Подворний Андрій Володимирович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Подворний Андрій Володимирович

Освіта

У 1998р. закінчив Українську державну академію водного господарства за спеціальністю „Промислове і цивільне будівництво”. У тому ж році вступив до аспірантури при кафедрі опору матеріалів і будівельної механіки Рівненського державного технічного університету. У 2002 році був прийнятий на посаду асистента цієї ж кафедри. У 2004 році у Київському національному університеті будівництва і архітектури захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності „Механіка деформівного твердого тіла” на тему „Стійкість оболонок обертання нульової гауссової кривизни із композиційних матеріалів з однією площиною симетрії”. У 2007 році перейшов на посаду старшого викладача кафедри. У 2010 році отримав вчене звання доцента кафедри опору матеріалів і будівельної механіки. З 2014р. по даний момент працює на посаді доцента кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки.

Виклад дисциплін

Викладає дисципліни „Опір матеріалів”, „Опір матеріалів (спеціальний курс)”, „Будівельна механіка”, „Будівельна механіка (спеціальний курс)”, „Проектування мостів і труб (спеціальний курс)”. Займається розробкою методик чисельного розрахунку на стійкість шаруватих циліндричних, конічних, сферичних та еліпсоподібних оболонок із волокнистих композитів з однією площиною пружної симетрії, що знаходяться під дією зовнішніх навантажень.

До основних науково-методичних праць відносяться:

  1. Мартиненко А.О., Подворний А.В. „Опір матеріалів (спеціальний курс)” Частина 1, Рівне, 2010, 334 с.
  2. Семенюк Н.П., Трач В.М., Подворный А.В. Об устойчивости цилиндрических оболочек из волокнистых композитов с одной плоскостью симметрии. - Международный научный журнал «Прикладная механика». - 2005. - т.41. - №6. - С.113-121.
  3. Мартиненко А.О., Андрушков В.І., Подворний А.В. До уточнення узагальнених формул щодо коефіцієнтів зведеної маси для балок, що зазнають удару. - Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, – 2010, Випуск 4 (52). – С. 120-126.
  4. Трач В.М., Подворний А.В. Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності та пластичності. Гриф надано вченою радою НУВГП (протокол № 4 від 29.04.16р.) як підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ. – «Каравела», 2016. – 434 с.
  5. Устойчивость слоистых оболочек из материалов с одной плоскостью симметрии в пространственной постановке. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць. Вип. 28 – НУВГП. - Рівне – 2014. – С. 405-421.
  6. Semenuk M.P. Stability of cylindrical anisotropic shells under axial pressure in three-dimensional statement/ Semenuk M.P., Trach V.M., Podvornyi A.V. // Зб. наук. пр. “Опір матеріалів і теорія споруд”/ КНУБА. -№94, -2015.- C. 192-206.

E-mail

E-mail: a.v.podvornyi@nuwm.edu.ua