Петрук Аліна Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Петрук Аліна Миколаївна

Народилася 31 серпня 1981 року в м. Рівному.

1998 році із золотою медаллю закінчила НВК № 12.

У 2003 році закінчила із відзнакою магістратуру Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”, здобула кваліфікацію «магістра - еколога».

В 2004 році закінчила магістратуру Херсонського державного аграрного університету за спеціальністю «Водні біоресурси», здобула кваліфікацію магістра з водних біоресурсів.

25 грудня 2012 року успішно захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 35.826.02 при Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького Міністерства аграрної політики та продовольства України на тему: «Оцінювання стану водних екосистем за комплексом екологічних показників (на прикладі ВО ХАС та озера Білого).

Кандидат сільськогосподарських наук від 28 березня 2013 року, диплом ДК № 011941.

Атестат доцента 12ДЦ № 045334 Петрук А.М. отримала 15 грудня 2015 року.

За роки роботи в Національному університеті водного господарства та природокористування на посаді доцента кафедри водних біоресурсів Петрук Аліна Миколаївна веде лекційні курси і практичні заняття з нормативних і вибіркових дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура».

Петрук А.М. з 2014 року і на теперішній час – секретар Вченої ради Навчально наукового інституту агроекології та землеустрою.

На даний час Петрук Аліна Миколаївна є автором 55 наукових і науково-методичних робіт, співавтором 2 колективних монографій, 3 навчально-методичних посібників.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації 15 років, зокрема у даному навчальному закладі 15 років.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації:

- з жовтня 2003 року - квітень 2005 року – асистент кафедри водних біоресурсів;

- з травня 2005 року - вересень 2013 року – старший викладач кафедри водних біоресурсів;

- з жовтня 2013 року - теперішній час – доцент кафедри водних біоресурсів;

- з жовтня 2020 року – докторант кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства.

Наукова та педагогічна діяльність Петрук А. М. відзначена грамотами, подяками, у тому числі 2013 рік – Подяка ректора НУВГП за сумлінну працю високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток національної освіти; у 2015 році нагороджена Почесною грамотою ректора НУВГП з нагоди 100-річчя від часу заснування Національного університету водного господарства та природокористування за високий професіоналізм, сумлінність, багаторічну плідну працю в університеті. У 2016 році – Почесна грамота ректора НУВГП за сумлінну працю високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток національної освіти.

Основні напрямки наукових досліджень

 • Оцінювання стану водних екосистем за комплексом іхтіоекологічних показників.
 • Oхорона, збереження та відтворення гідробіонтів водних екосистем комплексного призначення.
 • Шляхи раціонального ведення ставового рибництва водних об’єктів західного Полісся, підвищення рибопродуктивності та вирощування якісної рибопродукції.

Монографії

 • Монографія «Развитие АПК на основе рациональногоприродопользования». Междунарoдный издательский дoм LAP Lambert Academic Publishing Петрук А.М., Писаренко П.В., Воробьев В.В., Чайка Т.А. и др., 2015.-288 с. (у співавторстві – 288)

Основні наукові праці

 • Petruk A. «Comparative analysis of the seasonal dynamics of bioaccumulation of toxicants in different types hydroecosystems» // A. Klimenko, O. Biedunkova // . British Journal of Science, Education and Сulture, - “London University Press” No.1. (5), January-June, 2015 VOLUME III London 2015” – 75 - 83 p.
 • Петрук А. М. Моніторинг водних екосистем різного цільового призначення з огляду на сучасні європейські напрямки у природоохоронній діяльності /А. М. Петрук / Вісник НУВГП, Випуск № 3(63).− Рівне, 2013. – С.24−35.
 • Петрук А. М. Дослідження специфічних показників токсичної та радіаційної дії водної екосистеми озера Білого / А. М. Петрук // Вісник НУВГП – Випуск № 4 (64).− Рівне, 2013. – С. 101−112.
 • Петрук А. М. Кореляційні залежності вмісту важких металів у поверхневих водах та представниках іхтіофауни водних екосистем різного цільового призначення/ А. М. Петрук // Вісник НУВГП – Випуск № 2.− Рівне, 2014. – С.93−98.
 • Петрук А. М. Флуктуюча асиметрія плітки в річках Рівненщини /А.М. Петрук, О.О. Бєдункова / Вісник Запорізького національного університету − Випуск 19, №2.− Запоріжжя, 2014р. – С.139−150.
 • Петрук А. М. Оцінювання тісноти кореляційного зв’язку між показниками якості поверхневих вод водойми-охолоджувача ХАЕС// А. М. Петрук // Вісник НУВГП – Випуск № 1, 2015. – С. 77−84.
 • Петрук А. М. Іхтіофауна і рибопродуктивність ставових господарств Рівненщини, перспективні шляхи інтенсифікації рибопродукції/ В. В. Сондак, Й. В. Гриб/ - Біологія тварин, 2017 Т.17 № 3 С.38 - 46
 • Петрук А.М. Іхтіологічні ризики у каскаді руслових дніпровських водосховищ/ В. В. Сондак, Й. В. Гриб, О.С. Попенко/ - Вісник НУВГП с-г. науки, 1 (70).- Рівне, 2016 - С. 76 - 87
 • Петрук А.М. Перспективні шляхи інтенсифікації рибопродукції ставових господарств Рівненщини/ Й. В. Гриб , В. В. Сондак, М. В. Марушкевич/ Вісник НУВГП – Випуск № 2 (74).− Рівне, 2016.– С.63−69.
 • Петрук А.М. Перспективні шляхи аквакультури штучних водойм Рівненщини// А. М. Петрук, І. М. Матвійчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет -конференції «Науково - інноваційний супровід збалансованого природокористування» (31 жовтня 2019р. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне) – С.128 - 131
 • Петрук А.М. Досвід фермерського рибництва в Україні у порівнянні зі світовими тенденціями//А. М. Петрук, І. М. Шналь //Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: Матеріали ХII Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (26 - 28 вересня 2019 року, м. Дніпро, Україна) – Дніпро С.185 – 189
 • Петрук А.М. Вплив стресових чинників на рибопродуктивність ставів при вирощуванні різновікових груп українського лускатого коропа//А.М. Петрук, О.П. Онисько //Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (25 – 26 жовтня 2018р. ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, м. Харків, С.176 – 181
 • Петрук А.М Рибництво Стародавнього Китаю // А. М. Петрук, І. М. Матвійчук // Проблеми теоретичної і практичної іхтіології та аквакультури Матеріали Х Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (27 – 28 жовтня 2016р., м. Львів, ЛНУВМ та БТ,Україна) – С.211 – 214
 • Петрук А. М. Моніторинг стану рибного населення водойм комплексного використання та вивчення можливостей відтворення їх природних популяцій // А. М. Петрук// Матеріали Всеукраїнської інтернет – конференції «Євроінтеграція екологічної політики України» (29 – 31 травня 2019 р. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса) – С. 88-91

E-mail

a.m.petruk@nuwm.edu.ua