Інститут післядипломної освіти

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Інститут післядипломної освіти
Nni-ipo.png
Логотип І
Цифрові ресурси
Репозиторій
Форма навчання
денна
заочна
Довідники
Довідник абітурієнта 2018
Рік заснування - 2000
Директор - Маланчук Зіновій Романович
Сайт - Інститут післядипломної освіти
Адреса - 33000, м. Рівне, вул. 24 Серпня, 11, ІПО НУВГП
Телефон / факс - (0362) 63-39-68
Електронна адреса - ipo@nuwm.edu.ua

Загальна інформація

Інститут проводить навчальну діяльність і має право :

- здійснювати підготовку та перепідготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр», освітнього рівня «бакалавр»; - здійснювати підвищення кваліфікації за всіма акредитованими спеціальностями навчально-наукових інститутів НУВГП.

Відділи


Діяльність

Надання послуг з другої вищої освіти

Передбачає отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. В Інституті післядипломної освіти НУВГП можна здобути другу вищу освіту за всіма базовими спеціальностями Університету. Навчальні плани інституту дозволяють здійснювати підготовку фахівців за ОКР "бакалавр" та "магістр". Навчання здійснюється за денною та заочною формами. Після закінчення навчання випускникам інституту присвоюється відповідна кваліфікація, яка підтверджується дипломом державного зразка.

Спеціальності

Код	Найменування спеціальності
051	 Економіка (Економіка довкілля і природних ресурсів)
051	 Економіка (Інформаційні технології в бізнесі)
051	 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)
071	 Облік і оподаткування
072	 Фінанси, банківська справа та страхування
073 	 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)
073 	 Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності)
073 	 Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності)
073 	 Менеджмент (Управління проектами)
073 	 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)
074	 Публічне управління та адміністрування (Державна служба)
075	 Маркетинг
076 	 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)
292	 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)
113	 Прикладна математика
122	 Комп`ютерні науки
141 	 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 	 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
123	 Комп’ютерна інженерія
101	 Екологія
183	Технології захисту навколишнього середовища
193 	 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)
193	 Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи і технології)
201 	 Агрономія
207 	 Водні біоресурси та аквакультура
207	 Водні біоресурси та аквакультура (Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів)
227 	 Фізична терапія, ерготерапія (фізична реабілітація)
242 	 Туризм
192	 Будівництво та цивільна інженерія (Автомобільні дороги і аеродроми)
192 	 Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)
192	 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)
192	 Будівництво та цивільна інженерія (Мости і транспортні тунелі)
192	 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)
192	 Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)
192	 Будівництво та цивільна інженерія (Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)
192	 Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів)
263	 Цивільна безпека (Охорона праці)
192	 Будівництво та цивільна інженерія (Водогосподарське та природоохоронне будівництво)
192	 Будівництво та цивільна інженерія (Гідромеліорація)
192	 Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво)
192 	 Будівництво та цивільна інженерія (Раціональне використання і охорона водних ресурсів)
144 	 Теплоенергетика
145	 Гідроенергетика
194	 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
133	 Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)
133	 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)
184	 Гірництво
274 	 Автомобільний транспорт
275 	 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
011	 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)
073	 Менеджмент (Управління навчальним закладом)
081	 Право


Підвищення кваліфікації

Систематичними напрямками підвищення кваліфікації є:

- підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів; - підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції; - підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників; - навчальні курси професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, а також учасників антитерористичної операції; - підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання, а також підвищення кваліфікації з питань охорони праці.

Матеріально-технічна база

У своїй діяльності Інститут використовує науковий, навчальний і методичний потенціал університету і має власну матеріальну базу, до складу якої входить навчально-адміністративний корпус загальною площею близько 1300 кв. м., вісім обладнаних навчальних аудиторій, комп’ютерний клас на 16 робочих місць, спортивна зала, окремі житлові секції в гуртожитках університету.

Навчальний процес забезпечується відповідно до сучасних вимог: обладнаними аудиторіями, комп’ютерним та програмним забезпеченням, оргтехнікою, спеціально підготовленими навчально-методичними комплексами та мультимедійним супроводом дисциплін.

Склад інституту


Вікіситет Це незавершена стаття.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.