Міщук Інна Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Народилася 13 лютого 1980 року у м. Рівне.

Підпис під зображенням

Освіта

1997 рік загальноосвітня школа № 6 м.Рівне.

2003 рік Національний університет «Острозька академія», спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», кваліфікація - інформаційний аналітик.

2005 рік Національний університет «Острозька академія», спеціальність"Правознавство", кваліфікація - юрист.

Наукові ступені, вчені звання

2014 рік Національний університет біоресурсів та природокористування України захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидат юридичних наук, спеціальність - адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право. Тема дисертаційного дослідження: Удосконалення адміністративно-правового регулювання трансплантації органів і тканин в Україні на основі зарубіжного досвіду.

2020 рік доцент кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Підвищення кваліфікації

- 2016р. Міжнародне стажування (01.06.16-30.11.16) Міжнародний ін-т інновацій "Освіта-Наука-Розвиток" (м. Варшава, Республіка Польща). Напрям "Право і управління". Тема: 1. Адаптація трудового законодавства України до законодавства Європейського союзу; 2.Європейські стандарти Адміністративного права; 3. Податки в Україні та державах-членах Європейського союзу: порівняльно-правовий аналіз. 150 год., Сертифікат.

- 2019р., Школа лідерства НУВГП, теми: 1. Електронне портфоліо викладача. 2. робота з базами даних поточного і семестрового контролю. 3. Особливості організації управління особистим електронним кабінетом, курсами, завданнями та навчальним процесом дистанційно на платформі MOODLE. 4. Загальні положення особливості роботи в системі електроннодокументообігу. 5.Ділова англійська мова. 6. Організація комінкацій та тайм-менеджменту в проектах із застосуванням хмарних технологій. 7. випускна робота, 84 год. Сертифікат №320.

- 2021р. The XIII International Science Conference «Development of modern science: theory, methodology, practice», March 18 – 19, 2021, Madrid, Spain. 75-78 p. Проблемні питання актуалізації трудового законодавства України. - Сертифікат. 24 год.

- 2021р. XIV Международная научно�практическая конференция "Current issues of science and education", 23–26 марта 2021, Рим, Италия. СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ І ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ УГОДИ. 24 год. - 2021р. Підвищення кваліфікаціїмв ІПО НУВГП з 15.02.21-15.08.21. Актуальні проблеми сучасного адміністративного права та процесу. Практика застосування Європейської конвенції з захисту прав людини і громадянина. Актуальні рпоблеми трудового права. Банківське право та актуальні проблеми.Свідоцтво. 150 год.

Трудова діяльність

2004-2012 рр. працювала викладачем Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім.. акад. С.Дем’янчука.

2013-2014 р.старший викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін.

2015-2016 р. доцент кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

2017 р по даний час завідувач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Сфера наукових інтересів

Адміністративне право і процес; Фінансове право; Трудове право Міжнародний захист прав людини

Наукова діяльність

Монографії

 • Наука и инновации в современном мире: менеджмент и юриспруденция. Монография- Мироненко Е.В., Олексин Ю.П., Орлов Н.М., Мищук И.В. и др. – 2017., - Одесса, - 140 с.
 • Перспективные достижения современных учёных образование и воспитание, физическое воспитание и спорт, философия, литература и лингвистика, культура и искусство, юриспруденция. Монография – Олексин Ю.П., Кух А.П., Макаренко А.В., Мищук И.В.и др.. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017 – 150 с.
 • Міщук І.В.Громадянське суспільство як правова категорія//Формування та становлення громадянського суспільства в Україні:монографія/[авт..кол.:В.І.Цимбалюк, В.І.Гришко., І.В.Міщук та ін]-Одеса:КУПРІЄНКО СВ,2019-с.27-43
 • Міщук І.В., Пелешок І.І., Актуальні проблеми розвитку сучасного права:колективна монографія// За заг.ред. В.І.Цимбалюка-Львів: “Новий світ-2020”,2020.-с.141-151
 • Міщук І.В., Багатко А.С. Актуальні проблеми розвитку сучасного права:колективна монографія// За заг.ред. В.І.Цимбалюка-Львів: “Новий світ-2020”,2020.-с.96-104
 • Міщук І.В. Медіація як льтернативний спосіб вирішення спорів: вітчизняний та зарубіжний досвід/ За заг. Ред. Цимбалюк В.І.Львів: «Новий Світ-2000”,2020.-172с.


Навчальний посібник

 • Благодир А.А. Застосування примусу під час провадження слідчих дій.

Видання друге, перероблене і доповнене: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / А.А.Благодир, В.С. Благодир, С.М. Благодир, А.О. Ляш, Міщук І.В., Цимбалюк В.І., Давнюк Ю.В. – Львів: ФОП Піча., «Новий Світ – 2000», 2019. 224 с.

Наукові Статті

 • Міщук І. В. Особливості правового регулювання окремих напрямків клінічної трансплантації органів і тканин // І. В. Міщук - Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Вип.16.- 2011.- С.-180-187.
 • Міщук І. В. Інформаційна регламентація міжнародно-правових актів трансплантації органів і тканин людини // І. В. Міщук – Правова інформатика. -№ 3-4(31-32).-2011. С.124-131.
 • Міщук І. В. Адміністративно-правове регулювання інституту клінічної трансплантації при посмертному донорстві в Україні та закордоном / І. В. Міщук - Південноукраїнський правничий часопис. Одеського державного університету внутрішніх справ. №2 2012 р. С.183-185.
 • Міщук І.В. Дослідження історії розвитку законодавчого регулювання трансплантації органів і тканин людини // І. В. Міщук - Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична : збірник наукових праць / гол. ред. М.М. Цимбалюк. – Львів : ЛьвДУВС, Вип. №2 - 2012. с-233-243.
 • Міщук І.В. Етапи розвитку правового регулювання інституту клінічної трансплантації органів і тканин в Україні та закордоном / І.В. Міщук// Knowledge. Education. Low. Management.- Lodz (Poland), 2013.- №3(1) –Р. 79-89.
 • Міщук І.В. Характеристика адміністративно-правового регулювання донорства живих людей / І.В. Міщук // Часопис академії адвокатури України. -2013.- №4. – [ Електронний ресурс].- Режим доступу: http:nbuv.gov.ua/e-journals/.
 • Цимбалюк В.І., Міщук І.В. Нормативно-правове забезпечення трансплантології / Часопис Київського університету права.-№2.,- 2014.- с.195-199
 • Міщук І.В, Пасічнюк В.Б. Актуальні проблеми сфери муніципальних послуг що надаються органами місцевого самоврядування в Україні та шляхи їх вирішення // Стратегія і тактика державного управління. - №1., 2014., с. 79-83., Рівне, НУВГП.
 • Міщук І.В., Пасічнюк В.Б. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРУДОВИХ СПОРІВ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ПРИЧИНИ ВИНЕКНЕННЯ// Науковий вісник херсонського державного університету- № 6-2. – 2014. – с.115-118
 • Міщук І.В. Проблеми розвитку трансплантології органів і тканин людини та законодавчі шляхи їх подолання// Право і суспільство. -№6-2., -2015. – с.65-71
 • Міщук І.В. Теретико-правовий аналіз діючого закону про трансплантологію: проблеми та недоліки// Юридичний науковий електронний журнал. - №6. – 2015.- с. 132-135, -[ Електронний ресурс].- Режим доступу: http://lsej.org.ua/6_2015/38.pdf
 • Мищук И.В. Комерциализация при донорстве органов и тканей человека: проблема современности// Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata».- №2. – 2016.- с.108-111
 • Міщук І.В. Адміністративно-правовий статус донорів добровольців закордоном та в Україні// Правова держава.- №21. -2016. – с.40-45
 • Міщук І.В. Новий закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині»: бути чи не бути? // Право та державне управління. - №4. – 2016.- с. 84-88
 • Міщук І.В. Пасічнюк В.Б. Конституційно-правові основи охорони праці в Україні// Eurasian Academic Research Journal// - № 6 (06).- 2016.- с.108-119
 • Міщук І.В. Наука и инновации в современном мире: менеджмент и юриспруденция. Монография- Мироненко Е.В., Олексин Ю.П., Орлов Н.М. и др. – 2017., - Одесса, - 140 с.
 • Міщук І.В., Слаб’як Т.Б. Правове регулювання сурогатного материнства// Молодий вчений//- №5.1 (45.1). 2017. – с.73-76
 • Перспективные достижения современных учёных образование и воспитание, физическое воспитание и спорт, философия, литература и лингвистика, культура и искусство, юриспруденция. Монография – Олексин Ю.П., Кух А.П., Макаренко А.В. и др.. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017 – 150 с.
 • Міщук І.В. Алексійчук О.А.Адміністративна відповідальність неповнолітніх. - Науковий вісник херсонського державного університету Серія юридичні науки/-№5.-2017.-с.46-51
 • Міщук І.В. Ювенальна юстиція як метод правового захисту неповнолітніх правопорушників у зарубіжних країнах (на прикладі США, Франції, Німеччини, Швеції)// Приватне та публічне право. -2018. - №1.- с.88-92
 • Міщук І.В., Алєксійчук О.А. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ПРИТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ// Порівняльно-аналітичне право.- 2018, - №4.-с. 314-316.
 • Міщук І.В., Віннічук І.В. Сучасний стан обовя’зкового медичного страхування в Україні та шляхи його розвитку, «Підприємництво, господарство і право»., 2019., № 2.. с.110-114
 • Міщук І.В., Швець О.М. Суб’єкти адміністративно-правового захисту ерозійно небезпечних земель: проблеми та перспективи. Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове фахове видання. Запоріжжя, 2019 №2. С. 150-154.
 • Міщук І.В., Пелешок І.І. Здійснення опіки та піклування в давньоруській державі /Правові новели, 2020, №10, С.95-101
 • Міщук І.В. Адміністративно-правові засади охоронної діяльност/Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове фахове видання. Запоріжжя, 2020 № 4. С.
 • Міщук І.В. Поняття та сутність адміністрвативної діяльності, в розрізі діяльності антикорупційного бюро/Юридичний бюлетень, 2020, №13, с.139-143
 • Міщук І.В. Проблемні питання надання адміністративних послуг міністерством внутрішніх справ України та щляхи їх вирішення/Науково-практичний фаховий збірник наукових праць «Juris Europensis Scientia» , №1, 2021Участь у конференціях

 • Міщук І.В. Історичний аспект захисту прав та законних інтересів донора при трансплантації органів і тканин // І.В. Міщук. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Правовий вимір сучасних реформаційних процесів в Україні». – 21-22 жовтня 2011 р., м. Львів.- С.61-63
 • Міщук І.В. Дотримання прав людини у контексті трансплантації органів і тканин // І.В. Міщук. – Міжнародна науково-практична конференція «Роль права та закону у сучасному суспільстві». – 03-04-11.2011 року. м. Київ. – C. 40-41
 • Міщук І.В. Загальні принципи адміністративно-правового регулювання трансплантації органів і тканин людини // І.В. Міщук. – Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової дійсності: генезис та напрями вдосконалення : Юридична науково-практична Інтернет-конференція, 15 грудня 2011 р. м. Київ. - С. 92-93.
 • Міщук І.В. Щодо правомірності вилучення органів померлих людей для трансплантації // І.В. Міщук. – Напрямки вдосконалення правового регулювання суспільних відносин : Міжнародна науково-практична конференція, 27-28 грудня 2011 р. м. Київ. - С. 50-51.
 • Міщук І.В. Систематизація сучасної нормативно-правової бази трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини // І.В. Міщук. – Сучасне право та законодавство: новий погляд: Міжнародна науково-практична конференція, 14 грудня 2011 р. м. Запоріжжя. - С. 42-43.
 • Міщук І.В. Адміністративно-правовий статус донорів добровольців // І.В. Міщук. – Напрямки вдосконалення міжнародного та національного права на сучасному етапі: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 8 грудня 2011 р. м. Тернопіль. - С. 120-122.
 • Міщук І.В. Соціально-організаційні та адміністративно-правові проблеми інституту донорства // І.В. Міщук. – Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Міжнародна науково-практична конференція, 28 грудня 2011 р. м. Запоріжжя. - С. 31-33.
 • Міщук І.В. Правове регулювання донорства як виду трансплантації органів та тканин людини у ХХ столітті // І.В. Міщук. – Збірник тез наукових доповідей за результатами круглого столу «До дня юриста» 8 жовтня 2011 р. м. Луцьк – С.99-102.
 • Міщук І.В. Використання можливостей судово-психіатричної експертизи у процесі трансплантації органів і тканин людини // Актуальні проблеми експертології: збірник матеріалів круглого столу (м. Київ, 25 січня 2011 року). – Київ ННІ ПСіК НАВС, 2012. – С. 140-141
 • Міщук І.В. Правове регулювання окремих напрямків клінічної трансплантації органів і тканин // Взаємодія слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС у ході дослідчої перевірки: проблемні питання: матеріали науково-практичного семінару (м. Київ, 23 грудня 2011 року). – Київ: ННІ ПСіК НАВС, 2012. – С.109-111.
 • Міщук І.В. Співучасть у насильницькому донорстві: вдосконалення чинного кримінального законодавства // І.В. Міщук. – Звітна науково-практична конференція факультету з підготовки слідчих Львівського державного університету внутрішніх справ. 23 березня 2012 р. С-66-68
 • Міщук І.В. Вдосконалення положень законодавства України в галузі клінічної трансплантації // І.В. Міщук. – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне правотворення: питання теорії та практики», м. Одеса 14-15 грудня 2012 р.
 • Міщук І.В. Особливості правового регулювання трансплантації органів і тканин людини в Україні// І.В. Міщук. – Міжнародна науково-практична конференція «Правові реформи в Молдові, Україні і Грузії в контексті євроінтеграційних процесів», 7-8 листопада, 2014р. – с. 156-158
 • Міщук І.В. Теоретикоправовий аналіз корупції: поняття та причини виникнення // І.В. Міщук. - Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» м. Львів, 30-31 січня 2015 р.
 • Міщук І.В. Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення трансплантології в Україні// І.В. Міщук. – Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів » м. Братислава, 27-28 листопада 2015р.- с. 153-156.
 • Міщук І.В. Алексєйчук О. А. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ// І ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ» 27-28 квітня, - 2017, -Рівне. - С.11-17.
 • Міщук І.В., Вінічук І.В. Зародження і сучасний стан медичного страхуванні і зарубіжних країнах. Міжнародна науково-практична конференція «Право як ефективний суспільний регулятор», 15-16 лютого 2019 р., м.Львів.
 • Міщук І.В, Жмаченко Ю. Запобігання і протидія проявам насильства у сімї за допомогою засобів адміністративного права/Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і молодих вчених ,10 травня 2019р., Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. С. 355–358
 • Міщук І.В. Характеристика особливостей регулювання праці неповнолітніх/ Science, society, education: topical issues and development prospects: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 грудня 2019 р., Харків: SPC “Sci-conf.com.ua”, 2019. С. 726–730
 • Міщук І.В. Характеристика особливостей регулювання праці жінок/Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 грудня 2019 р., Одеса: Причорноморська фундація права, 2019. С. 154–156
 • Міщук І.В., Гулюк О.Основні тенденції міграційних процесів країн Європи/Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права», м. Львів, 19–20 червня:Центр правничих ініціатив, 2020 р., С.145

 • Міщук І.В., Пелешок І.І. Методи адміністративної діяльності/Міжнародна науково-практична конференція «Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні», 17–18 липня 2020 р. м. Харків.-с.35-38
 • Міщук І.В., Жмаченко Ю. Види правопорушень, які виникають з земельних правовідносин/Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми природоохоронного законодавства», 4-5 червня 2020 року, м. Рівне. Рівне : НУВГП, 2020 – 104 с.
 • Міщук І.В., Багатко А.С. Стратегія регіонального розвитку в контексті територіальних громад України/Регіональна науково-практична конференція «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи», 25 лютого 2021рік, м.Рівне, с.
 • Міщук І.В., Багатко Н.С. Світові модела організації адміністративної юстиції /Регіональна науково-практична конференція «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи», 25 лютого 2021рік, м.Рівне, с.
 • Міщук І.В.. Пелешок І.І. Особливості адміністративно-територіальної реформи в Україні/Регіональна науково-практична конференція «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи», 25 лютого 2021рік, м.Рівне, с.
 • Міщук І.В., Батарсук І. Проблемні питання актуалізації трудового законодавства України/The XIII International Science Conference «Development of modern science: theory, methodology, practice», March 18 – 19, 2021, Madrid, Spain. 75-78 p
 • Міщук І.В., Пелешок І.І. СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ І ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ УГОДИ/XIV Международная научнопрактическая конференция "Current issues of science and education", 23–26 марта 2021, Рим, Италия, с.81-85Електронна адреса

i.v.mishchuk@nuwm.edu.ua