Осадча Ольга Олексіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Осадча Ольга Олексіївна

Народилася 20 січня 1984 р. у м. Рівному.

Освіта

У 2001 р. закінчила загальноосвітню школу №12 м. Рівне із золотою медаллю. Впродовж 2001–2006 рр. навчалася у Національному університеті водного господарства та природокористування. У 2006 р. завершила навчання в НУВГП, отримавши диплом спеціаліста з обліку і аудиту з відзнакою (дипломну роботу захищено англійською мовою). 2006-2009 рр. – аспірант з відривом від виробництва кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 2012-2017 рр. – здобувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Наукові ступені, вчені звання

2010 рік - кандидат економічних наук (захист кандидатської дисертації на тему: «Облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств» відбувся у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 25 грудня 2009 р.); 2015 рік - доцент кафедри обліку і аудиту; 2017 рік - доктор економічних наук (захист дисертації на тему: «Уніфікація облікового забезпечення контролю формування фінансових результатів суб’єктів господарювання» відбувся 20 вересня 2017 року у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»).

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів присвячено методиці та організації інформаційного забезпечення діяльності суб'єктів господарювання зважаючи на сучасні соціально-економічні трансформації, а саме: змінам у методології бухгалтерського обліку зважаючи на необхідність забезпечення сталого розвитку, досягнення збалансованості господарської діяльності, еколого-економічної безпеки, впливу Індустрії 4.0; аспектам формування показників нефінансової звітності, дослідженню можливостей відображення у системі бухгалтерського обліку нових облікових об'єктів - інтелектуального, людського, комунікаційного капіталу тощо.

Відзнаки

Нагороджена Подякою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2015 р., 2012 р.), Почесною грамотою Товариства меліораторів та водогосподарників України (2015 р.), Подякою управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації (2015 р.), Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2014 р.), грамотою Факультету економіки і підприємництва НУВГП (2013 р., 2012 р.), Почесною грамотою НУВГП (2011 р.).

Публікації

Author ID в Scopus: 56209257400 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56209257400 Індекс Хірша =1 ResearcherID: O-3979-2018

За результатами наукових і методичних досліджень опубліковано понад 80 наукових і навчально-методичних праць. Є співавтором двох підручників з грифом МОН України – "Звітність підприємств" (2012 р.) та "Облік і звітність в оподаткуванні" (2013 р.), навчального посібника "Бухгалтерський облік в управлінні підприємством" (2016 р.) та одноосібної монографії "Інформаційне забезпечення результатів господарської діяльності: обліково-аналітичні підходи" (2015 р.). Публікації у виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection: 1.Osadcha O., Svirko S. Сategory of "economic benefit" as the estimates of revenue and expenditure. Економічний часопис-ХХІ (Scopus). Київ, 2014. № 1-2 (1). С. 30-33. http://soskin.info/ea/2014/1-2/201411.html. 2. Akimova L., Osadcha O., Akimov O. Improving accounting management via benchmarking technology. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Харків, 2018. Том. 1, № 24. С. 64-70. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i24.128340. 3. Osadcha O., Akimova A., Hbur Z., Кrylova I. Implementation of accounting processes as an alternative method for organizing accounting. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Харків, 2018. Том. 4, № 27. С. 193-200. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i27.154194. 4. Akimova L.M., Osadcha O.O, Bashtannyk V.V., Kondratska N.M. and Fedyna K.M. Formation of the system of financial-information support of environmentally-oriented management of the enterprise. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2020. Vol. 1, № 32, Pp. 434-443. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200606. Монографії: 1. Осадча О.О. Інформаційне забезпечення результатів господарської діяльності: обліково-аналітичні підходи. Монографія. Рівне : НУВГП, 2015. 307 с. Рекомендовано Вченою радою НУВГП (протокол №4 від 27.03.2015 р. 2. Осадча О.О. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання в умовах сталого розвитку. Обліково-аналітичне забезпечення суб'єктів господарювання в умовах євроінтеграції : монографія / Н.М. Позняковська, С.Я. Зубілевич та ін. Рівне : НУВГП, 2019. С. 180-190. 3. Гришкевич П. М., Осадча О. О. Основні аспекти формування системи безпечного розвитку вітчизняних суб'єктів господарювання. Обліково-аналітичне забезпечення суб'єктів господарювання в умовах євроінтеграції : монографія / Н. М. Позняковська, С. Я. Зубілевич та ін. Рівне : НУВГП, 2019. С. 51-58. 4. Olha Osadcha. Sustainable Economic Activity as One of the Most Important Factors of Competitiveness for Enterprises: International Practices of Management and Accounting. Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation. Opportunities and Challenges. Poland, Toruń, 2019. P.89-101.

Дисципліни, які викладає

«Податковий облік і звітність», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Роль бухгалтера у бізнес-середовищі», «Навчальний тренінг з первинного обліку», «Облік і аудит управлінської діяльності», «Financial accounting» (англомовна).

Електронна адреса

o.o.osadcha@nuwm.edu.ua