Науменко Юрій Васильович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
НАУМЕНКО Юрій Васильович

Доктор технічних наук, доцент

Біографія

Народився в м. Ростові-на-Дону 22 квітня 1952 р. Українець. У 1974 році закінчив із відзнакою навчання в Українському інституті інженерів водного господарства за спеціальністю механізація гідромеліоративних робіт.
Трудову діяльність розпочав у 1974 р. за направленням Мінводгоспу УРСР у Державному проектно-пошуковому інституті «Львівдіпроводгосп» на посаді інженера. Працював на підприємствах та установах водного господарства та агропромислового комплексу.
З 1980 по 1984 р.р. без відриву від виробництва навчався в аспірантурі Інституту машинознавства ім. академіка А.А. Благонравова Академії наук СРСР (м. Москва) у лабораторії загальної динаміки машин під керівництвом д.т.н., проф. А.П. Бессонова. У 1987 р., працюючи на виробництві, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.18 – «Теорія механізмів і машин» на тему «Динаміка обертання барабанних машин, що містять горизонтальний порожнистий ротор, частково заповнений оброблюваним матеріалом».
Брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
З 1988 р. працював на посаді доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін Рівненського педагогічного інституту, згодом Рівненського державного гуманітарного університету. У 1991 р. рішенням вченої ради РПІ було присвоєно вчене звання доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін.
З 2000 р. працював на посаді доцента кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання НУВГП. У 2004 р. був визнаний кращим винахідником НУВГП і за активну участь у винахідницькій роботі був нагороджений почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації.
З 2005 по 2008 р.р. навчався в докторантурі Київського національного університету будівництва і архітектури на кафедрі машин і обладнання технологічних процесів. Консультант – лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, д.т.н., проф. В.Й. Сівко. У лютому 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.02 – «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій» на тему «Наукові основи удосконалення робочих процесів барабанних млинів».
У грудні 2010 р. був обраний дійсним членом Академії будівництва України по відділенню «Машини, механізми і процеси будіндустрії та виробництва». Визнаний «Людиною року – 2010» НУВГП за захист докторської дисертації та отримання диплома доктора наук. У січні 2014 р. нагороджений премією Академії будівництва України імені академіка М.С. Буднікова за підготовку підручника.
З січня 2011 р. виконував обов’язки, а в червні 2012 р. був обраний на посаду завідувача кафедри нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки НУВГП.
З жовтня 2013 р. був призначений виконуючим обов’язки завідувача кафедри обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів та технологій неорганічних речовин.
З вересня 2014 р. працює професором кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання.
У 2003 р. створив науково-практичну лабораторію робочих процесів машин барабанного типу, де було виконано експериментальні дослідження 27 магістерських робіт пошукового характеру, а також 1 кандидатської та 1 докторської дисертації за спеціальністю 05.05.02 – «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій».
Є членом докторської спеціалізованої вченої ради Д 64.056.04 при Харківському національному університеті будівництва та архітектури (за спеціальністю 05.05.02 – «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій») та кандидатської спеціалізованої вченої ради К 47.104.06 при НУВГП (за спеціальністю 05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби»).
Наукові інтереси пов’язані із дослідженням та створенням багатостадійних енергозберігаючих технологій тонкого подрібнення твердих матеріалів на основі принципу енергетичної селективності дезінтеграції, а також ефективних робочих процесів машин барабанного типу.


Основні публікації

1. Науменко Ю. В. Основи теорії робочих процесів барабанних млинів: Монографія / Ю. В. Науменко. – Рівне: НУВГП, 2014. – 336 с.

2. Науменко Ю. В. Теоретичні основи робочих процесів машин барабанного типу: Монографія / Ю. В. Науменко, К. Ю. Дейнека. – Рівне: НУВГП, 2014. – 531 с.

3. Науменко Ю. В. Основи теорії режимів роботи барабанних млинів: Монографія / Ю. В. Науменко. – Рівне: Видавництво СПД Зелент О. І., 2009. – 282 с.

4. Сівко В. Й. Теорія обертових машин: Підручник / В. Й. Сівко, Ю. В. Науменко, М. П. Кузьмінець, К. Ю. Дейнека. – К., Рівне: НУВГП, 2015. – 527 с.

5. Naumenko Yu. The rotating chamber granular fill shear layer flow simulation / Yu. Naumenko, V. Sivko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – V. 4. – Is. 7 (88). – P. 57–64. doi: 10.15587/1729-4061.2017.107242

6. Naumenko Yu. Modeling of fracture surface of the quasi solid-body zone of motion of the granular fill in a rotating chamber / Yu. Naumenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – V. 2. – Is. 1 (86). – P. 50–57. doi: 10.15587/1729-4061.2017.96447

7. Naumenko Yu. V. The regime hysteresis of viscous flow with free surface in rotating horizontal cylinder / Yu. V. Naumenko // International Journal of Fluid Mechanics Research. – 2004. – V. 31. – N 4. – P. 358-368. doi: 10.1615/InterJFluidMechRes.v31.i4.50

8. Naumenko Yu. V. Numerical calculation of the flow regimes of a fluid partially filling a horizontal rotating heat-exchange cylinder / Yu. V. Naumenko // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2001. – V. 74. – N 3. – P. 736-744.

9. Naumenko Yu. V. Application of the numerical marker-and-cell method in a polar coordinate / Yu. V. Naumenko // Computational Mathematics and Mathematical Physics. – 1999. – V. 39. – N 2. – P. 278-283.

10. Naumenko Yu. V. Stability of a tube of a viscous fluid in a horizontal rotating cylinder / Yu. V. Naumenko // International Journal of Fluid Mechanics Research. – 1996. – V. 23. – N 3-4. – P. 271-277.Профіль в SCOPUS: http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701668568
Профіль в Google Scholar: http://scholar.google.ru/citations?user=7b-cLiYAAAAJ&hl=ru www.researchgate.net/profile/Yurii_Naumenko

==