Михайлишин Ольга Леонідівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Михайлишин Ольга Леонідівна

Михайлишин Ольга Леонідівна – доктор архітектури, професор кафедри архітектури та середовищного дизайну. Народилася у м.Львові. У 1990 році з відзнакою закінчила архітектурний факультет Львівського політехнічного інституту. Працювала архітектором у Рівненській філії інституту „Діпромісто”. З 1994 по 1997 році навчалася в аспірантурі Українського інституту інженерів водного господарства. У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури на тему „Палацово-паркові ансамблі Волині ІІ-ї пол. ХVІІІ-ХІХ століть (передумови, напрями, закономірності архітектурного розвитку)” (науковий керівник – д.арх., проф. П.А.Ричков). У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора архітектури на тему "Розвиток архітектури міжвоєнної Волині в умовах соціокультурних трансформацій ХХ століття" (науковий консультант - д. арх., проф. П.А.Ричков) Проходила наукове стажування в Ізраїлі (Центр Міжнародного співробітництва, м.Реховот, 2001), Польщі (архітектурний факультет Варшавської політехніки, м.Варшава, 2004, 2006; факультет архітектури і будівництва Люблінської політехніки, м.Люблін, 2010). Коло наукових інтересів – архітектурно-містобудівна спадщина Волині міжвоєнного періоду (1919-1939), проблеми архітектурно-просторової модернізації і трансформації міського середовища великих і середніх міст Волині на сучасному етапі. Автор 3 монографії та понад 100 наукових публікацій у виданнях України, Польщі, Росії.

Перелік вибраних публікацій

 • Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї пол.XVIII-XIX століть.- Київ: НДІТІАМ. – 2000. – 236 с.
 • Історичні передумови розвитку палацово-паркового будівництва на Волині у 2-ій пол.XVIII-XIX ст. // Наукові записки Острозької Академії.- Острог. – 1999. – Т. ІІ.- Ч.І.- С.64-66.
 • Костьол в Невіркові (Рівненська обл.): доля однієї з волинських святинь початку ХІХ ст. // Історія релігій в Україні: Матеріали ІХ міжнародної конференції. – Львів. – 1999. – Кн.ІІ. – С.76-79. (у співавторстві з П.А.Ричковим).
 • Палацово-парковий ансамбль у м.Любомль // Дослідницькі та науково-методичні праці Української академії мистецтва. – Київ. – 1999. – Вип.6. – С.149-153.
 • Декілька штрихів до архітектурного портрету Млинова // Наукові записки РДГУ: Українська культура : Минуле і сучасне: шляхи розвитку. – Рівне. 2000. – С.151-186.
 • Тандем світського і духовного начал в архітектурному образі міст Волині ІІ пол. XVIII- поч. XIX ст. // Історія релігій в Україні: Матеріали Х міжнародної конференції. – Львів. – 2000. – Кн.ІІ. – С.219-228.
 • До історії будівництва парафіяльного костелу в м.Рівне // Історія релігій в Україні: Матеріали ХІ міжнародної конференції. – Львів. – 2001. – Кн.ІІ. – С.317-325.
 • До історії втраченого архітектурного ансамблю містечка Лабунь // Острогіана в Україні та Європі: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму. – Старокостянтинів. – 2001. – С.358-364.
 • Костьол св.Антонія в Великих Межирічах (Корецьких): три століття життя // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині: Матеріали VIII міжнародної наукової конференції. – Луцьк. – 2001. – С.134-139.
 • Парк как элемент функциональной структуры дворцово-парковых ансамблей Волыни 2-ой пол.XVIII-XIX веков // Hortus Vitae. – Warszаwa, 2001. –143-151.
 • План містечка Любара 1897 року як джерело до вивчення його архітектурно-просторового розвитку // Наук.збірник „Велика Волинь”. – Житомир. – 2002. – Т.26. – С.70-75.
 • До питання про розвиток архітектурної діяльності на Волині у міжвоєнний період (1921-1939) // Матеріали міжнародної науково-краєзнавчої конференції “Поляки на Волині. Історія і сучасність”. – Наук.збірник “Велика Волинь”. – Т.30. - Житомир. – 2003. – С.344-348.
 • Храми архітектора С.П.Тимошенка на Рівненщині // Матеріали Х міжнародної наукової конференції. – Луцьк. – 2003. – С.178-183.
 • Архітектурно-просторовий розвиток м.Сарни (кінець ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.) // Збірник наук.праць: Вісник НУВГП. – Рівне. – 2004. - Вип. 3 (27). - С.192-198. (у співавторстві І.В.Зозюк).
 • Стиль модерн в архітектурі м.Рівного // Збірник наук.праць: Вісник НУВГП. – Рівне. – 2004. Вип. 4 (28). - С.116-121. (у співавторстві з Ю.С.Гудою).
 • Архітектура костьолів в Яновій Долині та Сарнах в контексті розвитку римо-католицького храмобудування на Волині в міжвоєнний період // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів: Логос. - 2005.- Кн..ІІ. – С.685-692.
 • Резиденція князів Любомирських в Рівному: до історії розвитку та занепаду // Записки Наукового Товариства ім.Т.Г.Шевченка: Праці Комісії архітектури та містобудування. - Т. CCXLIX. – Львів. - 2005. – С.469-484.
 • Сторінки з історії розбудови Рівненської гімназії за матеріалами державного архіву Волинської області // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. До 165-річчя заснування Рівненської гімназії. – Вип.. 2. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – С.15-23.
 • Основні проблеми і напрями розвитку містобудування на Волині в міжвоєнний період (1921-1939 роки) // Досвід та перспективи розвитку міст України. Іcторичні аспекти архітектурної теорії і практики: Зб. наук. праць. – Вип.11. – К.: Ін-т „ДІПРОМІСТО”, 2006. – С.184-193.
 • Sacral Volyn architecture in 1921-1939: Confrontation or Contamination? // Architektura sakralna w ksztaltowaniu tozsamossi miejsca: Praca zbiorowa pod red. E.Przesmyckiej. - Lublin: Wyd-wo Politechniki Lubelskiej. – 2006. – S.65-74.
 • Містобудівельне законодавство на Волині в ІІ Речі Посполитій (1919-1939) // Досвід та перспективи розвитку міст України. Нормативно-правові аспекти містобудування: Зб. наук.праць. – Вип.12. – К.: Ін-т „ДІПРОМІСТО”, 2007. – С.195-203.
 • Проблема дослідження, збереження та реставрації пам’яток архітектури м.Луцька міжвоєнної доби // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада: історія, традиції, люди: Наук.збірник. – Вип.26 – Луцьк, 2007. – С.83-85.
 • Архітектура Волинських торгів в Рівному 1930-1939 років // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. – 2008. – Вип. 5. – С. 133-146 (у співавторстві з М.В.Смолиним).
 • Архітектура костелу в Ковелі як втілення національного стилю архітектора Стефана Шиллера // Архітектурна спадщина Волині: Наук.збірник.- Рівне, 2008. – С.96-108.
 • Town-planning development of Lutsk and Rivne in Volyn region in the 1920-30-s: from the garden-city to the functional city // Polska Akademia Nauk. * Oddzial w Lublinie.– Teka Komisji Architektury, Urbanistzki i Studiow Krajobrayowzch. Lublin. – 2008. – V.IVb. – S.126-136.
 • До історії проектування та будівництва банківських установ у м.Луцьку в 1920-30-х роках. // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. – Вип. V. – Луцьк, 2009. – С.212-217.
 • Діяльність архітектурного факультету Варшавської політехніки в 1920-30-х роках у галузі інвентаризації пам’яток архітектури Волині // Проблемы теории и истории архитектуры Украины: Сборник научных трудов. – Одесса: Астропринт, 2009. – С.168-174.
 • Архітектурні обміри народного житлового будівництва Волині 1920-30-х років у збірці Варшавської Політехніки / Одне надійне життя... (до 100-річчя з дня народження Леоніда Маслова): уклад. Г.С.Марчук. – Луцьк: Твердиня, 2009. – С.353-357.
 • До історії будівлі євангелічно-лютеранської кірхи у Володимирі Волинському // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України і Волині: Наук.збірник. – Вип. 32. - Луцьк, 2009. – С.65-68.
 • Розвиток типології житла на Волині у 1920-30-х роках на прикладі забудови кварталів для військовослужбовців // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М.Дьомін. – КНУБА, 2009. – Вип. 22. – С.380-390.
 • Взірцеве селище Янова Долина як новий тип робітничого поселення на Волині у 30-х роках ХХ століття // Вісник Львівського аграрного університету: Архітектура. – Вип. 10 – 2009. – С.166-173.
 • Відбудова замку Острозьких-Любомирських в Дубно в 20-30-х рр. ХХ століття: аспекти формування методики реновації // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. – 2009. – Вип. 6. – С. 133-144.
 • Архітектурні конкурси у міжвоєнній Польщі: відображення волинської проблематики та стилістичні пошуки // Вісник Нац. Ун-ту «Львівська Політехніка» «Архітектура». - № 652. – 2009. – С.70-78.
 • Реалізація містобудівних новацій в плані забудови міста Рівне 1937-38 років: інтернаціональний та регіональний аспекти // Містобудування та територіальне планування: Наук.-технічний збірник / Відповід. ред. М.М.Осетрін. – К.: КНУБА, 2009. – Вип.35. – С.252-264;
 • Архітектор Семен Сидорчук: спроба творчого портрета забутого майстра // Збірник наук. праць: Вісник НУВГП. – Рівне. – 2009. - Вип. 3 (47). – Ч.3. - С.49-56.
 • Озеленення в системі відкритих просторів найбільших міст Волині у міжвоєнний період: теорія і практика підходів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М.Дьомін. – КНУБА, 2010. – Вип. 24. – С.237-250;
 • До питання про охорону пам’яток архітектури на Волині у 1920-30-х роках в контексті збереження національної ідентичності // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М.Дьомін. – КНУБА, 2010. – Вип. 23. – С.149-159;
 • Проблема стилю в архітектурі православних храмів на Волині в міжвоєнний період // Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті. - Харків: ХДАДМ, 2010. - №1. – С.85-95.
 • Храмова архітектура міжвоєнної Волині i культурно-історичний контекст // Проблемы теории и истории архитектуры Украины: Сборник научных трудов. – Вип. 10. – Одесса: Астропринт, 2010. – С.126-135 (у співавторстві з П.А.Ричковим).
 • Польські консерватори і їх діяльність на Волині в царині охорони архітектурної спадщини // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. – Вип. VІ. – Луцьк: Терен, 2010. – С.264-273.
 • Римо-католицькі костьоли міжвоєнного періоду в сучасному архітектурному пейзажі Волині // Вісник Нац. Ун-ту «Львівська Політехніка» «Архітектура». - № 674. – 2010. – С.378-385.
 • Охорона пам’яток архітектури Вишнівця у міжвоєнну добу // Матеріали міжнародної наукової конференції. – Збараж-Вишнівець, 16-17 вересня 2010 р. – Збараж, 2010. – С.45-49.
 • Архітектурна спадщина Волині міжвоєнної доби: проблема формування пам’яткоохоронної моделі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М.Дьомін. – КНУБА, 2010. – Вип. 25. – С.96-103.
 • До проблеми формування концепції архітектури житла у міжвоєнній Польщі // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М.Осетрін. – КНУБА, 2010. – Вип. 38. – С.229-240.
 • Житловий квартал для службовців у Кременці 1920-х років: стилістичні та архітектурно-планувальні особливості // Архітектурна спадщина Волині. – Вип.2. – Рівне: ПП ДМ, 2010. – С.171-177.
 • Місто і храм: церква св.Василія і міське середовище Овруча // Архітектурна спадщина Волині. – Вип..2. – Рівне: ПП ДМ, 2010. – С.29-50.
 • Часопис „Архітектура і будівництво” – джерело до історії архітектури міжвоєнного періоду // Матеріали сьомої всеукраїнська науково-практичної інтернет-конференції „Соціум. Наука. Культура” (м.Київ, 24-26 січня 2011 р.). – Ч.3. – Київ, 2011. – С.1-4.
 • Архітектура і містобудування Західної Волині 1921-1939 років". - Рівне ПП ДМ, 2013. - 352 с.

E-mail

E-mail: o.l.mykhaylyshyn@nuwm.edu.ua