Сафоник Андрій Петрович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Освіта і професійний шлях

Сафоник Андрій Петрович

у 2004 році з відзнакою закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Математика”.

2004-2007 рр. – асистент кафедри електротехніки та автоматики НУВГП;

2007-2010 рр. – аспірант кафедри електротехніки та автоматики НУВГП;

у 2010 році достроково захистив кандидатську дисертації за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки). Захист відбувся у спеціалізованій раді Д 35.052.05 Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України;

2010-2011 рр. – старший викладач кафедри електротехніки та автоматики;

2011-2013 рр. – доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

2013 р. – отримав вчене звання доцента по кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

2013-2016 рр. - доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

у 2016 році захистив докторську дисертації за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки). Захист відбувся у спеціалізованій раді Д 35.052.05 Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України;

2016 р. по теперішній час - професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Педагогічна діяльність

 • викладає дисципліни: "Інформатика та комп'ютерна техніка", "Комп’ютерні технології та програмування", "Технології об’єктно-орієнтованого та WEB програмування", "Комп’ютерні системи та мережі в АСКТП" та "Числові методи" для студентів спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами”;
 • керує роботою над дипломними проектами;
 • керує науковою роботою студентів та аспірантів.

Наукова діяльність

ResearcherID: O-5970-2016

ORCID ID

Scopus Author ID: 55791471100

RG: Andrii_Safonyk

Google Академія Andrii_Safonyk

Має близько 150 публікацій, у тому числі 110 наукові та 40 навчально-методичного характеру, є співавтором монографії. Основні праці:

 1. Бомба А.Я. Нелінійні задачі типу фільтрація-конвекція-дифузія-масообмін за умов неповних даних / Бомба А. Я., Гаврилюк В.І., Сафоник А.П., Фурсачик О.А. // Монографія. - Рівне : НУВГП, 2011. - 276 с.
 2. Andrey P. Safonyk Identification of Mass Transfer Distribution Factor and Its Account for Magnetic Filtration Process Modeling / Andrey Ya. Bomba, Andrey P. Safonyk, Elena A. Fursachik // Journal of Automation and Information Sciences. - Volume 45, 2013 Issue 4. - pp. 16-22. (входить до науково-метричної бази Scopus)
 3. Safonyk A.P. Modelling the filtration processes of liquids from multicomponent contamination in the conditions of authentication of mass transfer coefficient / A.P.Safonyk // International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 9, 2015, pp. 189-192. (входить до науково-метричних баз ISI (Thomson Reuters), Scopus, American Mathematical Society (AMS)).
 4. Andrii Safonyk Mathematical modelling process of liquid filtration taking into account reverse influence of process characteristics on medium characteristics / Andrii Safonyk, Andrii Bomba // International Journal of Applied Mathematical Research, Vol. 4, No. 1, 2015, pp. 1-7. (входить до науково-метричних баз Directory of Open Access Journals (DOAJ), German National Serials Database (ZDB), CAS (USA), CAS (USA), CAS (USA), CAS (USA)).
 5. Safonyk A. P. Identification of mass-transfer coefficient in spatial problem of filtration / Bomba A. Ya., // Mathematical Modeling and Computing, Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 134-142.
 6. Сафоник А.П. Идентификация коэффициента учета массообмена при моделировании процесса магнитного фильтрования / Бомба А.Я., Сафоник А.П., Фурсачик Е.А. // Проблемы управления и информатики. 2013. - № 2. - С. 49-54. (входить до науково-метричних баз "Джерело" (Україна, Київ), "Реферативный журнал" (Росія, Москва, ВИНИТИ), "Математическое ревю" ("Math. Review", США, Американское математическое общество), "Прикладная механика" ("Applied mechanics Reviews", США, Американское общество инженеров-механиков)).
 7. Сафоник А.П. Числово-асимптотичне наближення розв'язків сингулярно збурених задач процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень /А.Я. Бомба, А.П. Сафоник // Доповіді НАН України. - 2014. - № 11. - С. 26-32. (входить до науково-метричної бази ISI (Thomson Reuters))/
 8. Сафоник А.П. Математическое моделирование процесса фильтрования жидкости от многокомпонентного загрязнения с учетом обратного влияния характеристик процесса на характеристики среды [Текст] / А. Я. Бомба, А. П. Сафоник // Электронное моделирование : междунар. науч.-теорет. журн. - 2012. - Том 34, N 3. - С. 47-58. (входить до науково-метричних баз Cambridge Scientific Abstracts, Computer and Information Systems Abstracts, INIS Collection, Inspec, ВИНИТИ РАН)

Коло наукових інтересів

Математичне моделювання природних та техногенних процесів, комп’ютерне моделювання технологічних процесів, комп’ютерна техніка та комп'ютерні технології, програмування.

Організаційна робота

 • секретар методичної комісії за напрямком підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
 • дійсний член Ради молодих вчених НУВГП;
 • куратор академічної групи.

Відзнаки

2009 р. – стипендія Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (розпорядження №651-р від 17 червня 2009 р.);

2010 р. – Почесна грамота НУВГП;

2011 р. – стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених. Постанова № 5 від 07.11.2011;

2015 р. – Почесна грамота НУВГП;

2017 р. – Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації;

2017 р. – стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених.

Контакти

е-mail: safonik@ukr.net