Ровенець Тетяна Олександрівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Ровенець Тетяна Олександрівна

В 1999 році закінчила гімназію в м. Сарни із золотою медаллю. Впродовж 1999-2004 рр. навчалася у Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю "Облік і аудит". У 2004 р. завершила навчання в НУВГП, отримавши диплом спеціаліста з обліку і аудиту з відзнакою. 2006-2010 рр. – аспірант без відриву від виробництва кафедри бухгалтерського обліку Київського торговельно-економічного університету.

Науковий ступінь і вчене звання

20 вересня 2012 р. у Київському національному торговельно-економічному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і аналіз соціальних витрат на підприємстві: управлінський аспект». Рішенням Атестаційної колегії від 30 листопада 2012 року присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Загальний науково-педагогічний стаж – 15 років.

Наукові інтереси: проблеми теорії і практики обліку соціальних витрат на підприємстві; організація системи управлінського обліку підприємств тощо.

Публікації

Автор більше 50 наукових та навчально-методичних праць.

Монографії

 • 1. The problems of accounting, analysis and financial reporting: experience of Ukraine and Poland. monograph / I. Lazaryshyna, H.Ronek and oth.; under the general editorship of I. Lazaryshyna. – Rivne: National University of Water Management and Nature Resources Use, 2012. – 284 p. (власний внесок p. 151-166).

Наукові публікації

 • 1) Стрибулевич Т. О. Зарубіжний та вітчизняний досвід ідентифікації соціальних витрат в обліково-аналітичних системах / Т. О. Стрибулевич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Серія “Економічні науки”. Вип. 3(39). – Рівне: НУВГП, 2007. – С. 278-289.
 • 2) Стрибулевич Т. О. Соціальний пакет як спосіб удосконалення оплати праці / Т. О. Стрибулевич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Серія “Економічні науки”. Вип. 3(43). – Рівне: НУВГП, 2008. – С. 180-186.
 • 3) Стрибулевич Т. О. Соціальний пакет як механізм оптимізації оподаткування / Т. О. Стрибулевич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Серія “Економічні науки”. Вип. 4(44). – Рівне: НУВГП, 2008. – С. 451-456.
 • 4) Стрибулевич Т. О. Стратегія соціального розвитку підприємства та особливості її формування в сучасних умовах / Т. О. Стрибулевич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Серія “Економічні науки”. Вип. 2(46). – Рівне: НУВГП, 2009. – С. 288-298.
 • 5) Стрибулевич Т. О. Бюджетування соціальних витрат торговельних підприємств: організаційно-методичні аспекти / Т. О. Стрибулевич // Економічний аналіз: зб. наук. праць. каф. ек. аналізу ТНЕУ – Вип. 5. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – С. 186-188
 • 6) Стрибулевич Т. О. Методика аналізу соціальних витрат підприємств торгівлі / Т. О. Стрибулевич // Економічний аналіз: зб. наук. праць. каф. ек. аналізу ТНЕУ – Вип. 8. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – С. 333-337.
 • 7) Стрибулевич Т. О. Управлінська звітність підприємств торгівлі: проблеми та перспективи розвитку / Т. О. Стрибулевич, О. М. Кияшко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Серія “Економічні науки”. Вип. 3(55). – Рівне: НУВГП, 2011. – С. 247-253.
 • 8) Ровенець Т.О. Методика обліку соціальних витрат підприємств торгівлі / Т.О. Ровенець // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. – Випуск 1(65). – Рівне : НУВГП, 2014. – С. 339-348. – (Серія : Економіка)
 • 9) Ровенець Т.О. Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо здійснення соціальних витрат на підприємствах торгівлі / Т.О. Ровенець // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. – Випуск 3 (67). – Рівне : НУВГП, 2014. – С. 298-305. – (Серія : Економіка).
 • 10) Ровенець Т.О., Шахієва І.П. Облік поточних зобов'язань: проблеми та шляхи їх вирішення / Т.О. Ровенець, І.П. Шахієва // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування: збірник студентських наукових праць. Випуск 1(9). Рівне : НУВГП, 2018.
 • 11) Ровенець Т.О., Данилюк Ю.Ю. Запаси підприємств: економічна сутність та класифікація / Т.О. Ровенець, Ю.Ю. Данилюк // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування: збірник студентських наукових праць. Випуск 1(9). Рівне : НУВГП, 2018.
 • 12) Ровенець Т.О., Макар Н.М. Юзабіліті аудит як невід'ємний процес якісного веб-ресурсу / Т.О. Ровенець, Н.М. Макар // Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 02 квітня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – 63 с.

Методичні розробки

1. Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи бухгалтерського обліку» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Право» денної форми навчання (06-02-15) / Т.О. Стрибулевич // Рівне : НУВГП, 2013. – 25 с. 2. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Основи бухгалтерського обліку» студентами напряму підготовки 6.030401 «Право» денної форми навчання (06-02-16) / Т.О. Стрибулевич // Рівне : НУВГП, 2013. – 36 с. 3. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи бухгалтерського обліку» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Право» денної форми навчання (06-02-14) / Т.О. Стрибулевич // Рівне : НУВГП, 2013. – 36 с. 4. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Електронна комерція» для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання (06-02-91) / Т.О. Ровенець // Рівне : НУВГП, 2013. – 38 с. 5. Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми (06-02-92) / Т.О. Ровенець. – Рівне: НУВГП, 2013. – 36 с. 6. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми (06-02-107) / Т.О. Ровенець. – Рівне: НУВГП, 2014. – 76 с. 7. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання (06-02-87) / Т.О. Ровенець. – Рівне: НУВГП, 2013. – 18 с. 8. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Облік і аудит» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» / О.О. Дорошенко, Т.О. Стрибулевич // Рівне : НУВГП, 2013. - 55 с.

Підвищення кваліфікації

Відзнаки

грамота факультету економіки і підприємництва НУВГП «Молодий науковець - 2012 року» (2013 р.)

E-mail

t.o.rovenets@nuwm.edu.ua