Нестерчук Наталія Євгенівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Нестерчук Наталія Євгенівна

У 1992-1995 роках навчалася в Івано-Франківському технікумі фізичної культури, після закінчення якого отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.

У 2000 році розпочала працювати фізичним реабілітологом обласного центру «Інваспорт», проводила фізичну реабілітацію з дорослими та дітьми з особливими потребами. У 2003 році закінчила навчання у Міжнародному університеті «Рівненський економіко-гуманітарний інститут» імені академіка Степана Дем’янчука та отримала диплом з відзнакою спеціаліста з фізичної реабілітації, викладача фізичного виховання та спорту. З 2003 року по 2013 рік працювала у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука на факультеті здоров’я, фізичної культури і спорту (2012-2013 роки завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури).

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Фізична реабілітація дітей з вадами розумового розвитку» у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, науковий керівник д.мед.н., проф. Григус І.М. Підготувала: 7 методичних рекомендацій; понад 50 наукових статей (3 статті англійською мовою та 3 статті польською мовою), навчальний посібник з Грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, монографію. На даний час тема дослідження «Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації дітей з вродженою клишоногістю».

Основні наукові праці

2002-2008 роки

1. Михайлова Н.Є. Покращення фізичного стану дітей з церебральним паралічем за допомогою фізичних вправ // Періодичне наукове видання. Випуск 1. Рівне – 2002. С. 210-213.

2. Михайлова Н.Є. Особливості розвитку особистості у підлітків з ДЦП // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. Випуск № 4. Частина 1. – Рівне – 2003. С. 142-146.

3. Михайлова Н.Є. Навчання дітей з важкими розумовими вадами // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту України: Зб. наук. пр. – Рівне: Редакційно-видавничий центр Міжнародного університету “РЕГІ” імені академіка Степана Дем’янчука, 2003. – Вип. ІІІ, Ч. ІІ. – С. 128-132.

4. Михайлова Н., Григус І. Оволодіння навичками самообслуговування дітей з важкими розумовими вадами // Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичної культури і спорту: Вип. 8: У 4-х т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2004. – Т. 4. – С. 243-246.

5. Михайлова Н.Є. Гідрокінезотерапія як засіб фізичної реабілітації дітей з розумовими вадами // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Зб. наук. пр. – Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2004. – Вип. 5. – С. 485-489.

6. Михайлова Н.Є., Григус І.М. Ефективність фізичної реабілітації дітей з важкими розумовими вадами // Актуальні проблеми розвитку руху “Спорт для всіх” у контексті європейської інтеграції України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2004. – С. 373-375.

7. Михайлова Н.Є., Григус І.М. Фізична реабілітація як засіб виховання адекватної поведінки в дітей з розумовими вадами // Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу 2004”. Том 65: Фізична культура і професійний спорт. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 56-58.

8. Михайлова Н.Є. Рухливі ігри як засіб фізичної реабілітації дітей з розумовими вадами // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. – С. 90-92.

9. Михайлова Н.Є., Григус І.М. Розвиток фізичних здібностей дітей з розумовими вадами // Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичної культури і спорту: Вип. 9: У 4-х т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2005. - Т. 2. - С. 150-152.

10. Михайлова Н.Є. Робота з сім’ями, які мають дітей з особливими потребами // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць. – Луцьк, 2005. - С. 304-306.

11. Михайлова Н.Є., Григус І.М. Психолого-педагогічне обстеження дітей з розумовими вадами // Формування громадянського суспільства в контексті Європейської інтеграції: Збірник наукових праць. – Рівне: Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2005. – С. 227-230.

12. Михайлова Н.Є., Григус І.М. Корекційна робота з розумово відсталими дітьми // Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичної культури і спорту: Вип. 10: У 4-х т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2006. - Т. 4. - С. 325-328.

13. Михайлова Н.Є. Фізична працездатність дітей з розумовими вадами // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць. Вип. ІV. – Рівне: Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2006. – С. 360-364.

14. Михайлова Н. Є. Фізична реабілітація при бронхіті / Н. Є. Михайлова, Мороз П. // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць. Вип. V. – Рівне: Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2007. – С. 238-242.

15. Михайлова Н. Фізична реабілітація дітей з вадами розумового розвитку / Н. Михайлова // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2008. – Вип. VIII. – С. 103–107.

2009 рік

16. Михайлова Н. Є. Методи лікування вродженої клишоногості та засоби фізичної реабілітації / Н. Є. Михайлова, І. М. Григус // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : збірник наукових праць. Вип. VІ. – Рівне. – 2009. – Ч. 2. – С. 13–22.

17. Mykhaylova N. Development of psyhomotoric system of children with mental disabilities by means of physical rehabilitation / N. Mykhaylova // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць. Вип. VІ. – Рівне. – 2009. – Ч. 2. – С. 304–307.

18. Mykhaylova N. Efficiency of educational work with mental backward children / N. Mykhaylova, І. Grygus // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць. Вип. VІ. – Рівне. – 2009. – Ч. 2. – С. 308–313.

2010 рік

19. Михайлова Н. Є. Методи лікування вродженої клишоногості та засоби фізичної реабілітації / Н. Є. Михайлова, І. М. Григус // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : збірник наукових праць. Вип. VІ. – Рівне. – 2009. – Ч. 2. – С. 13–22.

20. Михайлова Н. Е. Коррекция патологического положения стоп у детей с врожденной косолапостью при рецидиве / Н. Е. Михайлова // Физическое воспитание студентов. – Харьков, ХООНОКУ–ХГАДИ. – 2010. – № 3. ­– С. 52-54.

21. Михайлова Н. Є. Особливості проведення лікувального масажу за вродженої клишоногості / Н. Є. Михайлова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки. – Луцьк. – 2010. – № 3 (11). – С. 67–71.

22. Михайлова Н. Є. Специфіка застосування масажу при вродженій клишоногості / Н. Є. Михайлова, І. М. Григус // Материалы всеукраинской научно-практической конференции "Актуальные проблемы валеологии и реабилитации", − Симферополь, 2010. – С. 99–102.

23. Михайлова Н. Є. Фізична реабілітація при вродженій клишоногості / Н. Є. Михайлова // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : збірник наукових праць. Вип. VІІ. – Рівне. – 2010. – С. 226–235.

24. Михайлова Н. Є. Фізична реабілітація при вродженій клишоногості / Н. Є. Михайлова, І. М. Григус // ХІV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх». – К. – 2010. – С. 267.

2011 рік

25. Михайлова Н. Є. Стрибки як засіб фізичної реабілітації при вродженій клишоногості / Н. Є. Михайлова // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичної культури і спорту : Вип. 15: У 4-х т. – Львів. – 2011. – Т. 3. – С. 160–163.

26. Михайлова Н. Є. Покращення функціонального стану гомілково-ступневого суглобу засобами фізичної реабілітації при вродженій клишоногості / Н. Є. Михайлова // Спортивна наука України. – 2011. – № 3. – С. 31–39.

27. Михайлова Н. Необхідність розвитку рівноваги у дітей з вродженою клишоногістю / Н. Михайлова, І. Григус // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2011. – Вип. 13. – С. 140–143.

28. Михайлова Н. Підвищення функціональності м’язів нижніх кінцівок засобами фізичної реабілітації при вродженій клишоногості / Н. Михайлова // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : збірник наукових праць. – Вінниця, 2011. – Випуск 12. – Том 3. – С. 87–93.

29. Михайлова Н. Є. Збільшення обсягу активних та пасивних рухів у гомілковостопних суглобах у дітей при вродженій клишоногості засобами фізичної реабілітації / Н. Є. Михайлова // Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – Харків : ХДАФК, 2011. – № 4. – С. 97-99.

30. Михайлова Н. Є. Вплив вродженої клишоногості на функціональний стан нижніх кінцівок дітей / Н. Є. Михайлова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки. – Луцьк. – 2011. – № 4 (16). – С. 67–70.

2012 рік

31. Михайлова Н. Є. Застосування фізичної реабілітації для корекції ходьби при вродженій клишоногості / Н. Є. Михайлова // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичної культури і спорту: Вип. 16: У 4-х т. – Львів. – 2012. – Т. 3. – С. 145–149.

32. Михайлова Н. Є. Вплив уродженої клишоногості на стопи і гомілки у дітей / Н. Є. Михайлова // Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – Харків : ХДАФК, 2012. – № 1. – С. 83-86.

33. Михайлова Н. Є. Порівняльне виконання фізичних вправ дітьми з вродженою клишоногістю та здоровими однолітками / Н. Є. Михайлова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2012. – № 3. – С. 82-84.

34. Михайлова Н. Е. Основные компоненты программы физической реабилитации детей с врожденной косолапостью / Н. Е. Михайлова // Физическое воспитание студентов : научный журнал. – Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2012. – № 1. – С. 66-69.

35. Михайлова Н. Е. Улучшение выполнения физических упражнений у детей с врожденной косолапостью после применения физической реабилитации / Н. Е. Михайлова // Физическое воспитание студентов : научный журнал. – Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2012. – № 2. – С. 67-69.

36. Михайлова Н. Є. Підвищення фізичної працездатності в дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації / Н. Є. Михайлова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2012. – № 4. – С. 81-84.

37. Михайлова Н. Є. Збільшення рухливості гомілки щодо опорної поверхні у дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації / Н. Є. Михайлова // Теорія та методика фізичного виховання : науково-методичний журнал. – Харків, 2012. – № 1 (87). – С. 45-48.

38. Михайлова Н. Є. Просвітницька робота з батьками щодо фізичної реабілітації дітей з вродженою клишоногістю / Н. Є. Михайлова // Теорія та методика фізичного виховання : науково-методичний журнал. – Харків, 2012. – № 2 (88). – С. 41-43.

39. Михайлова Н. Є. Розвиток фізичних здібностей в дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації / Н. Є. Михайлова // Теорія та методика фізичного виховання : науково-методичний журнал. – Харків, 2012. – № 3 (89). – С. 16-18.

40. Михайлова Н. Є. Корекція здатності виконання бігових вправ дітьми з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації / Н. Є. Михайлова, М. В. Маліков // Спортивна наука України. – 2012. – № 1 (45). – С. 29-34.

41. Михайлова Н. Є. Порівняльне виконання фізичних вправ дітьми з вродженою клишоногістю та здорових дітей / Н. Є. Михайлова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки. – Луцьк. – 2012. – № 1(17). – С. 86-90.

42. Михайлова Н. Є. Розвиток силових здібностей нижніх кінцівок у дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації / Н. Є. Михайлова, М. В. Маліков // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт. − 2012. − № 1 (7). − С. 153-157.

43. Михайлова Н. Є. Корекція надлишкової ваги за допомогою оздоровчо-реабілітаційних технологій / І. М. Григус, Н. Є. Михайлова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2012. – № 3. – С. 105–107.

2013 рік

44. Михайлова Н. Є. Современные подходы к организации физической реабилитации детей с врожденной косолапостью / Н. Михайлова, К. Прусик, Ка. Прусик, І. Григус // Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): P. 31-40

45. Mykhaylova N. Rehabilitacja fizyczna dzieci z wrodzoną stopą szpotawą / N. Mykhaylova, I. Grygus // Potrzeby i standarty współczesnej rehabilitacji. V Międzynarodowe Dni rehabilitacji. – Rzeszów, 2013. – S. 108-109.

46. Mykhaylova N. Wpływ ruchowej aktywności na stan zdrowia studentów / Natalia Mykhaylova, Igor Grygus // Journal of Health Sciences (J of H Ss) 2013; 3 (5): 649-656.

47. Михайлова Н. Є. Особливості проведення гідротерапії дітям з аутизмом / Н. Є. Михайлова, О. Б. Нагорна // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки. – Луцьк. – 2013. – № 1(17). – С. 86-90.

48. Mykhaylova N. Improving physical performance in children with congenital clubfoot / N. Mykhaylova, I. Grygus // The journal of orthopaedics trauma surgery and related research. Quarterly. – 3 (33) 2013. – P. 53-58.

49. Мошинский В. С. Формирование повышения уровня здоровья путем соблюдения здорового образа жизни / В. С. Мошинский, Н. Е. Михайлова, И. М. Григус // Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): P. 123-132.

50. Moshynsky V. Zasady oceny potencjału turystycznego krajobrazów zmeliorowanych na podstawie obliczenia biomasy roślin i zaopatrzenia terenu w wodę / V. Moshynsky, I. Grygus, N. Mykhaylova // Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): P. 287-300.

Монографія

51. Михайлова Н. Є. Методологія фізичної реабілітації дітей, хворих на вроджену клишоногість (монографія) / Н. Є. Михайлова. − Рівне, 2012. − 260 с.

Закордонні

52. Mykhaylova N. Rehabilitacja fizyczna dzieci z wrodzoną stopą szpotawą / N. Mykhaylova, I. Grygus // Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji. V Międzynarodowe Dni rehabilitacji. – Rzeszów, 2013. – S. 108-109.

Іноземною мовою у фаховому України

53. Mykhaylova N. Development of psyhomotoric system of children with mental disabilities by means of physical rehabilitation / N. Mykhaylova // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць. Вип. VІ. – Рівне. – 2009. – Ч. 2. – С. 304–307.

54. Mykhaylova N. Efficiency of educational work with mental backward children / N. Mykhaylova, І. Grygus // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць. Вип. VІ. – Рівне. – 2009. – Ч. 2. – С. 308–313.


IndexCopernicus

55. Михайлова Н. Е. Коррекция патологического положения стоп у детей с врожденной косолапостью при рецидиве / Н. Е. Михайлова // Физическое воспитание студентов. – Харьков, ХООНОКУ–ХГАДИ. – 2010. – № 3. ­– С. 52-54.

56. Михайлова Н. Є. Стрибки як засіб фізичної реабілітації при вродженій клишоногості / Н. Є. Михайлова // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичної культури і спорту : Вип. 15: У 4-х т. – Львів. – 2011. – Т. 3. – С. 160–163.

57. Михайлова Н. Є. Збільшення обсягу активних та пасивних рухів у гомілковостопних суглобах у дітей при вродженій клишоногості засобами фізичної реабілітації / Н. Є. Михайлова // Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – Харків : ХДАФК, 2011. – № 4. – С. 97-99.

58. Михайлова Н. Є. Застосування фізичної реабілітації для корекції ходьби при вродженій клишоногості / Н. Є. Михайлова // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичної культури і спорту: Вип. 16: У 4-х т. – Львів. – 2012. – Т. 3. – С. 145–149.

59. Михайлова Н. Є. Вплив уродженої клишоногості на стопи і гомілки у дітей / Н. Є. Михайлова // Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – Харків : ХДАФК, 2012. – № 1. – С. 83-86.

60. Михайлова Н. Є. Порівняльне виконання фізичних вправ дітьми з вродженою клишоногістю та здоровими однолітками / Н. Є. Михайлова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2012. – № 3. – С. 82-84.

61. Михайлова Н. Є. Підвищення фізичної працездатності в дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації / Н. Є. Михайлова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2012. – № 4. – С. 81-84.

"IndexCopernicus", "Directory of Open Access Journals"; "Российскийиндекснаучногоцитирования (РИНЦ)"

62. Михайлова Н. Е. Основные компоненты программы физической реабилитации детей с врожденной косолапостью / Н. Е. Михайлова // Физическое воспитание студентов : научный журнал. – Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2012. – № 1. – С. 66-69. 63. Михайлова Н. Е. Улучшение выполнения физических упражнений у детей с врожденной косолапостью после применения физической реабилитации / Н. Е. Михайлова // Физическое воспитание студентов : научный журнал. – Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2012. – № 2. – С. 67-69.

IndexCopernicus, GBL, Ministry of Science and Higher Education, Embase/EXPERTA MEDICA

64. Mykhaylova N. Improving physical performance in children with congenital clubfoot / N. Mykhaylova, I. Grygus // The journal of orthopaedics trauma surgery and related research. Quarterly. – 3 (33) 2013. – P. 53-58.

Indexed in Index Copernicus Journals Master List. Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Polska Bibliografia Naukowa)is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education

65. Михайлова Н. Є. Современные подходы к организации физической реабилитации детей с врожденной косолапостью / Н. Михайлова, К. Прусик, Ка. Прусик, И. Григус // Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): P. 31-40

66. Mykhaylova N. Wpływ ruchowej aktywności na stan zdrowia studentów / Natalia Mykhaylova, Igor Grygus // Journal of Health Sciences (J of H Ss) 2013; 3 (5): 649-656.

67.Мошинский В. С. Формирование повышения уровня здоровья путем соблюдения здорового образа жизни / В. С. Мошинский, Н. Е. Михайлова, И. М. Григус // Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): P. 123-132.

68. Moshynsky V. Zasady oceny potencjału turystycznego krajobrazów zmeliorowanych na podstawie obliczenia biomasy roślin i zaopatrzenia terenu w wodę / V. Moshynsky, I. Grygus, N. Mykhaylova // Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): P. 287-300.

E-mail

nesterchuk@nuwm.edu.ua