Мороз Олександр Сергійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Мороз Олександр Сергійович

Народився 8 квітня 1969 року у місті Рівне, Україна. В 1993 році закінчив з відзнакою факультет експлуатації меліоративних систем Українського ордена Дружби народів інституту інженерів водного господарства і отримав кваліфікацію "інженер-гідротехнік" зі спеціалізацією "Автоматизоване управління меліоративними системами", спеціальності Гідромеліорація". З 1993 року працював інженером НВС, стажистом -дослідником кафедри екології та охорони праці. В 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему "Вплив меліорантів на агроекологічний стан дерново-підзолистих ґрунтів Полісся України", науковий керівник – академік УЕАН, доктор сільськогосподарських наук, професор Клименко М.О. У 2009 р. отримав звання доктора філософії (Ph.D.) На даний час, працює на посаді доцента кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства . Напрямки наукової діяльності: агроекологічний стан ґрунтів, оцінка агроекологічного стану річкових басейнів, оцінка стану урбоекосистем. Має 49 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові, науково-методичні праці

 • Створення автоматизованої реєстраційної системи природно-заповідного фонду Волинської області Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Вип.2 (42), Частина 1. Рівне, 2008.
 • Аналіз антропогенного впливу на урбоекосистему м. Краматорськ Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Вип.1. Рівне, 2009.
 • Підручник ”Екологія міських систем” Клименко М.О., Пилипенко Ю.В., Херсон : Олді-плюс, 2010. - 292 с.
 • Оцінка впливу якості атмосферного повітря на здоров'я населення (на прикладі м. Корець) Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Вип.1. Рівне, 2010.
 • Загальна оцінка людського потенціалу Волинської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Вип.3. Рівне, 2010.
 • Еколого-урбаністичне використання торфодернових килимів [Текст] / В.А. Стріха, О.С. Мороз, А.О. Мороз ,С.О. Жуков, В.І Астахов // Гірничий вісник. Вип. 97. – Кривий Ріг: ДВНЗ Криворізький національний університет, 2014. - С. 39-43.
 • Загальна оцінка людського потенціалу Волинської області Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Вип.2. Рівне, 2012.
 • Використання комп'ютерних тестових програм-оболонок в навчальному процесі Трушева С.С., Каталог учбових програм НУВГП. Рівне, 2013.
 • Аналіз стану еродованості ґрунтів Корецького району Рівненської області [Текст] / С.С. Трушева, О. С Мороз, О.О. Олійник // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. : Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. -2013. - № 2. - С. 257-261.
 • Розробка методики прогнозування вмісту радіонуклідів в сільськогосподарській продукції.[Текст] / Веремеєнко С.І., Мороз О.С. // Науково-теоретичний збірник «Вісник Житомирського національного агроекологічного університету» (44), 2016р. – с.44-51.
 • Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. д.с-г.н., професора, акад. НААН Я.М. Гадзала, д.т.н., професора, член.-кор. НААН В.А. Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. Розділ 41. Вплив меліорантів на агроекологічний стан дерново-підзолистих ґрунтів Західного Полісся України./ Мороз О.С. - Херсон: ОДЩ-ПЛЮС, 2018. - Т.2. - 854 с.257-274.
 • Розробка методики прогнозування вмісту радіонуклідів в сільськогосподарській продукції.[Текст] / Веремеєнко С.І., Мороз О.С. // Науково-теоретичний збірник «Вісник Житомирського національного агроекологічного університету» (44), 2016р. – с.44-51.
 • Природообустройство Полесья:монография в 4 кн./под.общ.науч.ред.Ю.А. Можайского,А.Н. Рокочинского и др.-Рязань: Мещер.ф-л ВНИИиГиМ, 2018.Кн.2: Украинское Полесье.-Т.2. с.202-235.

E-mail

o.s.moroz@nuwm.edu.ua