Пасічнюк Василь Борисович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Пасічнюк Василь Борисович

Народився 14.10.1989 р. в с. Корнин, Рівненського району, Рівненської області.

Освіта:

2007 рік - закінчив Корнинську загальноосвітню школу із золотою медаллю. 
2012 рік - закінчив юридичний факультет ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет ім. акад. С. Дем’янчука», здобувши кваліфікацію – «Юрист».

2014 рік - здобув диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Педагогіка вищої
школи" Національного університету водного господарства та природокористування.

Науковий доробок:

1. Можливості запровадження відновного правосуддя в українське законодавство /Матеріали студентського науково-практичного семінару з відновного правосуддя школи професора Цимбалюка В.І. – м. Рівне. МЕГУ. - 2011 р.- С. 87-95.

2. Пасічнюк В.Б. Сучасний стан охорони праці на українських підприємствах / Материалы Международной научно-практической конференция Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроиетеграционных процесов. – Кишинев, Республика Молдова. - 7 – 8 ноября. 2014 р. – С.163-165.

3. Пасічнюк В.Б. Необхідність та перспективи реформування органів місцевого самоврядування в Україні / Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення». – Рівне, Україна. – 24-25 квітня 2014 року. – с. 60-62.

4. Міщук І.В. Пасічнюк В.Б. Теоретичні аспекти трудових спорів: поняття, значення, причини виникнення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". - №6-2. - 2014р.

5. Міщук І.В. Пасічнюк В.Б. Актуальні проблеми сфери муніципальних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування в Україні та шляхи їх вирішення. /Стратегія і тактика державного управління №1. - 2014 р. Рівне, НУВГП, с. 79-83

6. Пасічнюк В.Б. Правова природа організації і функціонування громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці / Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - №4. - 2014 р. – с. 238-244.

7. Цимбалюк В.І., Пасічнюк В.Б. Цивільна відповідальність за порушення договорів перевезення автомобільним транспортом //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Технічні науки №2/66. – 2015 р. - с. 344-348.

8. Цимбалюк В.І., Пасічнюк В.Б. Роль антикорупційного бюро та національного агенства з питань протидії корупції в забезпеченні законності в сфері охорони здоров’я /Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/1_2015/39.pdf №1. - 2015 р.

9. Пасічнюк В.Б. Громадський контроль в сфері охорони праці: проблеми та шляхи їх вирішення /«Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 13-14 лютого 2015 року) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 72-74.

10. Пасічнюк В. Б. «Історія становлення та розвитку правового регулювання галузі охорони праці». В. Б. Пасічнюк // Правова держава.- №23. – 2016 р. С. 108-114.

11. Пасічнюк В. Б. Шидей Н. В. Вітаємо першокурсників… //Gaudeamus. -Рівне, НУВГП. - Вересень 2016 р. С. 1-2.

12. Міщук І.В., Пасічнюк В.Б. Конституційно-правові основи охорони праці в Україні. // Eurasian Academic Research Journal. №6 (06). – 2016 р. С. 108-119.

13. Наука и инновации в современном мире: менеджмент и юриспруденция.: монография / [авт.кол. : Мироненко Е.В., Олексин Ю.П., Орлов Н.М. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017 – 140 с. : ил., табл.

14. Пасічнюк В. Б., Забава М.В. Окремі аспекти локального нормативно-правового регулювання охорони праці. Науковий журнал «Молодий Вчений». №5.1 (45.1) С. 104-110.– 2017 р.

15. Особливості проведення профорієнтаційної роботи з метою залучення абітурієнтів на юридичні (правничі) спеціальності. Матеріали І Всеукраїнської конференції «Університет і школа: перспективи співпраці». 19-21 квітня 2018 року, м. Рівне.

16. Особливості проведення профорієнтаційної роботи з метою залучення абітурієнтів на юридичні (правничі) спеціальності. Матеріали І Всеукраїнської конференції «Університет і школа: перспективи співпраці». 19-21 квітня 2018 року, м. Рівне.

18. Пасічнюк В.Б., Гонтарук О.С. ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Молодий вчений: спецвипуск до журн. - 2018. - (Index Copernicus International).

19. Формування та становлення громадянського суспільства в Україні : монографія / авт. кол.: В.І. Цимбалюк, В.І. Гришко, І.В. Міщук, В.П. Садовнік та ін. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2019 – 158 с.

20. Довідник для абітурієнтів 2019 (бакалавр) / О. А. Лагоднюк, В.А. Сокаль, О.О. Клюха, О.М. Мандзюк, О.О. Олійник, М.В.Голотюк, М.В.Бляшина, О.М. Бордюженко, Б.І.Тарас, В.Б. Пасічнюк; за заг. ред. В.А.Сокаль. – Рівне: НУВГП, 2018. – 164 с.

21. Valerii Tsymbaliuk, Myroslava Yakymchuk, Vasyl’ Pasichniuk, Igor Grygus, Błażej Stankiewicz. Problems of the application of the national administrative legislation system in studying the “Administrative Law” discipline. 21. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 2), 2020 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES https://efsupit.ro/images/stories/april2020/Art%20134.pdf (Scopus).


Нагороди:

1. Нагороджений грамотою ректора Національного університету водного господарства та природокористування за значні досягнення у навчально-методичній, виховній і науковій діяльності університету та з нагоди Дня юриста.

2. Нагороджений Подякою Громадської організації «Ветерани АТО Рівненщини» за особистий вагомий внесок щодо захисту законних прав учасників АТО Рівненщини.

3. Нагороджений Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за особисті трудові досягнення у професійній службовій діяльності, бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’яків.

4. Нагороджений Грамотою ректора Національного університету водного господарства та природокористування за наукові публікації у фахових та іноземних виданнях.


Сфера інтересів:

  • адміністративне право
  • трудове право
  • трудове право.