Мошинський Віктор Степанович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Мошинський Віктор Степанович

Народився 29 вересня 1965 р. у м. Рівне.

У 1989 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства та отримав кваліфікацію інженер-гідротехнік.

З 1990 року по 1993 рік навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації, м. Київ за спеціальністю „Меліорація і зрошуване землеробство”. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Методика еколого-меліоративного моніторингу осушуваних земель (на прикладі Рівненської області України)”

З 2000 року по 2002 рік – докторант Рівненського державного технічного університету , м. Рівне. Спеціальність „Сільськогосподарські меліорації”. Тема захищеної у 2002 році дисертації на здобуття вченого ступеня доктора сільськогосподарських наук – „Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель”.

Трудову діяльність розпочав у 1987 році в Рівненській гідрогеолого-меліоративній експедиції на посаді гідрогеолога.

З 1990 року по 1995 рік працює головним гідрогеологом Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції, м. Рівне.

З 1995 року по 2003 рік – доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Рівненського державного технічного університету , м. Рівне.

З 2003 року по 2005 рік – проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне.

З 2005 року по 2013 рік – професор кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики, завідувач лабораторії управління земельними ресурсами, Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне.

Посади

 • Завідувач кафедри землеустрою та кадастру Національного університету водного господарства та природокористування.
 • Завідувач лабораторії управління земельними ресурсами Національного університету водного господарства та природокористування.
 • Науковий консультант рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції, м. Рівне.
 • Голова Ради громадської організації «Регіональний екологічний центр Волинь».
 • Голова громадської ради при Головному управлінні Держземагенства у Рівненській області.

Має в своєму доробку 117 наукових публікацій у галузі охорони довкілля, сільськогосподарських меліорацій, управління територіями, ґрунтознавства, землеробства, прогнозування та управління продуктивністю сільськогосподарських земель, математичного моделювання, оцінки екологічної стійкості природно-техногенних систем.

Наукові інтереси

 • Антропогенний вплив на природні системи.
 • Стан природних систем та його оцінка.
 • Природний моніторинг.
 • Ландшафтно-екологічні аспекти використання сільськогосподарських угідь.
 • Математичне моделювання у сільському господарстві та природоохоронній діяльності.
 • Управління у галузі сільського господарства та меліорацій.
 • Оцінка стану, прогнозування та управління меліорованими територіями.

Реалізовані проекти

 • Розробка проекту та облаштування в натурі мережі еколого-меліоративного моніторингу Рівненської області, Відповідальний виконавець, 1989-1994 рр.
 • Моніторингові роботи в верхоріччі Прип’яті в зв’язку з проведенням протипаводкових заходів, співвиконавець, 2000-2001 рр.
 • Розробка наукових принципів та методичних рекомендацій з оптимізації природно-меліоративних режимів сільськогосподарських угідь гумідної зони України. На замовлення Міносвіти, відповідальний виконавець, 2001-2003 рр.
 • Розробка ВНД «Екологічно оптимальні режими меліорованих ґрунтів гумідної зони України». на замовлення Держводгоспу України, Відповідальний виконавець, 2001-2004 рр.
 • Методи управління екологічним станом земель в системі природного моніторингу гумідної зони України. На замовлення Міносвіти, Керівник проекту, 2005-2007 рр.
 • Розробка регіональної системи прогнозної оцінки інвестиційної привабливості меліорованих земель області з врахуванням їхньої організації та розвитку, Відповідальний виконавець, 2008 р.
 • Виконання заходів з підготовки і організації встановлення меж та розроблення проектів землеустрою територій та об'єктів природно-заповідного фонду Рівненської області та ін.
 • Підвищення екологічного, туристичного та рекреаційного потенціалу озера Нобель.
 • Грантовий проект ГЕФ ПМГ «Проект по створенню науково-освітнього комплексу з охорони та відтворення іхтіофауни Рівненської області» UKR/SGP/0P4/Y3/CORE/ 2010/19, 2011 р.
 • Грантовий проект ГЕФ ПМГ «Cтворення човнової станції, велосипедних доріжок та кінних маршрутів для популяризації зеленого та етнотуризму» UKR/SGP/OP4/Y3/RAF/2010/18, 2011 р.
 • Інші міжнародні (ООН, ГЕФ, Шведський інститут технологій), національні та регіональні проекти.

Підготовка наукових кадрів

Під науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації, готується до захисту у найближчі роки – три кандидатські дисертації.

Список основних наукових та навчально-методичних праць

1. Моніторинг і оцінка еколого-меліоративного стану осушуваних земель Рівненської області, Друк., Монографія. - Рівне, 1995 46c.

2. Оцінка стану ґрунтів на о.с. “Стубелка” Рівненської області, Друк. Збірник наукових статей “Актуальні проблеми водного господарства” до 75-річчя від дня заснування УДАВГ. - Рівне, 1997, 3c.

3. Використання меліорованих земель Рівненської області в сучасних умовах Друк. Інформаційно-довідковий посібник. Відп. редактор П.І. Коваленко. - Київ-Рівне, 1997, Колектив авторів

4. Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу на меліорованих землях. Частина 2. Осушувані землі Друк. ВБН 33-5.5-01-97. Видання офіційне. Держводгосп. - Київ, 1997, В.Є. Алексє­євський, О.В. Цвєтова, Г.П. Рябцева та ін.

5. Посібник з ведення спостережень для еколого-меліоративного моніторингу (ЕММ) на осушуваних землях гумідної зони України До ВБН 33-5.5-01-97 Друк. ВБН 33-5.5-01-97. Видання офіційне. Держводгосп. - Київ, 1997, В.Є. Алексє­євський, О.В. Цвєтова, Г.П. Рябцева та ін.

6. Методика застосування даних еколого-меліоративного моніторингу для оцінки ґрунтового покриву Друк. Вісник Української академії водного господарства. Збірник наукових праць. – Вип. 1. - Рівне, 1998

7. До створення методики експертизи земельного фонду Друк. Вісник Української академії водного господарства. Збірник наукових праць, Випуск 2. - Рівне, 1998 Морозюк С.В., Морозюк Б.Б.

8. Постмеліоративні зміни сольового режиму торфовищ лісостепу України Друк. Вісник Української академії водного господарства. Збірник наукових праць, Випуск 2. - Рівне, 1999 Тимейчук О.Ю., Семенюк В.П.

9. До розробки концепції оцінки стану природно-технічних систем Друк. Вісник РДТУ // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. Збірник наукових праць. Спецвипуск. - Рівне, 1999

10. Визначення відносної ваги складових урожаю на осушуваних землях за ступенем їх взаєморегульованості Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 1 (3). - Рівне, 2000

11. Оцінка стану ґрунтового покриву осушувальної системи “Воробино” Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 2. - Рівне, 2000

12. Модель эколого-мелиоративного мониторинга Друк. Материалы международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения академика С.Г. Скоропанова «Эколого-экономические принципы эффективного использования мелиорированных земель». - Минск, 2000

13. Про явище галоморфізації осушуваних земель північного лісостепу України Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 3(5) - Рівне, 2000 Тимейчук О.Ю., Семенюк В.П.

14. Аналіз сучасного екологічного стану річок Стир і Горинь за Даними моніторингових спостережень Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць “Водне господарство: економіка, екологія, менеджмент”, Випуск 4(6). - Рівне, 2000

15. Еколого-меліоративна ситуація і урожай Друк. Водне господарство України. № 3-4. – К.: 2000

16. До розробки методики стохастичного моделювання іонного стану осушуваних ґрунтів лісостепу України Друк. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. Випуск 25. - Рівне, 2000 Сасюк З.К.

17. Екологічні і водогосподарські умови в долині річки Прип’ять на території Рівненської області Друк. Книга під загальною редакцією В.М.Терещенка, Ю.А.Тарасенка, В.Є. Алексєєвського. - Київ, 2001 Г.В. Балахно, В.Д.Чубарєв, Л.П. Сафронова та ін.

18. Modern Water Conditions in The Northwest Part of Ukraine: An Analysis Друк. Water Engineering & Management. A Scranton Gillette Communications Publication. Des PlainesILUSA, No 4 April 2001

19. Визначення відносної ваги складових урожаю на осушуваних землях Друк. Вісник ХДАУ. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”. 1’ 2000. Харків, 2000 Сасюк З.К

20. Загальний рівень та динаміка родючості ґрунтів осушувальної системи “Стубла” Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 3(10), Рівне, 2001

21. Часовий аналіз біологічних параметрів осушуваних земель Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 4 (11), Рівне, 2001 Гладовська Т.М., Семенюк В.П.

22. Моніторингові роботи в верхоріччі Прип’яті в зв’язку з проведенням протипаводкових заходів (2000 – 2001 роки) Друк. Книга під загальною редакцією В. Алексеєвського, Київ, 2001 В. Алексєєвський, О. Цвєтова, Л. Подзіна та ін.

23. Проблеми визначення та зменшення втрат на шляху від екологічно забезпеченого до “комірного” врожаю Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 1 (14). - Рівне, 2002 Супрунець М.Ф.

24. Методика бонітування осушуваних ґрунтів гумідної зони України Друк. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спец. Випуск до VI з’їзду УТГА. - Харків, 2002

25. Наукові підходи до математичного моделювавння продуктивності осушуваних земель України за даними еколого-меліоратив­ного моніторингу Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 3 (16). - Рівне, 2002

26. Функція толерантності у математичній моделі продук­тивності сільськогосподарських угідь України Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 4 (17). - Рівне, 2002

27. Математична модель і методика оцінки екологічної стійкості осушуваних земель Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 5 (18). - Рівне, 2002

28. Вибір та оцінка ґрунтових показників для математичної моделі урожайності на осушуваних землях Друк. Агрохімія і ґрунтознавство. – Вип. 63, 2002 Вознюк С.Т.

29. Dynamika stężenia jonów w odwodnionych glebach torfowych terenów leśno-stepowych zachodniej Ukrainy Друк. Roczniki Gleboznawcze. – Warszawa, 2002. – t. 53. – nr 3/4

30. Вдосконалення системи моніторингу меліорованих земель в гумідній зоні України Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 6 (19). - Рівне, 2003 Цвєтова О.В., Топольнік Т.І.

31. До розробки методики фітоценотичного моніторингу осушуваних ґрунтів Друк. Вісник державного агроекологічного університету. - № 1. - Житомир, 2003 Гладовська Т.М

32. Міжнародна акредитація Українських вищих навчальних закладів: стан, проблеми, перспективи Друк. Вісник УДУВГП. Збірник наукових праць. Випуск 5 (24), Частина І. - Рівне, 2003 Гончаров С.М.

33. Екологічні проблеми богарного і меліоративного землеробства в Україні та основні шляхи їх подолання Друк. Вісник УДУВГП. Збірник наукових праць. - Випуск 2 (26). - Рівне, 2004 Вознюк С.Т.

34. Підходи до економіко-статистичного аналізу динаміки і прогнозування урожайності сіль­ськогосподарських культур Друк. Вісник УДУВГП. Збірник наукових праць. - Випуск 2 (26). - Рівне, 2004 Супрунець М.Ф.

35. Загальний стан і перспективи сільськогосподарських осушувальних меліорацій в Україні Друк. Вісник УДУВГП. Збірник наукових праць. - Випуск 2 (26). - Рівне, 2004 Вознюк С.Т., Гладовська Т.М.

36. Гідроморфні ґрунти західного регіону України, їх меліорація і охорона навколишнього середовища на сучасному етапі реформування форм власності та господарювання Друк. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць.- Вип. 251: Біологія.- Чернівці: Рута, 2005 Вознюк С.Т., Вознюк Н.М.

37. Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель Друк. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2005

38. Методичні рекомендації щодо екологічно оптимальних режимів меліорованих ґрунтів гумідної зони України Друк. Рівне: НУВГП, 2005, Вознюк С.Т., Рокочинський А.М., Фроленкова Н.А., Бежук В.М., Покладньов Є.І.

39. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Національному університеті водного господарства та природокористування Друк. Рівне: НУВГП, 2004 Гончаров С.М.

40. Вища освіта України і болонський процес Друк. Навчально-методичний посібник, Рівне: 2005 Гончаров С.М.

41. Opracowanie modelu urodzajności i oceny stanu ekologicznego gleb osuszanych Друк. VIII międzynarodo-wa konferencja nau-kowa „Zagospodaro-wanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrównoważonego rozwoju”. – Warsza-wa-Dębe: 2007

42. Моделювання кумулятивного ефекту у математичних моделях продуктивності Друк. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. - Випуск 1(37). - Рівне, 2007

43. Концептуальна модель дорадчої служби на меліорованих землях Друк. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. - Випуск 4(40). - Рівне, 2007 Супрунець М.Ф.

44. Opracowanie modelu urodzajności i oceny stanu ekologicznego gleb osuszanych Друк. Zlewnie rzek Bugu i narwi. Zasoby wodne i przyrodnicze. Monografia. – Warszawa: 2007

45. Розробка програм моніторингу та охорони земель Друк. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Моніторинг та охорона земель». – Рівне: НУВГП, 2008. – 64 с. Семенюк Т.В.

46. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему «Розробка програм моніторингу та охорони земель» Друк. Рівне: НУВГП, 2009 Семенюк Т.В.

47. Нові методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель України за даними моніторингу Друк. 23-я Європейська Регіональна Конференція міжнародної Комісії з Іригації та Дренажу (МКІД). Матеріали конференції «Прогресивні методи управління водними ресурсами для сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій». – Львів: 2009. – С. 69-78

48. Довкілля Рівненщини Друк. Монографія. – Рівне: ДУОНПС, 2009. – 218 с. Авторський колектив

49. ГІС-технології при розробці дорадницьких систем управління меліорованими землями сільськогосподарського призначення Друк. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Випуск 65. Ч.2. – Херсон: Айлант, 2009. – С. 21-26 Супрунець М.Ф., Мошинська Г.В.

50. Численный метод управления сельскохозяйственной и природоохранной деятельностью на осушаемых землях Друк. Материалы международной научно-практической конференции «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России». Часть I.- М.: ФГОУ ВПО МГУП, 2009, С. 231-237.

51. Использование технологий точного земледелия на осушаемых землях Ровенской области Украины Друк. Материалы международной научно-практической конференции «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России». Часть I.- М.: ФГОУ ВПО МГУП, 2009, С. 231-237. Супрунець М.Ф.

52. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему “Розробка програми використання та охорони земель адміністративного району” Друк. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління земельними ресурсами». – Рівне, НУВГП, 2009. Бухальська Т.В.

53. Monitoring data based procedures of reclaimed river watershed ecological stability assessment Друк. The Monitoring and Testing Methods of Water Ecosystems. Monograph. - Warsaw, 2010 G. Moshynska

54. Approaches to the modelling of phosphorus transfer on the Ukrainian Bug river segment Друк. X Międzymarodowa Konferencja Naukowa „ Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrównowa­żonego rozwoju”. - Warszawa, 2010 G. Moshynska

55. Управління земельними ресурсами. Практикум Друк. Навчальний посібник. РВЦ НУВГП. - Рівне, 2010 Бухальська Т.В.

56. Моніторинг та охорона земель. практикум Друк. Навчальний посібник. РВЦ НУВГП. - Рівне, 2010 Бухальська Т.В.

57. Екстраполяція у задачах відтворення даних моніторингу Друк. Монографія. РВЦ НУВГП. - Рівне, 2010 Сасюк З.К.

58. Підвищення ефективності рисових зрошувальних систем України Друк. Науково-методичні рекомендації. – Херсон-Рівне, 2011 Авторський колектив з 24 осіб

59. Епізоотологічний моніторинг паразитарних хвороб риб у західному регіоні України Друк. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Шляхи відновлення рибництва та водних екосистем у Поліському регіоні. – Рівне, 2011 Мандигра М.С., Воловик Г.П.

60. До розробки моделі стоку фосфатів у водах річки Західний Буг Друк. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Шляхи відновлення рибництва та водних екосистем у Поліському регіоні. – Рівне, 2011 Рябова О.А., Шумельчук О.О.

61. Фосфорний режим української ділянки р. Західний Буг. Підходи до аналізу і моделювання Друк. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Випуск 77. Ч.2. – Херсон: Айлант, 2011. – С. 207-214 Кушнірук І.І., Рябова О.А.

62. Типологізація водного об’єкту згідно ВРД ЄС на прикладі р. Іква – притоки другого порядку р. Прп’ять Друк. Монографія. – К.: Брама-Україна. - 2011 Колектив авторів

63. Система экологического мониторинга мелиорируемых земель Украины – от концепции к практике гармонизации Друк. Збірник статей та матеріалів міжнародної конференції «Россия: гармонизация развития». – М.: МОСЭКИН. - 2011 Гладовська Т.М., Сасюк З.К.

64. Кадастр іхтіофауни Рівненської області Друк. Монографія. – Рівне: Дока центр. - 2012 Гроховська Ю.Р., Воловик Г.П., Кононцев С.В., Мандигра М.С., Мосніцький В.О.

65. Современная система мониторинга природных ресурсов Израиля. Анализ состава и структуры Друк. Материалы международной конференции «Кооперативные эко-био-инновации для человека-семьи-общества». Россия–Израиль. - Иерусалим. - 2012 Бучинська Л.В.

66. Correlation Analysis of Phosphorus Concentration Time Series for Bug River Water Body Друк. Innovative Technologies in Water Management Complex: Rivne. - 2012 Riabova Olga

67. Некоторые особенности пространственного эмпирического моделирования характеристик осушаемых почв Украины Друк. Материалы международной научно-практической конференции «Аграрная наука – основа успешного развития АПК и сохранения экосистем». – Волгоград: Волгоградский ГАУ. - 2012 Сасюк З.К.

68. Aquatic Ecosystems Organic Energy Assessment and Modelling Друк. У книзі Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Springer Series: NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security Problems. -2013, 354 p. Рябова О.А.


E-mail

v.s.moshynskyi@nuwm.edu.ua