Лагоднюк Олег Анатолійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Лагоднюк Олег Анатолійович

Народився 7 лютого 1975 року в с. Зоря Рівненського району Рівненської області.

З 1982 до 1992 року навчався у Зорянській середній школі. Школу закінчив із срібною медаллю.

У 1997 році з відзнакою закінчив факультет екології та землевпорядкування Української державної академії водного господарства, отримав кваліфікацію інженер-землевпорядник за спеціальністю «Землевпорядкування».

З 1997 року працював в університеті на посадах: інженер, молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору, асистент кафедри землевпорядкування та геодезії, старший викладач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики, доцент кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики.

З 2004 по 2005 рік на громадських засадах очолював галузеву науково-дослідну лабораторію геодинаміки та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування.

З 2005 по 2008 рік навчався в аспірантурі НУВГП за спеціальністю «Кадастр та моніторинг земель».

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Концепція формування прибудинкових територій в Україні» за спеціальністю «Кадастр та моніторинг земель» в спеціалізованій Вченій раді Київського національного університету будівництва та архітектури.

У 2008 році закінчив Інститут землевпорядкування та геоінформаційних технологій при Національному авіаційному університеті, отримав кваліфікацію інженер-геодезист.

З квітня 2013 року – доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики.

Відповідальний виконавець проекту “Розробка методики оцінки балансу парникових газів на вторинно-заболочених та гідроморфних ґрунтах ” (номер державної реєстрації 0113U001992) в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, 2013 рік.

Автор понад 30 наукових та близько 10 навчально-методичних праць, в т. ч. є співавтором монографії та навчально-методичних посібників.

Наукові інтереси – геоінформаційне забезпечення кадастру та моніторингу земель.

Нагороджений Почесними грамотами Рівненського обласного управління земельних ресурсів та ректора університету.

Перелік наукових праць за останні роки

 • Реалізація муніципальної ГІС на базі центру державного земельного кадастру/ Лагоднюк О.А., Лагоднюк А.М., Черняга П.Г. Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища. Львів. 2001.
 • Прибудинкові території: проблеми та шляхи їх вирішення/ Лагоднюк О.А., Черняга П.Г., Поладич М.І. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК., – Львів, 2005 р., с.357-361.
 • Концептуальні аспекти формування земельних ділянок кондомініумів/ Лагоднюк О.А. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК., – Львів, 2006 р. (І випуск), с.294-302.
 • Аналіз стану та напрямки вирішення проблем 3d-кадастру об’єктів нерухомого майна/ Лагоднюк О.А. Черняга П.Г. Вісник геодезії та картографії, №1, 2006 р., с.41-44.
 • Формування інфраструктури геопросторових даних для землеустрою/ Мельничук О.Ю., Лагоднюк О.А. Інженерна геодезія: Зб. наук. праць. – Київ, КНУБА, 2011. – Вип. 57. – с.106-114
 • Організація прибудинкових територій житлових багатоквартирних будинків. Монографія/ Лагоднюк О.А., Черняга П.Г. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012.
 • Геоинформационное обеспечение Красной книги Украины/ Лагоднюк О.А., Ярмолюк Я.Н., Янчук А.Е., Биоразнообразие и экологические проблемы сохранения дикой природы. Сборник статей международной научной конференции молодых ученых посвященной 70-летию Национальной Академии Наук Армении (Армения, Цахкадзор, 3-5 мая 2013). – Ереван, 2013.
 • Identification of re-wetlands according to remote sensing data for greenhouse gases cadaster/ V. Moshynsky, O.Lahodniuk, A.Lahodniuk, V.Korbutiak, A.Kucherova, International conference “Kolkhety lowlend water ecosystems – protections and efficien. Conference workbook. (Georgia, Tbilisi-Poti, 22-24 july. 2013), - Tbilisi, 2013. – 198p.

Перелік науково-методичних праць за останні роки

 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Планування та управління ГІС-проектами” студентами напряму 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. 076-144/ Лагоднюк О.А., Янчук О.Є., Рівне. НУВГП, 2012, 40 с.
 • Курсова робота з геодезії. Навчально-методичний посібник/ Лагоднюк О.А., Німкович Р.С., Трохимець С.М. Рівне: ФОП Кукса Ю.А, 2012, 133 с.
 • Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів) для студентів спеціальностей 7.08010105 та 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»/ Лагоднюк О.А., Янчук О.Є., Корбутяк В.М., Лагоднюк А.М., Ліщинський А.Г., Рівне, НУВГП, 2013, 56 с.
 • ГІС в кадастрових системах. Лабораторний практикум. Навчальний посібник/ Лагоднюк О.А., Бухальська Т.В., Янчук О.Є. Рівне: НУВГП, 2013, 218 c.

E-mail

Lagol@ukr.net

o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua

Сайт

http://lagao.at.ua/