Сафоник Андрій Петрович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Освіта і професійний шлях

Сафоник Андрій Петрович

у 2004 році з відзнакою закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Математика”.

2004-2007 рр. – асистент кафедри електротехніки та автоматики НУВГП;

2007-2010 рр. – аспірант кафедри електротехніки та автоматики НУВГП;

у 2010 році достроково захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки). Захист відбувся у спеціалізованій раді Д 35.052.05 Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України;

2010-2011 рр. – старший викладач кафедри електротехніки та автоматики;

2011-2013 рр. – доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

2013 р. – отримав вчене звання доцента по кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

2013-2016 рр. – доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

у 2016 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки). Захист відбувся у спеціалізованій раді Д 35.052.05 Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України;

2020 р. – членом-кореспондентом Інженерної академії України (протокол №32 від 6 листопада 2020 р.);

2021 р. – академік Інженерної академії України (протокол №33 від 28 липня 2021 р.);

2016 р. – по теперішній час - професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Педагогічна діяльність

 • викладає дисципліни: "Інформатика та комп'ютерна техніка", "Числові методи", "числові методи в електроенергетиці", "Програмування мобільних пристроїв", "Комп'ютерні та промислові мережі", "Комп’ютерні системи та мережі в АСКТП" для здобувачів вищої освіти за освітніми програмами "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", "Робототехніка та штучний інтелект" та "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка";
 • керує роботою над випускними кваліфікаційними роботами;
 • керує науковою роботою студентів та аспірантів.

Наукова діяльність

Web of Science ResearcherID: O-5970-2016

ORCID ID

Scopus Author ID: 55791471100

RG: Andrii_Safonyk

Google Академія Andrii_Safonyk

Опублікував більше 200 публікацій

Керівник науково-дослідної роботи «Інноваційні засади проектування та адаптації ресурсозберігаючих рішень для оптимізації процесів очищення води з урахуванням автоматизованого контролю» (№ держ. реєстр. 0119U000083).

Коло наукових інтересів

Математичне та комп'ютерне моделювання природних, технологічних процесів та систем і їх автоматизація.

Організаційна робота

 • Є експертом Наукової ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом "Інформатика та кібернетика".
 • Є експертом Експертної ради Міністерства освіти і науки України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, секція - розвиток сучасних інформаційних, телекомунікаційних технологій, робототехніки.
 • Є членом Наукової ради Міністерства освіти і науки України (технічні науки).
 • Є експертом експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 • Є членом Вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування.
 • Є членом науково-методичної та науково-технічної ради Національного університету водного господарства та природокористування.
 • Є членом спеціалізованої вченої ради Д 47.104.09 на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
 • Виконував обов’язки заступника зав. кафедри «Автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій» (2017-2018).
 • Співорганізатор Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій» (Рівне-2018).
 • Організатор Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання, автоматизованого керування та інформаційних технологій» (Рівне-2019).
 • Організатор Міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання, керування та інформаційні технології» (Рівне-2020).
 • Керівник науково дослідної лабораторії робототехніки та керування.
 • Керує студентським науковим гуртком «Програмування багаторівневих систем керування».
 • Є членом проектної групи по розробці освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» першого (бакалаврського) рівня ступеня «бакалавр».
 • Є членом проектної групи по розробці освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» другого (магістерського) рівня ступеня «магістр».
 • Є членом проектної групи по розробці освітньо-професійної програми «Робототехніка та штучний інтелект» першого (бакалаврського) рівня ступеня «бакалавр».
 • Пройшов міжнародне стажування EduNet від компанії Phoenix Contact в Німеччині (м. Бад-Пірмонт), про що отримав наступні сертифікати: PC WORX «The application programmer» і мережеві інформаційні технології «Ethernet, Profinet, Wireless LAN»; а також у Люблінській політехніці, Польща (м. Люблін): «Automated control problems of production processes and solution to energy information and communication technologies systems».

Відзнаки

2009 р. – стипендія Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (розпорядження №651-р від 17 червня 2009 р.);

2010 р. – Почесна грамота НУВГП;

2011 р. – стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених. Постанова № 5 від 07.11.2011;

2015 р. – Почесна грамота НУВГП;

2017 р. – Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації;

2017 р. – стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених.

2018 р. – Почесна грамота НУВГП;

2019 р. - Подяка Міністерства освіти і науки України.

2020 р. – стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених. Постанова № 6 від 06.11.2020.

2020 р. – Грамота Міністерства освіти і науки України.

Контакти

е-mail: safonik@ukr.net

е-mail: a.p.safonyk@nuwm.edu.ua