Ніколенко Олександр Іванович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Ніколенко.О.І.jpg

Біографія

Народився 05 січня 1991 року в м. Костопіль, Рівненської області. У 2012 році закінчив Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука за спеціальністю «Фізична реабілітація», та у 2014 році здобув кваліфікацію магістра у сфері «Фізична реабілітація». Захистив магістерську роботу на тему «Фізична реабілітація при виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки». На даний момент працює в навчально-науковому інституті охорони здоров'я (НУВГП) старшим викладачем кафедри «здоров’я людини і фізична реабілітація», викладає лекційні та лабораторні заняття з наступних дисциплін: «Основи фізичної реабілітації в педіатрії», «Лікувальна фізична культура і лікарський контроль», «Фізична реабілітація в педіатрії», «Загальна патологія», «Фізична реабілітація в ортопедії», "Вступ до спеціальності".

Основні наукові праці

1. Grygus I., Nesterchuk N., Zukow W., Nikolenko O., Prymachok L. The quality of life in COPD patients in the process of physical rehabilitation. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.19 (issue 2), Art 163, pp. 1126 – 1132, 2019. Published online: June 30, 2019 (Accepted for publication: June 09, 2019) DOI:10.7752/jpes.2019.02163 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES Scopus

2. Олександр Ніколенко, Віктор Горчак, Антон Кудрявцев. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації при черепно-мозкових травмах = Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − Вип. 24. – 157 с.

3. Ніколенко О. І. Теоретичні основи застосування засобів фізичної реабілітації хворим на вегето-судинну дистонію / Олександр Іванович Ніколенко. // Вісник Прикарпатського університету [журнал], ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – 2018. – №29. – С. 53–57.

4. Kudryavtsev A. I., Gorchak V. V., Nikolenko O. I. Мiсце теоретичної пiдготовки учнiв середнiх класiв на уроках фiзичної культури = Garden of theoretical preparation of students competing were the lessons physical culture. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):655-665. eISSN 2391-8306.

5. Олександр Ніколенко, Антон Кудрявцев. Теоретико-методологічні аспекти оздоровчо-рекреаційних технологій у фізичній реабілітації = Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation): журнал / уклад. І.М. Григус – Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, Україна, 2017. − Вип. 2. – 67 с.

Автор методичних вказівок до наступних навчальних дисциплін:

1. 08-09-16 Ніколенко О. І., Євтух, М. І. та Кудрявцев,А. І. (2018) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізична рекреація» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення] (http://ep3.nuwm.edu.ua/11276/)

2. 08-09-12 Ніколенко О. І., Євтух, М. І. та Кудрявцев,А. І. (2018) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Реабілітація в спорті» для здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення] (http://ep3.nuwm.edu.ua/11275/)

3. 08-02-45 Ніколенко, О. І. та Зарічанська, Л. О. та Крук, І. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Кінезіологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення] (http://ep3.nuwm.edu.ua/15804/)

4. 08-02-40 Ніколенко,О. І. та Зарічанська, Л. О. та Крук, І. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення] (http://ep3.nuwm.edu.ua/15798/)

Експерт з акредитації освітніх програм Ніколенко НАЗЯВО.png

Діючий член Всеукраїнської громадської організації Професійна Асоціація масажистів України. Посвідчення № 091. (http://www.pamu.com.ua/nikolenko/)

Ніколенко Посвідченя.jpg

Бібліометричний профіль в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=zRC247wAAAAJ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5837-2427

Грамота 1.jpg Подяка 1.jpgСертифікат Ніколенко.jpg
Корпоративна пошта: o.i.nikolenko@nuwm.edu.ua