Інститут післядипломної освіти

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Інститут післядипломної освіти
Nni-ipo.png
Логотип ННІ
Цифрові ресурси
Репозиторій
Форма навчання
денна
заочна
заочно-дистанційна
Довідники
Довідник абітурієнта 2015
Довідник абітурієнта 2016
Рік заснування - 2000
Директор - Маланчук Зіновій Романович
Сайт - Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
Адреса - 33000, м. Рівне, вул. 24 Серпня, 11, ННІПО НУВГП
Телефон / факс - (0362) 63-39-68
Електронна адреса - ipo@nuwm.edu.ua

Загальна інформація

Інститут проводить навчальну діяльність згідно ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і має право:

 • здійснювати перепідготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст або магістр за всіма акредитованими в університеті спеціальностями;
 • здійснювати підвищення кваліфікації за базовими напрямами освітньої діяльності університету.

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО) Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) створений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 592 від 15 грудня 2000 року та наказу ректора Рівненського державного технічного університету № 9 від 11 січня 2001 року на базі факультету підвищення кваліфікації фахівців, що функціонував в структурі Українського інституту інженерів водного господарства з 1979 року та спеціального факультету перепідготовки фахівців, заснованого в 1993 році. Перейменований відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 115-р та наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2002 р. № 205. Реорганізований та перейменований відповідно до наказів ректора Національного університету водного господарства та природокористування № 602 від 6 жовтня 2004 р., № 446 від 6 жовтня 2009 р., №… від 2012 р.

Відділи

Діяльність

Перепідготовка

Перепідготовка фахівців передбачає отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. Інститут здійснює таке навчання лише за тими спеціальностями, що акредитовані в університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр» і ліцензовані на перепідготовку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Навчальні плани інституту дозволяють здійснювати перепідготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Навчання проводиться на денній, заочній формах та екстерном. Екстернат є особливою формою навчання для здобуття певного рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання у вищому навчальному закладів заліків, іспитів та інших форм контролю, передбачених навчальним планом, який формується в індивідуальному порядку відповідно до рівня базової освіти і державних стандартів.

Спеціальності :

 • 7.03050401 «Економіка підприємства»;
 • 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»;
 • 7.03050801 «Фінанси і кредит»;
 • 7.03050901 «Облік і аудит»;
 • 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»;
 • 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
 • 7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»;
 • 7.05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»;
 • 7.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»;
 • 7.05060101 «Теплоенергетика»;
 • 7.05060201 «Гідроенергетика»;
 • 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»;
 • 7.06010102 «Гідротехнічне будівництво»;
 • 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»;
 • 7.06010104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»;
 • 7.06010105 «Автомобільні дороги і аеродроми»;
 • 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»;
 • 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»;
 • 7.06010301 «Гідромеліорація»;
 • 7.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство»;
 • 7.08010103 «Землеустрій та кадастр»;
 • 7.09010102 «Агрохімія і ґрунтознавство»;
 • 7.09020101 «Водні біоресурси».

Тривалість навчання – в межах 2 років. Після закінчення навчання випускникам інституту присвоюється відповідна кваліфікація, яка підтверджується дипломом державного зразка.

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації фахівців передбачає набуття здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах отриманої спеціальності. Проводиться в інституті за базовими напрямками спеціальностей університету.

Систематичними напрямками є підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання, а також підвищення кваліфікації з питань охорони праці. Разові курси та стажування на кафедрах університету організовуються за замовленням підприємств, відповідно до потреб: "Автоматизація бухгалтерського обліку", "Кошторисна справа в будівництві", "Основи комп'ютерної грамотності", "Гідротехнічне будівництво", "Екологія житла", "Менеджмент організацій за галузевим спрямуванням", "Економіка підприємства", "Облік і аудит", "Страхова справа" та інші.

Спеціальності :

 • 0305 «Економіка та підприємництво»;
 • 0306 «Менеджмент і адміністрування»;
 • 0401 «Природничі науки»;
 • 0403 «Системні науки та кібернетика»;
 • 0502 «Автоматика та управління»;
 • 0503 «Розробка корисних копалин»;
 • 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»;
 • 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування»;
 • 0601 «Будівництво та архітектура»;
 • 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»;
 • 0801 «Геодезія та землеустрій»;
 • 0901 «Сільське господарство і лісництво»;
 • 0902 «Рибне господарство та аквакультура»;
 • 1501 «Державне управління»;
 • 1801 «Специфічні категорії».

Термін навчання визначається замовником і коливається в межах 72…432 аудиторних годин. Після проходження курсів підвищення кваліфікації слухачі отримують свідоцтво державного зразка.

Матеріально-технічна база

У своїй діяльності Інститут використовує науковий, навчальний і методичний потенціал університету і має власну матеріальну базу, до складу якої входить навчально-адміністративний корпус загальною площею близько 1300 кв. м., вісім обладнаних навчальних аудиторій, комп’ютерний клас на 16 робочих місць, спортивна зала, філія бібліотеки, окремі житлові секції в гуртожитках університету.

В бібліотечному фонді інституту нараховується близько 1100 примірників сучасних підручників і навчальних посібників та близько 2000 методичних вказівок для вивчення окремих дисциплін.

Навчальний процес забезпечується відповідно до сучасних вимог: обладнаними аудиторіями, комп’ютерним та програмним забезпеченням, оргтехнікою, спеціально підготовленими навчально-методичними комплексами та мультимедійним супроводом дисциплін.

Склад інституту


Вікіситет Це незавершена стаття.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.