Ромашко Василь Миколайович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Ромашко Василь Миколайович

Біографія та освіта

Народився 1 червня 1960 року в с. Великий Мидськ Костопільського району Рівненської області. В 1977 році, після закінчення Великомидської середньої школи, вступив до Українського інституту інженерів водного господарства (УІІВГ) на будівельний факультет. УІІВГ закінчив у 1982 році з відзнакою та після захисту дипломного проекту на тему «Силосний корпус для зберігання цементу» отримав кваліфікацію інженер-будівельник за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». В цьому ж році був направлений Мінвузом України до УІІВГ на посаду стажиста-дослідника кафедри інженерних конструкцій. Науковими дослідженнями почав займатись ще будучи студентом. В 1983 році за наукову роботу «Сталебетонні шпренгельні системи» у складі колективу авторів був відзначений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР. До аспірантури при кафедрі інженерних конструкцій УІІВГ за спеціальністю 05.23.01 - «Будівельні конструкції, будівлі і споруди» вступив у 1983 році. Після закінчення в 1986 році аспірантури працював на таких посадах:

  • 1986 - 1987 рр. - молодший науковий співробітник НДС УІІВГ;
  • 1987 - 1989 рр. - асистент кафедри інженерних конструкцій;
  • 1989 - 1991 рр. - старший викладач кафедри інженерних конструкцій;
  • 1991 - 2001 рр. - доцент кафедри інженерних конструкцій УІІВГ (пізніше УДАВГ та РДТУ).

Кандидатську дисертацію за темою «Несуча здатність гнучких косостиснутих керамзитозалізобетонних колон за дії короткочасних та тривалих навантажень» захистив у 1988 році в Науково-дослідному інституті будівельних конструкцій (НДІБК, м. Київ).

Атестат доцента по кафедрі інженерних конструкцій отримав у 1992 році.

В 1993-94рр. пройшов наукове стажування за програмою DAAD при Мюнхенському технічному університеті бундесверу (м. Мюнхен, Німеччина) за тематикою «Перспективи використання неметалевої арматури у будівництві та в залізобетонних конструкціях». Крім того, в 1996 р. пройшов фахове стажування при будівельно-виробничій фірмі «Wolf System» (м. Шарнштайн, Австрія) за тематикою: «Зведення будівель та спеціальних споруд в аграрному секторі: силоса та резервуари з монолітного залізобетону; збірні котеджі та виробничі будівлі з деревини».

В 2010 р. стажувався на кафедрі «Міське будівництво» Київського національного університету будівництва і архітектури. Пройшов навчання та фахове стажування в Центрі Сертифікації при Українському товаристві неруйнівного контролю та технічної діагностики (Інститут електрозварювання ім. Патона) в 2011р.

З 2002 по 2007 рік був завідувачем кафедри міського будівництва і господарства НУВГП, а з 2008 по 2013 рік працював на посаді доцента цієї ж кафедри.

З 2013 року - завідувач кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки.

Докторську дисертацію за темою «Деформаційно-силова модель опору бетону і залізобетону» захистив у 2018 році в Національному університеті «Львівська політехніка»(м. Львів).

Сфера наукових інтересів:

загальна теорія деформування бетонних та залізобетонних елементів і конструкцій; дослідження роботи неметалевої арматури в будівельних конструкціях.

Автор узагальненої деформаційно-силової моделі опору залізобетонних елементів і конструкцій силовим впливам.

Сфера професійних та практичних інтересів:

діагностика стану конструкцій будинків і споруд та їх безпечна експлуатація; проектування (розрахунок та конструювання) несучих елементів і конструкцій каркасів будівель та споруд.

Сертифікований фахівець з неруйнівного контролю (обстеження та оцінка технічного стану будівельних конструкцій, будівель, споруд).

Тісно співпрацює з такими проектними та проектно-вишукувальними організаціями як «Рівнеагропроект», НДІ «Проектреконструкція» (Рівненська філія), «Діпромісто» (Рівненська філія) та «Рівнеінвестпроект».

Навчальні дисципліни та наукова робота:

Автор методичного забезпечення з навчальних дисциплін: «Діагностика та відновлення будинків і споруд», «Безпечна експлуатація будівель і споруд», «Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд», «Міські інженерні споруди» та «Архітектура будівель і споруд».

Керівник двох аспірантів, що успішно захистили кандидатські дисертації.

Кількість наукових та навчально-методичних праць на сьогодні складає більше 150 робіт.

Навчальні посібники, підручники та монографії

Автор трьох навчальних посібників: «Обстеження та випробування споруд» (гриф РДТУ, 1999 р.), «Діагностика та відновлення будинків і споруд. Практикум» (гриф МОН, 2011 р.), «Міські інженерні споруди. Практикум» (гриф МОН, 2013 р.)

Автор двох монографій: «Деформаційно-силова модель опору бетону і залізобетону» (2016 р.), «Розрахунок залізобетонних елементів і конструкцій за деформаційно-силовою моделлю»(2016 р.)

За свою сумлінну роботу неодноразово був відзначений почесними грамотами Рівненської обласної і міської рад та ректора НУВГП.

E-mail

E-mail: v.m.romashko@nuwm.edu.ua