Мельничук Віктор Григорович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Мельничук Віктор Григорович

Доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної геології та гідрогеології Національного університету водного господарства та природокористування.

Персональні дані: народився 15 березня 1958 р., одружений, двоє синів віком 35 і 27 років. В політичних партіях не перебував.


Робота на виробництві:

з 1980 р. по 1992 р. в горах Паміру і Південного Тянь-Шаню – геолог Південної геофізичної експедиції, начальник загону Таджицької пошуково-зйомочної експедиції (республіка Таджикистан, м. Душанбе); з 2000 р. по 2010 р. – провідний геолог, начальник геологозйомочної партії Рівненської геологічної експедиції (Україна, м. Рівне). Автор комплектів державних геологічних карт в масштабу 1:50 000 (аркуші М-35-2-В, Г; ,-3-В; -14-А,Б; -15-А) та 1 : 200 000 (аркуші М-34-VІ (Владава), М-35-І (Камінь-Каширський), М-35-VIII (Луцьк)”, звітів з геологозйомочних та пошуково-оцінювальних робіт на корисні копалини.


Кандидатська дисертація:

"Тектоника и происхождение Гармського кристаллического массива (Южный Тянь-Шань)" захищена у 1988 р. в спеціалізованій вченій раді по регіональній геотектоніці при геологічному факультеті Московського держуніверситету ім. М.В. Ломоносова;

Докторська дисертація:

“Геологія та міденосність нижньовендських трапових комплексів південно-західної частини Східноєвропейської платформи” захищена у 2010 р. в спеціалізованій вченій раді Інституту геологічних наук Національної академії наук України.

Наукові інтереси:

регіональна геологія і геотектоніка, геологія рудних і нерудних родовищ, інженерна геологія, гідрогеологія, надро- і водокористування. Входить до складу експертної ради Міністерства освіти і науки України з питань проведення експертизи. дисертацій з геологічних та географічних наук. Член національного стратиграфічного комітету України. Голова Волинського відділення Українського мінералогічного товариства. Автор регіональної програми «Програма розвитку та промислового освоєння мінерально-сировинних ресурсів Рівненської області на період до 2010 року». У 2003-2005 рр. входив до складу експертної групи із захисту національних інтересів України в Міжнародному суді ООН. Автор 130 наукових праць, з них 5 монографій і 3 навчальні посібники.
Монографії: 1. Цеоліт-смектитові туфи Рівненщини: біологічні аспекти використання / [Богданов Г. О., Мандигра М. С, Мельничук В. Г. та ін.]; за ред. М. П. Сороки. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – 184 с. 2. Путівник геологічних екскурсій до ІІІ науково-виробничої наради геологів зйомщиків України : “Сучасний стан і задачі розвитку регіональних геологічних досліджень”/ [Матеюк В. В., Іванів І. М., Мельничук В. Г. та ін.] – К. – Рівне : ДГСУ, 2005. – 34 с. 3. Шацьке поозер’я. Геологічна будова та гідрогеологічні умови / І.І. Залеський, Ф.М. Зузук, В.Г. Мельничук та ін. – Луцьк: Східноєвропейський нац. ун.-т. ім. Лесі Українки, 2014. – 198 с. 4. Веліканов В.Я., Мельничук В.Г. Вендська система. В кн.: «Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України». Т.1: / Головний редактор. П.Ф. Гожик. – К. : ІГН НАН України. Логос, 2013. - 637 с. 5. Природа Західного Полісся та територій Білорусі прилеглої до Хотиславського кар’єру / І.І.Залеський, Ф.В.,Зузук, В.Г. Мельничук та ін..: Монографія - Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Л.Українки , 2014. – 246 с.
'Навчальні посібники:'' 1. Мельничук В.Г. Основи геології та мінералогії: навч. посіб. / В. Г. Мельничук. – Рівне : НУВГП,2006. –134 с. 2. Мельничук В.Г. Геологія та гідрогеологія: дистанційний курс / В.Г. Мельничук, Я.О. Новосад. – Рiвне: НУВГП, 2008. –177с. 3. Мельничук В.Г. Інженерна геологія / навч. посібник з грифом МОН України / В.Г. Мельничук, Я.О. Новосад, Т.П. Міхницька. – Рівне: НУВГП, 2013. – 351с.
Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Scopus): 1. Мельничук В. Г. Порівняльна характеристика Волинського та Мічіганського міднорудних районів / В. Г. Мельничук // Геол. журн. – 2008. – № 3. – С. 58-64. 2. Мельничук В. Г. Верхньоприп'ятський траповий комплекс нижнього венду та його міденосність / В. Г. Мельничук // Геол. журн. – 2009. – № 3. – С. 14-22. 3. Мельничук В. Г. Західнобузький траповий комплекс нижнього венду та його міденосність / В. Г. Мельничук // Геол. журн. – 2009. – № 1. – С. 42-49. 4. Мельничук В.Г. Біловезько-подільський траповий комплекс нижнього венду та його міденосність / В. Г. Мельничук // Геол. журн. – 2009. – № 4. – С. 59-68. 5. Мельничук В. Г. Еволюційна модель ранньовендського трапового магматизму в південно-західній частині Східноєвропейської платформи / В. Г. Мельничук // Геол. журн. – 2010. – № 1 – С. 77-85. 6. Мельничук В. Г. Виділення і кореляція нових стратонів у канилівській серії верхнього венду Волині / В.Г., Мельничук Т.П., Міхницька, К.В. Іванченко, Г.В. Мельничук // Геол. журн. – № 4. – 2012. – С. 70-78. 7. Мельничук В. Г. Виділення і кореляція нових стратонів у могилів-подільській серії верхнього венду Волині / В.Г. Мельничук, П.П. Крещук, Г.В. Мельничук, А.М. Поліщук // Геол. журн. – № 3. – 2012. – С. 38-48. 8. Веліканов В.Я, Мельничук В. Г. Оновлені стратиграфічні схеми нижнього і верхнього протерозою України. – Геол. журн. – 2014 – № 4 (349). – С.43-56.


Лектор навчальних дисциплін:

“Геологія і гідрогеологія”, "Загальна геологія", “Інженерна геологія та механіка грунтів”, “Інженерні вишукування“.

Відзнаки: За внесок у розвиток науки відзначений Почесними грамотами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (2007), Міністерства освіти і науки України (2008), Рівненської Облради (2011) і Рівненської Обладміністрації (2012).


Контакти:

Поштова адреса: 33018, м. Рівне, вул. Студентська 6, кв. 527 Телефони: р. (0362), 23-62-10, моб. 0979720034 E-mail: ezelin@rambler.ru

       v.g.melnychuk@nuwm.edu.ua