Кушнір Ніна Борисівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кушнір Ніна Борисівна

Кушнір Ніна Борисівна – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування – народилася 25 вересня 1960 року в с.Шпанів Рівненського району, Рівненської області, українка. В 1977 році Кушнір Н.Б. закінчила Рівненську середню школу №12 з відзнакою і поступила на інженерно-економічний факультет Українського інституту інженерів водного господарства, який закінчила в 1982 році за спеціальністю «Економіка та організація діяльності в галузях аграрно-промислового комплексу», отримавши кваліфікацію інженера-економіста. В 1982-1985 рр. працювала економістом відділу цін Рівненської обласної державної адміністрації. З 1985 року прийнята на посаду асистента кафедри економіки будівництва Українського інституту інженерів водного господарства. В 1989 році зарахована здобувачем до Всесоюзного науково-дослідного інституту економіки будівельних матеріалів (м.Москва), де виконала дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, наукові дослідження в якій здійснені на прикладі підприємств галузі будівельних матеріалів. В 1995 році в Київському державному економічному університеті (зараз Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) захистила кандидатську дисертацію. Під час виконання дисертації працювала асистентом, старшим викладачем кафедри бухгалтерського обліку і аналізу, займаючи посаду заступника декана факультету економіки та менеджменту Української державної академії водного господарства та природокористування. Після захисту дисертації в 1996 році переведена на посаду доцента кафедри обліку і аудиту. В березні 2000 року призначена на посаду завідувача кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування. В 2011 році отримала вчене звання професора кафедри економіки підприємства. Крім того, з 2002 року працює на посаді заступника директора Інституту післядипломної освіти НУВГП.

Діяльність

Як досвідчений фахівець та вчений-економіст плідно займається педагогічною, методичною, науково-дослідною, організаційною і громадською роботою. На викладацькій роботі як професійний кваліфікований педагог читає лекції, практичні заняття, керує курсовими, дипломними роботами студентів, науково-дослідними роботами студентів та аспірантів; працює в складі Державних іспитових комісій з прийому кваліфікаційних іспитів по визначенню фахової підготовки студентів ОКР «бакалавр»; в складі Державних іспитових комісій приймає участь в оцінюванні захисту дипломних робіт студентів ОКР «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання. Здійснювала керівництво та приймала участь у науково-дослідних розробках на замовлення Національної служби посередництва і примирення (м.Київ), Фонду сприяння місцевому самоврядуванню (м.Київ), Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України по водному господарству, обласних та місцевих органів управління, окремих підприємств тощо. Приймає активну участь в роботі Спеціалізованої вченої ради НУВГП з захисту кандидатських дисертацій. Має понад 150 опублікованих наукових та методичних праць, автор 9-ти посібників, з яких 3 посібники з грифом МОН України. Підготувала 4-х кандидатів економічних наук, керує науковою роботою 3-х аспірантів та 2-х здобувачів. Значний внесок Кушнір Н.Б. як зав.кафедри здійснений в отримання університетом ліцензії на підготовку магістрів за спеціальністю 8.050107 “Економіка підприємства” та відкриття магістратури на кафедрі економіки підприємства. Кушнір Н.Б брала активну участь у відкритті в університеті та впровадженні в навчальний процес спеціалізацій «Економіка сфери соціального страхування» та «Управління пенсійними активами», навчання за якими здійснюється за підтримки Фонду сприяння місцевому самоврядуванню (м. Київ) і в напрямі впровадження пенсійної реформи в Україні. Значний внесок Кушнір Н.Б. як завідувача кафедрою полягає у відкритті магістратури на кафедрі економіки підприємства. Здійснювала керівництво підготовкою наукових робіт учнів Рівненського економіко-правового ліцею (РЕПЛ) для участі в конкурсі наукових робіт Малої академії наук, де наукові роботи учнів РЕПЛ неодноразово ставали переможцями конкурсів-оглядів наукових робіт МАН міського, обласного та загальнодержавного рівнів. Кушнір Н.Б. є співавтором наукового відкриття, зареєстрованого Міжнародною академією авторів наукових відкриттів та винаходів та Міжнародною асоціацією авторів наукових відкриттів №421 від 29.05.2007 року (м. Москва). Кушнір Н.Б. є академіком Академії економічних наук України, головою Рівненського обласного обєднання Спілки економістів України, членом Правління СЕУ, членом Вченої ради Навчально-науквого інституту економіки та менеджменту НУВГП, членом методичної ради Інституту економіки та менеджменту НУВГП, членом методичної ради НУВГП, членом Вченої ради НУВГП, членом методичної комісії Інституту післядипломної освіти НУВГП, членом обласного науково-методичного об’єднання вчителів та викладачів економічних дисциплін, членом обласної комісії по впровадженню пенсійної реформи та соціальному забезпеченню населення Рівненської області, членом обласної комісії з розробки Комплексної програми використання сировинної бази та розвитку Рівненської області. Здіснює керівництво кафедральною науковою темою «Економічні фактори раціонального природокористування та ресурсозбереження» (№ держреєстрації 0116U007389).

Нагороди

Плідна навчально-методична, наукова, педагогічна та громадська діяльність Кушнір Н.Б. відмічена відповідними відзнаками міського, обласного та республіканського рівнів. Кушнір Н.Б. нагороджена Почесною грамотою Рівненської міської ради (двічі), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (тричі), Дипломом переможця обласного конкурсу «Наукова плеяда», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та знаком „Відмінник освіти України”, Почесною грамотою Фонду сприяння місцевому самоврядуванню (м. Київ), Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення (м. Київ), Почесною грамотою Державного комітету України по водному господарству (двічі) . За підсумками роботи Кушнір Н.Б. нагороджено дипломом Національного університету водного господарства та природокористування “Людина року”, а за рейтингом популярності та якості – дипломом факультету економіки і підприємництва НУВГП “Людина року”. Кафедра економіки підприємства, яку очолює Кушнір Н.Б., за результатами роботи визнана кращою серед кафедр факультету економіки та університету в номінації „Кафедра року”.