботи класного керівника"
 • "Педагогіка вищої школи"

Освіта

Тернопільський державний педагогічний інститут. Аспірантура за спеціальністю 13.00.09 - теорія навчання стажування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, кафедра педагогіки

Основні наукові праці

 • Олексін Ю.П., Якубовська С.С., Кочубей А.В., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є. Глава 7. Особистісний розвиток науково-педагогічного працівника як засіб гуманізації вищої технічної освіти. // Научное окружение современного человека: Образование и воспитание, Философия, Культура и искусство, Юриспруденция, История, Архитектура и строительство: монография / [авт.кол.: И.Я.Львович, Ю.П.Олексин, А.П.Преображенский, А.В.Толбатов, О.Н.Чопоров и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 169 с. : ил., табл. ISBN 978-617-7414-29-1. DOI: 10.30888/978-617-7414-29-1.0.
 • Sokal Valentine. Організація самостійної роботи з педагогічних дисциплін у ВНЗ технічного профілю.// Organization of independent work of pedagogical disciplines in Universities technical profile. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6 (12):642-654. eISSN 23918306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.221122 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4108 https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/771147
 • Сокаль В.А. Формування професійної культури майбутніх юристів у процесі вивчення педагогічних дисциплін // Науковий журнал "Молодий вчений": Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної "Вплив євроінтеграції на розвиток юридичної науки в Україні" (27-28 квітня 2017 р.). - №5.1 (45.1). – Травень. – 2017. - С. 123-127. Index Copernicus
 • Сокаль В.А.Розвиток професійної педагогічної освіти у Північній Європі/ В.А.Сокаль//Науковий журна «Молодий вчений» - №4.1 (56.1) – 2018 – С.68-72. Index Copernicus
 • Сокаль В.А. Особливості проведення профорієнтації у зарубіжних країнах / В.А.Сокаль // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. №16 (59). – Рівне: РДГУ, 2017. – 287 с.
 • Сокаль В.А. Формування професійної культури майбутніх юристів у процесі вивчення педагогічних дисциплін // Науковий журнал "Молодий вчений": Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної "Вплив євроінтеграції на розвиток юридичної науки в Україні" (27-28 квітня 2017 р.). - №5.1 (45.1). – Травень. – 2017. - С. 123-127.
 • Сокаль В.А. Сучасні підходи до викладання педагогічних дисциплін у європейських країнах (польський досвід)/В.А.Сокаль // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції "Інституціоналізація процесів в євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування. - Рівне: НУВГП, 2016. - С. 249-252.
 • Сокаль В.А Формування ціннісних орієнтацій як умова самореалізації студентської молоді./В.А.Сокаль. Матеріали ХLIX Міжнародної науково-практичної конференції Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації. Том 4. Чернівці, 29-30 листопада 2016 р. – С.20-22
 • Сокаль В.А. Теоретичні основи активізації навчальної діяльності студентів / В.А. Сокаль. Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. - Ужгород:ДВНЗ "УжНУ", 2015. – Вип. 1(6). - C.165-170.
 • Сокаль В.А. Проблеми модернізації вищої освіти України /Збірник наукових праць І всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання модернізації національної економіки України в умовах інтеграції до європейського економічного простору: реформування державного сектору, бізнесу та освіти: Полтава, 2014. – С.85-89.
 • Сокаль В. А. Культура педагогічного спілкування у вищому навчальному закладі технічного профілю / В.А. Сокаль // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 39(4). - С. 247-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(4)__40.
 • Сокаль В.А. Використання новітніх технологій при оцінюванні знань студентів вищих навчальних закладів. / В.А. Сокаль. // Вища освіта України №3 (додаток 1) - 2010р. - Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи : методологія, теорія,технології».- Т.2 - С.343-349.
 • Сокаль В.А. Проблема активізації навчальної діяльності в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. /В.А. Сокаль// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія: зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – С. 187-192.
 • Сокаль В.А. Самостійна робота студента в контексті Болонського процесу. /В.А. Сокаль. // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. Спецвипуск. – Рівне, 2011р. – С.132-133.
 • Сокаль В.А. Засоби активізації навчальної діяльності школярів /В.А.Сокаль// Зб. наук.праць «Пед. науки». Випуск 58. Ч. 2. – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 212-218.
 • Сокаль В.А. Розвиток творчих здібностей студентської молоді. / В.А. Сокаль // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Спецвипуск 10. – Слов’янськ: СДПУ – 2012. – С. 211- 218.
 • Мельничук Л.Б., Сокаль В.А. Теорія і практика роботи класного керівника. Робочий зошит. / Л.Б. Мельничук, В.А. Сокаль. – Рівне, 2012. – 36 с.
 • Сокаль В.А. Теорії виникнення ігрової діяльності./ В.А. Сокаль. // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне, 2013. - №4(72). – С.89-94
 • Сокаль В.А. Проблема модернізації вищої освіти України // Збірник наукових праць. - Полтава, 2014. - С.85-89.
 • Сокаль В.А. Теоретичні основи активізації навчальної діяльності студентів / Педагогічні інновації у фаховій освіті:Зб. наук. праць: - Ужгород, 2015. - Вип.16. - С.165- 170;

Народознавчий компонент при викладанні дисциплін гуманітарного циклу у ВНЗ технічного профілю. Електронне наукове видання «Теорія і методика професійної освіти» Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. м. Київ. Лютий, 2015;

 • Довідник для абітурієнтів 2015 (для ОКР «бакалавр») / В.І. Корбутяк, О.А. Лагодюк, В.А. Сокаль, О.О. Клюха, О.М. Бордюженко та ін. - НУВГП, 2015. – 146 с;
 • Довідник для абітурієнтів 2016 (для ОКР «бакалавр») / В.І. Корбутяк, О.А. Лагодюк, В.А. Сокаль, О.О. Клюха, О.М. Швець та ін. - НУВГП, 2016. – 146 с;
 • Довідник для абітурієнтів 2017 (для ОКР «бакалавр») / О.А. Лагодюк, В.А. Сокаль, О.О. Клюха, О.М. О.М.Швець та ін. - НУВГП, 2017. – 154 с;
 • Довідник для абітурієнтів 2018 (для ОКР «бакалавр») / О.А. Лагодюк, В.А. Сокаль, О.О. Клюха, І.В.Шевчук та ін. - НУВГП, 2018. – 150 с;

Методична робота

 • 1.07-03-13.Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», 8.18010021 «Управління навчальним закладом» денної та заочної форми навчання / В.А. Сокаль, А.Є. Залужна. – Рівне: НУВГП, 2015. – 40 с.
 • 2. 07-03-16. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Основи педагогіки та пcихології» для студентів для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» денної форми навчання / В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2015. - 48 с.
 • 3. 07-03-17. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» спеціальності

8. 18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» денної форми навчання / В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2015. - 32 с.

 • 4. 07-03-18. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Основи педагогіки і психології вищої школи» спеціальності 8.04030101 «Прикладна математика» денної форми навчання / В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2015. - 32
 • 5. 07-03-19. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Педагогіка і методика викладання у вищій школі» для студентів 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» денної форми навчання / В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2015. – 24 с.
 • 6. 07-03-20 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальностей: 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», 8.18010021 «Управління навчальним закладом» денної форми навчання / В.А.Сокаль . – Рівне: НУВГП, 2015. – с.26.
 • 7. 07-03-103 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Педагогіка успіху та розвитку кар’єри»» для студентів спеціальності усіх спеціальностей НУВГП /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018 - 29 с.
 • 8. 07-03-108 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Історія вищої освіти» для студентів спеціальності 011 «Науки про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» заочної форми навчання /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018 - 20 с.
 • 9. 07-03-109 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Історія вищої освіти» для студентів спеціальності 011 «Науки про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної форми навчання /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018 - 34 с.
 • 10. 07-03-104 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Етнопедагогіка» для студентів сіх спеціальностей НУВГП /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018 - 32 с.
 • 11. 07-03-108 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Основи педагогіки та психології» для студентів усіх спеціальностей НУВГП /В.А. Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018- 44 с.

Навчальні курси:

 • "Педагогіка і психологія вищої школи"
 • "Педагогіка і методика викладання у вищій школи"
 • "Педагогіка вищої школи"
 • "Педагогіка та методика викладання у вищій школі"
 • "Історія вищої освіти"
 • "Методика викладання у вищій школі"
 • "Народознавство"

Гурток:

 • "Етнопедагогіка Полісся та Волині"