Петрук Віктор Анатолійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Петрук Віктор Анатолійович

Народився у 1965 році на Рівненщині. Після закінчення школи у 1982 році вступив до Українського інституту інженерів водного господарства. З третього курсу працював у лабораторії АСУ і САПР та в студентському науковому товаристві під керівництвом д.т.н., професора М.О. Лазарчука. На четвертому курсі став переможцем республіканського конкурсу студентських наукових робіт, за що був нагороджений дипломом Міносвіти УРСР. Після закінчення у 1989 році інституту був направлений на роботу в науково-дослідний сектор УІІВГ. У 1996 році захистив, виконану під керівництвом д.т.н., професора Лазарчука М.О. та к.г.н. старшого наукового співробітника УкрНДГМІ (м. Київ) Сусідка М.М., дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. У цьому ж році був переведений на посаду асистента кафедри економіки підприємства, в 1997 році – старшого викладача, а в 2000 році – доцента цієї ж кафедри. Входить до складу науково-методичної ради університету. З 2004 по 2013 роки за сумісництвом виконував обов'язки начальника Центру дистанційного навчання НУВГП.

Професійні досягнення

Автор та співавтор понад 50 наукових та науково-методичних праць, з них 1 монографія. Постійно готує студентів до участі з доповідями на наукових конференціях. Приймав участь у відкритому огляді-конкурсі „Навчально-методичне забезпечення та новітні технології навчання структурних підрозділів університету”, за результатами якого двічі отримав диплом за 1 місце. Підготував матеріали і прийняв участь у: міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» (м. Київ, 24-26.02.2010 р.) й отримав диплом переможця і золоту медаль у номінації: «Інновації у впровадженні IT – технологій в освітній процес»; Другій всеукраїнській виставці навчальних закладів „Інноватика в освіті України” (м. Київ, 27-29.10.2010 р.) й отримав диплом переможця і золоту медаль у номінації: «Інноватика у вищій освіті»; у міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2011» (м. Київ, 16-18.02.2011 р.) й отримав диплом переможця і золоту медаль у номі-нації: «Впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу у ВНЗ»; Другій міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011» (м. Київ, 02-04.03.2011 р.) й отримав диплом переможця і золоту медаль у номінації: «Упровадження системи компетенцій – як основа підготовки конкурентноздатних фахівців у вищій школі». Нагороджений почесною грамотою МОН України «За сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність» (м. Київ, 2008 р.); Почесною грамотою МОН України «За творчу організаторську роботу по розвитку сучасної національної системи освіти» (м. Київ, 2010 р.); почесним дипломом МОНМС України «За плідну науково-педагогічну діяльність по удосконаленню змісту навчально-виховного процесу» (м. Київ, 2011 р.); Почесною грамотою управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації «За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу підготовки і виховання високопрофесійних фахівців» (м. Рівне, 2012 р.); почесною грамотою Рівненської міської ради та виконавчого комітету «За високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих фахівців» (2015 р.) та дипломами і грамотами НУВГП. За запрошенням МОН України виступав з доповідями і прийняв участь в обговоренні у 3-х нарадах – семінарах міністерства.