Олійник Оксана Олексіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Олійник Оксана Олексіївна

Народилася 14 квітня 1975 року в м. Благовєщенськ Амурської області, Росія. В 1997 році закінчила Українську державну академію водного господарства за спеціальністю «Гідромеліорація», спеціалізацією «Управління та підприємництво в галузі меліоративного і сільськогосподарського будівництва» з відзнакою. З 1997 по 2000 рр. навчалась в аспірантурі при кафедрі екології. З 2002 р – асистент, з 2005 р.– старший викладач, а з 2006 р. – доцент кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства. У 2004 р на засіданні спеціалізованої ради Національного аграрного університету захистила кандидатську дисертацію за напрямком 06.01.04 - агрохімія. У 2008 році було присвоєне вчене звання доцента кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства. Олійник О.О. – автор і співавтор понад 40 наукових та навчально - методичних праць, 4 патентів на винахід.

Основін напрями наукових досліджень

Вивчення ефективності та розробка елементів технологій застосування стимуляторів росту рослин природного походження, комплексних мікродобрив в хелатній формі.

Основні наукові праці

  • Навчально – методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Інтегрований захист рослин» в умовах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу/О.О.Олійник, НУВГП, 2010. – 155с.
  • Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни “Методика агрохімічних досліджень” студентами напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форми навчання /Веремеєнко С.І., Олійник О.О., Ткачук С.О.-Рівне: НУВГП, 2011. - 16 с.
  • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Біотехнологія» студентами напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форми навчання./ Олійник О.О., Ткачук С.О. – Рівне, НУВГП. – 2011. – 24с.
  • Веремеєнко С.І., Олійник О.О. Спосіб збагачення стимуляторів росту рослин та добрив солями йоду. Патент України, N42057, від 25.06.2009р.
  • Веремеєнко С.І., Лепеха І.М., Олійник О.О. Спосіб отримання комплексного стимулятора росту і розвитку рослин, збагаченого мікроелементами. Патент України, N40626, від 27.04.2009 р.
  • Веремеєнко С.І., Олійник О.О., Солодка Т.М., Вознюк М.Я., Мороз М.Т. Вивчення регулюючої дії ріпаку на інтенсивність росту рослин // Вісник НУВГП. – 2(58) – Рівне, 2012. – с.16-21.

E-mail

o.o.oleinik@nuwm.edu.ua