Мельничук Григорій Вікторович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Мельничук Григорій Вікторович

Доцент кафедри інженерної геології та гідрогеології НУВГП.

Народився 7 листопада 1988 р. в м. Орджонікідзеабад (республіка Таджикистан).

Навчання і трудова діяльність

Закінчив у 2005 р. Рівненський міський економіко-правовий ліцей. 2005-2010 р.р. – студент геологічного факультету Львівського Національного університету ім. Івана Франка, кваліфікація магістер геології за спеціальністю геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин. В 2011р. працював на посаді геолога ІІ-ї категорії Рівненської геологічної експедиції. 2012-2014 рр. – аспірант Інституту геологічних наук НАН України. З 2014 р. молодший науковий співробітник відділу геотектоніки та загальної геології того ж інституту. З 2015 р. старший викладач кафедри інженерної геології та гідрогеології Національного університету водного господарства та природокористування.

Наукова робота

Захистив кандидатську дисертацію: «Геологічна будова та умови формування Волинського палеозойського підняття»
за спеціальністю 04.00.01 –  загальна та регіональна геологія (1915 р.) 

Автор 22 наукових праць: 4 звітів з геологічного вивчення надр та 17 публікацій (5 статей у провідних фахових журналах, 1 – фаховому збірнику наукових праць, 1 – збірнику наукових праць, фаховому з технічних і географічних наук, 11 – тезах доповідей в матеріалах нарад і конференцій). Основні з них:

  • Мельничук Г.В.Тектоніка і походження Волинського палеозойського підняття / Г.В. Мельничук // Геол. журн. – № 3. – 2014. – С. 28-37.
  • Мельничук Г.В.Палеопротерозойський кристалічний фундамент Волинського палеозойського підняття: особливості будови та геологічної історії / Г.В. Мельничук // Геол. журн. – № 4. – 2013. – С.
  • Мельничук Г.В.Складчасто-блокова будова Волинського палеозойського підняття / Г.В.Мельничук // Сборник научных трудов посвященный 155-летию со дня рождения академика Павла Аполлоновича Тутковского [”Современные проблемы геологических наук”]. – Київ, 2013. – С. 252-257.
  • Мельничук Г.В.Геологічна будова та тектонічне районування домезозойських утворень верхів’я р. Прип'ять (аркуші М-34-VI, М-35-I) / Г.В.Мельничук // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 4. – 2011. – С. 110-117.

Контакти

Поштова адреса: вул. Студентська 6, кв.708, м. Рівне Україна, инд. 33018;

Телефони: р.(0362), 23-62-10, моб. +380638990708;

E-mail: h.v.melnychuk@nuwm.edu.ua