Ніколайчук Катерина Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Автобіографія

Ніколайчук Катерина Миколаївна

Народилася 1981 року в м. Рівне.

У 2003р. закінчила з відзнакою Український державний університет водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” та здобула кваліфікацію магістра землевпорядкування та кадастру, м. Рівне.

Після закінчення навчання в Українському державному університеті водного господарства та природокористування по жовтень 2003 року працювала інженером галузевої науково-дослідної лабораторії геодинаміки і геоінформатики науково-дослідного сектору Національного університету водного господарства та природокористування.

З 2004 р. до теперішнього часу працює асистентом кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

З 2003 по 2011 рік навчалась в аспірантурі при кафедрі землеустрою, геодезії та геоінформатики НУВГП за спеціальністю 05.24.04 – кадастр та моніторинг земель.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Удосконалення системи використання рентоутворюючих факторів у нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів" в спеціалізованій Вченій раді Національного університету «Львівська політехніка». У 2013 році закінчила навчання за програмою університетської школи-семінару для молодих викладачів «Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутнього фахівця технічного профілю».

Наукові інтереси – оцінка землі та нерухомості, правове регулювання земельних відносин.

Член громадської організації «Спілка Оцінювачів України» та Українського товариства оцінювачів.

У 2003 році була визнана «Людиною року-2003» занесена на дошку пошани УДУВГП.

Нагороджена Грамотою Колегії Державного комітету України по земельних ресурсах.


Навчання, підвищення кваліфікації

У 2004 році пройшла курс навчання в навчально-науковому комплексі при державному університеті „Львівська політехніка» з підготовки оцінювачів за напрямком „Оцінка земельних ділянок”, м. Львів.

З 2004 року по 2005 рік стажувалась за спеціальністю „Оцінка земельних ділянок” на базі ТзОВ „Експертна фірма „Нива - Експерт”, м. Рівне.

У 2006 році отримала Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок Державного комітету України по земельних ресурсах та Міжнародного інституту бізнесу, м. Київ.

У 2008, 2010, 2012 роках пройшла підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок в Міжнародному інституті бізнесу, м. Київ.

У 2012 році отримала Свідоцтво про навчання по 2-х рівнях кадастрово-реєстраційної системи Проекту Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю і сільській місцевості та розвиток системи кадастру», м. Київ.

У 2016 пройшла підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти НУВГП за галуззю знань 0801 «Геодезія та землеустрій», спеціальністю «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи і технології», дисципліною (темою): Оцінка землі та нерухомого майна, Кадастр землі та нерухомості, Нормативне забезпечення землеустрою, Наукові основи землеустрою.

У 2016 році закінчила курси “Geodezy and Cartography, Nature Protection and Ecology” in the International Institute of Innovations “Science –Education – Development” (Warsaw, Poland)

Основні наукові праці

Має в своєму доробку понад 30 наукових та науково-методичних праць.

 • Shulgan, R., Kibukevich, O., Yanchuk, O., Nikolaichuk K. GRID-model of natural agricultural zoning. Geodesy and Cartography. Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press 2017. Volume 43(1). Р. 22–27 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.3846/20296991.2017.1299844
 • Moshynsky V. Modeling of contaminated wastewater neutralization at landfills in rular areas / Viktor Moshynsky, Petro Kahnych, Anna Lyusak, Nikolaichuk Kateryna, Olha Tryhuba // Устойчиво развитие. – 2016. – Вип. 1/2016. – С. 59-66.
 • Ніколайчук К. М. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на первинному ринку / К. М. Ніколайчук // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції "Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П. Г. Черняги", 05-06 листопада, НУВГП, 2014, Рівне. – С. 97-100.
 • Ніколайчук К. М. Геоінформаційне забезпечення оціночного механізму земель населених пунктів із врахуванням ієрархічної моделі оціночних елементі / К. М. Ніколайчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне, 2010. – № 1 (49). – С. 223–230.
 • Ніколайчук К. М. Ієрархічна модель системи оціночних елементів земель населених пунктів / К. М. Ніколайчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне, 2008. – № 2 (42), ч.1 – С. 409–416.
 • Ніколайчук К. М. Порівняльна характеристика оцінки земель з врахуванням кадастрового її регулювання / К. М. Ніколайчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне, 2009. – №1 (45). – С. 243–250.
 • Ніколайчук К. М. Суть та проблеми кадастрового регулювання ціноутворення землі населених пунктів / К. М. Ніколайчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне, 2008. – № 1 (41). – С. 367–372.
 • Черняга П. Г. Кадастрове регулювання ціноутворення землі в населених пунктах / П. Г. Черняга, К. М. Ніколайчук // Землевпорядний вісник. – 2004. – № 4 – С. 77–81.
 • Черняга П. Г. Системний підхід щодо структури елементів кадастрового регулювання ціноутворення земель населених пунктів / П. Г. Черняга, К. М. Ніколайчук, Т. В. Бухальська // Інженерна геодезія. – 2010. – № 55. – С. 187–194.
 • Ніколайчук К. Аналіз та проблеми оцінки земель населених пунктів в Україні / К. Ніколайчук, П. Черняга // Зб. матеріалів XV Міжнар. ювілейного наук.-техн. симп., ["Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS i GIS–технології"], (Алушта, 13–18 верес. 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 238–241.
 • Ніколайчук К. М. Законодавчі зміни в підготовці спеціалістів – землевпорядників / К. М. Ніколайчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (61). – С. 245–252.
 • Ніколайчук К. М. Моделювання рентоутворюючих факторів в залежності від просторового положення земельної ділянки та зоною дії локального фактору / К. М. Ніколайчук // Тези Міжнародної науково-практичної конференції іноземних студентів "Розвиток національних економік в умовах глобалізації", 22-23 жовтня 2012, Рівне. – С. 61-62.
 • Ніколайчук К. М. Концептуальні підходи та шляхи вдосконалення навчального процесу в системі підготовки фахівців із землевпорядкування / К. М. Ніколайчук // Нова педагогічна думка: наук. - метод. журнал. – Рівне, 2013. Вип. 1, Ч.1. – С. 201-204.
 • Ніколайчук К. М. Застосування програмного забезпечення при визначенні нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення/ К. М. Ніколайчук, Р. Б. Шульган // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (73). – С. 72–82

E-mail

k.m.nikolaichuk@nuwm.edu.ua