Сокаль Валентина Анатоліївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Сокаль Валентина Анатоліївна

Народилась 1968 року. Працювала на посаді вчителя ЗОШ Гощанського району Рівненської області. З 1997 року працювала методистом педагогічного факультету Рівненського економіко-гуманітарного інституту та навчалася в аспірантурі. З 2001 року переведена на посаду викладача кафедри педагогіки.

Після захисту кандидатської дисертації за спеціальністю 13.00.09 на тему «Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор» працювала на посаді старшого викладача, доцента кафедри педагогіки Міжнародного університету «Рівненський економіко-гуманітарний інститут». У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки.

За час роботи на кафедрі педагогіки викладала ряд психолого-педагогічних дисциплін, зокрема:

 • "Педагогіка"
 • "Історія педагогіки"
 • "Соціальна педагогіка"
 • "Теорія і методика роботи класного керівника"
 • "Педагогіка вищої школи" та ін.

Освіта

Тернопільський державний педагогічний інститут. Аспірантура за спеціальністю 13.00.09 - теорія навчання стажування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, кафедра педагогіки

Основні наукові праці

 • Сокаль В.А. Теоретичні основи активізації навчальної діяльності студентів / В.А. Сокаль. Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. - Ужгород:ДВНЗ "УжНУ", 2015. - Випуск 1(6). - C.165-170.
 • Крутій В.А. Комунікативні здібності соціального педагога. / В.А. Крутій // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / за заг.редакцією В.І. Сипченка. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2009. – Вип. ХLІV. – С. 54-59
 • Крутій В.А. Громадянська самореалізація студентської молоді./ В.А.Крутій// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону” (Ялта, 9–11 квітня, 2009 р.). – Ялта, 2009. – С. 67– 71.

2010 рік

 • Сокаль В.А. Використання новітніх технологій при оцінюванні знань студентів вищих навчальних закладів. / В.А. Сокаль. // Вища освіта України №3 (додаток 1) - 2010р. - Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи : методологія, теорія,технології».- Т.2 - С.343-349.
 • Сокаль В.А. Проблема активізації навчальної діяльності в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. /В.А. Сокаль// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія: зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – С. 187-192.

2011 рік

 • Сокаль В.А. Самостійна робота студента в контексті Болонського процесу. /В.А. Сокаль. // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. Спецвипуск. – Рівне, 2011р. – С.132-133.
 • Сокаль В.А. Засоби активізації навчальної діяльності школярів /В.А.Сокаль// Зб. наук.праць «Пед. науки». Випуск 58. Ч. 2. – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 212-218.
 • Сокаль В.А. Розвиток творчих здібностей студентської молоді. / В.А. Сокаль // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Спецвипуск 10. – Слов’янськ: СДПУ – 2012. – С. 211- 218.
 • Мельничук Л.Б., Сокаль В.А. Теорія і практика роботи класного керівника. Робочий зошит. / Л.Б. Мельничук, В.А. Сокаль. – Рівне, 2012. – 36 с.
 • Сокаль В.А. Теорії виникнення ігрової діяльності./ В.А. Сокаль. // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне, 2013. - №4(72). – С.89-94
 • Сокаль В.А. Проблема модернізації вищої освіти України // Збірник наукових праць. - Полтава, 2014. - С.85-89.
 • Сокаль В.А. Теоретичні основи активізації навчальної діяльності студентів / Педагоічні інновації у фаховій освіті:Зб. наук. праць: - Ужгород, 2015. - Вип.16. - С.165- 170;
 • Народознавчий компонент при викладанні дисциплін гуманітарного циклу у ВНЗ технічного профілю. Електронне наукове видання«Теорія і методика професійної освіти» Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. м. Київ. Лютий, 2015;
 • Довідник для абітурієнттів 2015 (для ОКР «бакалавр») / В.І. Корбутяк, О.А. Лагодюк, В.А. Сокаль, О.О. Клюха, О.М. Бордюженко та ін. - НУВГП, 2015. – 146 с;

Навчальні курси:

 • "Педагогіка і психологія вищої школи"
 • "Педагогіка і методика викладання у вищій школи"
 • "Педагогіка вищої школи"

Гурток:

 • "Етнопедагогіка Полісся та Волині"