Пугачов Євген Валентинович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Пугачов Євген Валентинович

Біографія

Народився в м. Рівне в 1957 році, закінчив в 1980 році Український інститут інженерів водного господарства (інженер-будівельник, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво»). У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Формообразование поверхностей оболочек из унифицированных элементов посредством геометрических преобразований” за спеціальністю 05.01.01 – „Прикладна геометрія, інженерна графіка”.

В 2002 році захистив докторську дисертацію «Дискретне геометричне моделювання скалярних і векторних полів стосовно будівельної світлотехніки» за тією ж спеціальністю. З 2005 року – професор по кафедрі архітектури.

Автор біля 200 наукових і методичних робіт.

Сфера наукових інтересів:

геометричне моделювання явищ, об’єктів та процесів, моделювання природної освітленості і опромінення від сонця, моделювання видимості в будівлях і спорудах для глядачів, формоутворення просторових конструкцій покриттів. Викладає дисципліни: нарисна геометрія, будівельна фізика, конструкції будівель і споруд. Керує аспірантурою за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка.

ПЕРЕЛІК ВИБРАНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 • Моделювання річного ходу тривалості інсоляції похилої площини // Вісник НУВГП.- Рівне: НУВГП, 2005, вип. 3(31)
 • Моделювання можливого сонячного опромінення похилої площини // Збірник наукових праць Київського націон. універс. технологій та дизайну (спецвипуск). – Київ, 2005
 • Моделювання природної освітленості від еліптичних світлопрорізів // Современные проблемы геометрического моделирования. Материалы Украинско-российской научно-практической конференции. – Харьков, 2005
 • Автоматизований розрахунок інсоляції приміщення // Вісник НУВГП.- Рівне: НУВГП, 2005, вип. 3(31)
 • Методичні вказівки та завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Нарисна геометрія” для студентів спеціальності 6.120100 – „Архітектура будівель і споруд”. – Частина 3. Аксонометрія. - Рівне: НУВГП, 2005
 • Методичні вказівки та завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Нарисна геометрія” для студентів спеціальності 6.120100 – „Архітектура будівель і споруд”. – Частина 4. Перспектива. - Рівне: НУВГП, 2005
 • Інсоляція та опромінення похилої площини з урахуванням імовірності сонячного сяяння // Вісник Київського націон. універс. технологій та дизайну (спецвипуск). – Київ, 2006. - №4 (30)
 • Моделювання ефективності циліндричних світлових шахт з дифузним відбиванням світла // Системні технології. – 2006. – Вип. 3 (44)
 • Ефективність циліндричних світлових шахт з дзеркальним відбиванням світла // Прикл. геометрія та інж. графіка. – К.: КНУБА, 2006, вип. 76
 • Визначення області впливу будівлі, як затулюючого небосхил елементу, на освітленість території // Вісник НУВГП. – Рівне: НУВГП 2006, Вип. 3 (35)
 • Порівняння і аналіз формул для розрахунку безперешкодної видимості // Вісник НУВГП. – Рівне: НУВГП 2007, Вип. 2 (38)
 • Освітленість території поблизу півсферичної будівлі при врахуванні багатократного відбивання світла // Вісник НУВГП. – Рівне: НУВГП 2007, Вип. 2 (38)
 • Розрахунок освітленості від світлових шахт у вигляді зрізаного колового конуса з дифузним відбиванням світла // Прикл. геометрія та інж. графіка. – К.: КНУБА, 2007, Вип. 78
 • Модифікація алгоритму дискретної апроксимації плоских множин точок // Вісник НУВГП. – Рівне: НУВГП 2007, Вип. 3 (39), частина 2
 • Зони нормативної освітленості від світлових шахт у вигляді зрізаного конуса з дифузним відбиванням світла // Вісник НУВГП. – Рівне: НУВГП 2007, Вип. 4 (40), частина 2
 • Розвиток архітектурної світлології в Україні // Вісник НУВГП. – Рівне: НУВГП 2007, Вип. 4 (40), частина 2
 • Геометричне моделювання природної освітленості від прямокутного вікна, розміщеного у похилій огороджувальній конструкції // Наукові нотатки. – 2008. – Вип. 22. – 4.2. – с. 282-287.
 • Аналіз природної освітленості від прямокутного вікна, розміщеного у похилій огороджувальній конструкції // Вісник НУВГП. – 2008. – Вип. 3(43). – с.176-183.
 • Геометричне моделювання інтегрального коефіцієнта світло пропускання // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.4. *Прикладна геометрія та інж. Графіка. – Т.38. – 2008. – с.66-70.
 • Розрахунок поверхні глядачів для рядів місць, розміщених в плані у вигляді двохланкової ламаної // Наукові нотатки. – 2008. – Вип. 22. – 4.2. – с. 258 – 263.
 • Геометричне моделювання ефективності світлових шахт у вигляді одно порожнинного гіперболоїда з дифузним відбиванням світла // Наукові нотатки. – 2008. – Вип.22. – 4.1. – с. 174 – 179.
 • Дискретна апроксимація просторових множин точок лінією // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.4. Прикл. геометрія та інж. графіка. – Т.39. – 2008. – с.57-64.
 • Номограми для розрахунку інтегральних характеристик світлового поля від світлових шахт у вигляді колового циліндра з дифузним відбиванням світла // Вісник НУВГП. – 2008. – Вип. 3(43). – с.168-175.
 • Багато параметричне формоутворення поверхонь зонтичних оболонок покриттів // Вісник НУВГП. – 2009. – Вип. 3(47). – Частина 3. – с.57-64.
 • Расчет естественной освещенности от треугольного светоприема // Геометричне та комп’ютерне моделювання. – 2009. – Вип.23. – с.78-83.
 • Метод наближеного розрахунку світла, відбитого фасадом в приміщення // Прикладна геометрія та інж. графіка. – 2009. – Вип.82. – с.42-46.
 • Розрахунок освітленості від світлових шахт у вигляді паралелепіпеда з дифузним відбиванням світла їх поверхнями // Прикл. геометрія та інж. графіка . – 2009. – Вип.81. – с.26-30.
 • Алгоритм визначення точності дискретної апроксимації плоских множин точок лінією // Вісник НУВГП. – 2009. – Вип. 3(47). – Частина 3. – с.65-70.

Список конференцій, в яких брав участь за останні роки:

 • Первая международная конференция «Геометрическое и компьютерное моделирование: энергосбережение, экология, дизайн», м. Сімферополь, вересень 2005 р.
 • Первая украинско-российская научно-практическая конференция «Современные проблемы геометрического моделирования», м. Харків, квітень 2005 р.
 • Вторая международная конференция «Геометрическое и компьютерное моделирование: энергосбережение, экология, дизайн», м. Сімферополь, вересень 2006 р.
 • «Сучасні проблеми геометричного моделювання», м. Дніпропетровськ, квітень 2006 р.
 • Третья международная конференция «Геометрическое и компьютерное моделирование: энергосбережение, экология, дизайн», м. Сімферополь, вересень 2007 р.
 • Вторая украинско-российская научно-практическая конференция «Современные проблемы геометрического моделирования», м. Харків, квітень 2007 р.
 • Науково-технічні конференції в НУВГП, квітень 2005-2007 рр.
 • Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів "Прикладна геометрія та інженерна графіка 2011", м.Луцьк 2008-2012 рр.
 • Восьма міжнародна Кримська науково-практична конференція "Геометричне та комп'ютерне моделювання: енергозбереження, екологія, дизайн", м.Сімферополь, 2011р.
 • Перша міжнародна науково-практична конференція "Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві", м.Київ 2011р.
 • XIV Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми геометричного моделювання", м.Мелітополь, 2012р.
 • Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми геометричного моделювання", м.Луцьк, 2008-2012рр.
 • У 2005 році опублікував одну статтю разом із студентом (Смолин М. В.): «Автоматизований розрахунок інсоляції приміщення», у 2007 році підготував одного студента (Котляров Д.) до виступу на конференції НУВГП.

E-mail

E-mail: e.v.pugachov@nuwm.edu.ua