Наукова бібліотека

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
м. Рівне, вул. О.Новака (Приходька),75
Facebook
Сайт наукової бібліотеки
Електронний каталог

Директор Наукової бібліотеки НУВГП

Крива Алла Василівна та Васенчук Світлана Анатоліївна

Крива Алла Василівна
Тел.: (0362) 63-44-10, 6-56 (внутрішній), 7-90 (внутрішній).
E-mail: a.v.kryva@nuwm.edu.ua

Заступник директора з методичної роботи

Васенчук Світлана Анатоліївна
Тел.: (0362) 63-44-10, 6-56 (внутрішній).
E-mail: s.a.vasenchuk@nuwm.edu.ua

Наукова бібліотека складається з шести відділів :

 1. Відділ обслуговування навчальною літературою.
 2. Відділ обслуговування науковою літературою.
 3. Інформаційно-бібліографічний відділ.
 4. Відділ комплектування документів та зберігання фондів.
 5. Відділ наукової обробки документів та організації каталогів.
 6. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.

Відділ обслуговування навчальною літературою

Nuwmbook004.jpg

Завідувач відділу - Богуцька Алла Ростиславівна
Тел.: 6-10, 8-62 (внутрішні)

Здійснює оперативне обслуговування користувачів всіх категорій навчальною, науковою, довідковою, художньою та іншою літературою, а також диференційне обслуговування з профілю факультетів. Працівники відділу організовують запис читачів до бібліотеки, знайомлять з правилами користування та функціональними можливостями Наукової бібліотеки. Завдання відділу – вести єдиний реєстраційний облік користувачів; вивчати та аналізувати відмови на літературу, знаходити шляхи повного інформаційного задоволення потреб читачів. Тут обслуговують користувачів бібліотеки через МБА в разі відсутності необхідної літератури; контролюють строки повернення документів, ведуть роботу по поверненню літератури в обумовлені правилами терміни; пропагують досягнення науки та техніки, загальносвітові та вітчизняні культурні цінності бібліотечними формами роботи. Працівники відділу здійснюють диференційне обслуговування студентів усіх форм навчання, професорсько-викладацького складу, працівників структурних підрозділів університету згідно з їх запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів в традиційному та автоматизованому режимі; виконують запити користувачів, працюють у фондах, формують тематичні виставки, постійно працюють над удосконаленням обслуговування.

Структура відділу:

 • абонемент старших курсів та професорсько-викладацького складу;
 • абонемент студентів молодших курсів;
 • абонемент художньої літератури ;
 • абонемент навчально-методичної літератури ;
 • міжбібліотечний абонемент.

Відділ обслуговування науковою літературою

Reading room.jpg

Завідувач відділу - Мельник Галина Максимівна
Тел.: 8-65 (внутрішній)

Здійснює обслуговування користувачів всіх категорій науковою та навчальною літературою. Вивчає використання бібліотечного фонду користувачами. Проводить інвентаризацію місць збереження літератури, організовує та проводить тематичні виставки. Забезпечує: якісне і оперативне обслуговування користувачів з числа співробітників, професорсько-викладацького складу, аспірантів на допомогу науковому і навчальному процесу; формування та зберігання фонду науково-технічної літератури; обслуговування користувачів у читальних залах; проведення тематичних виставок та виставок нових надходжень; фонду десертацій і авторефератів; фонду цінної та рідкісної літератури.

До основного читального залу входять сектор рідкісної та цінної літератури; сектор іноземної літератури; сектор періодики; читальний зал гуртожитку № 1.

З 2016 року у відділі обслуговування студентів молодших курсів та в основному читальному залі впроваджена електронна видача документів та електронна реєстрація відвідування читачів. Це дозволяє відслідковувати ситуацію з відвідуванням бібліотеки та отриманням і поверненням книг щодня, щомісяця, за певний визначений проміжок часу.

Інформаційно-бібліографічний відділ

Nuwmbook001.jpg

Завідувач відділу - Гипчинська Світлана Йосипівна
Тел.: 7-59 (внутрішній). E-mail: s.i.hypchynska@nuwm.edu.ua

Забезпечує довідкове та інформаційне обслуговування всіх категорій користувачів відповідно до наукових програм вузу та новітніх навчальних технологій. Використовуючи в своїй роботі ліцензовану програму «УФД/Бібліотека» відділ наповнює довідково-пошуковий апарат бібліотеки аналітичними описами збірників наукових праць, газетно-журнальної періодики, формує інформаційно-пошуковий апарат електронного каталогу. Відділ готує «Бюлетень нових надходжень». Готує відкриті перегляди та бібліографічні огляди літератури, здійснює індивідуальне інформаційне обслуговування. На допомогу науково-дослідній та навчально-виховній роботі вузу складає і видає інформаційні та рекомендаційні списки літератури, бібліографічні покажчики. Здійснює предметизацію та систематизацію наукових статей вчених вузу по Універсальній десятковій класифікації (УДК) та Бібліотечно-бібліографічній класифікації (ББК).

Основні напрямки діяльності:

 • забезпечує повне, якісне й оперативне довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників та інших категорій користувачів згідно з їх інформаційними запитами;
 • розширює номенклатуру інформаційно-бібліографічних послуг з використанням новітніх технологій;
 • надає доступ до використання власних електронних ресурсів та ресурсів Інтернету користувачам бібліотеки;
 • надає всі види бібліографічних довідок, в тому числі в автоматизованому режимі – за допомогою ЕК;
 • організовує та веде ДБА з використанням як традиційних так і сучасних носіїв інформації;
 • складає рекомендаційні бібліографічні покажчики літератури з проблем вищої школи та найбільш актуальної тематики;
 • надає бібліографічні консультації з правил користування ДБА бібліотеки та методики складання списків літератури;
 • проводить Дні бібліографії, Дні інформації, Дні спеціаліста;
 • організовує тематичні виставки, перегляди та бібліографічні огляди літератури;
 • основи бібліотечно-бібліографічних знань.

Відділ наукової обробки документів і організації каталогів

Завідувач відділу - Макаренко Ірина Ярославівна
Тел.: 7-63 (внутрішній). E-mail: i.ia.makarenko@nuwm.edu.ua

Основні напрями діяльності відділу - забезпечення різнобічного розкриття фонду в системі каталогів з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій з метою науково обгрунтованого, повного і оперативного задоволення запитів користувачів; створення і ведення системи бібліотечних каталогів та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів; здійснює каталогізацію нових надходжень; технічне опрацювання видань, що надійшли; науково методичну роботу за профілем відділу.

Працівники відділу також здійснюють каталогізацію видань і неопублікованих матеріалів, що надійшли в бібліотеку; здійснюють наукове опрацювання нових надходжень; складають бібліографічний опис в електронному каталозі згідно з діючим стандартом; систематизують нові надходження по прийнятим в бібліотеці таблицям ББК і УДК; редагують всі елементи бібліографічних записів, бібліографічні описи, класифікаційні індекси, предметні рубрики, ключові слова для алфавітно-предметного покажчика і каталогів; а також організують і ведуть електронний каталог; традиційні (карткові) каталоги; алфавітний службовий каталог; алфавітний читацький каталог; систематичний каталог.

До завдань відділу входять також оформлення каталогів: планове і поточне редагування каталогів, тиражування карток для каталогів, розміщення в каталоги карток нових надходжень, вилучення описів (основні, допоміжні, додаткові) на літературу, яка вибула.

Відділ комплектування документів та зберігання фондів

Завідувач відділу - Колтунова Олена Володимирівна
Тел.: (0362) 63-44-10; 7-90 (внутрішній). E-mail: o.v.koltunova@nuwm.edu.ua

Головне завдання відділу - забезпечення науково обґрунтованого, повного та оперативного комплектування документами; організація, зберігання та використання фонду бібліотеки. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. Облік основних і підсобних бібліотечних фондів, їх організація, зберігання та реставрація. Підготовка інструктивно-методичних і організаційних матеріалів з питань комплектування, обліку основних і підсобних бібліотечних фондів, їх організації та зберігання. Відділ формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень вищого навчального закладу шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, аудіо-, відео- видань, СD-, DVD- дисків та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так і за кордоном; оформляє попереднє замовлення на документи на основі заявок кафедр, підрозділів університету та відділів Наукової бібліотеки; здійснює придбання документів згідно з чинним законодавством України; виконує весь комплекс робіт із замовлення, придбання, оформлення літератури, періодичних та електронних видань, списання загубленої, зношеної та застарілої літератури; здійснює передплату періодичних та інформаційних видань; контролює повноту виконання замовлень та оперативність їх надходжень.

Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення

Завідувач відділу - Перелигіна Валентина Євгенівна
Тел.: 7-63 (внутрішній). Ауд. 229. E-mail: v.e.pereligina@nuwm.edu.ua

Призначення та основні напрями діяльності відділу - розробка, впровадження та супроводження комп'ютерних технологій формування бібліотечних фондів і обслуговування читачів та абонентів, координація робіт у галузі інформатизації бібліотек вищих навчальних закладів області, України та бібліотек інших відомств. Це також створення й розвиток електронної бібліотеки НУВГП; підготовка інструктивно-методичних і організаційних матеріалів з питань інформатизації бібліотеки; реалізація комплексу заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації бібліотекарів у галузі формування та використання електронних інформаційних ресурсів.

З листопада 2017 р. НУВГП підключено до глобальної наукометричної бази Web of Science. Науковці університету можуть користуватись контентом та можливостями наукометричної системи в читальному залі для науковців в інформаційно - бібліографічному відділі Наукової бібліотеки НУВГП (ауд. 236/2).Індивідуальні консультації щодо користування також надають працівники цього відділу.


3 2014 року в університеті працює Цифровий репозиторій, який наповнюють працівники Наукової бібліотеки НУВГП.