Кундрат Микола Михайлович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Кундрат Микола Михайлович

Біографія

Народився 22 грудня 1952 р. в с. Будераж Здолбунівського району.

Освіта

1978 року закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (спеціальність "механіка"). Працював на інженерних посадах у Фізико-механічному інституті ім. Г. Карпенка НАН України (Львів). У 1985–2015 р.р. працював на кафедрі обчислювальної математики НУВГП – асистент, старший викладач, доцент, професор (2007 р.). З 2015 р. – професор кафедри Мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки НУВГП.

– 1984 р. – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла;

– 2007 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.

В аспірантурі та докторантурі не навчався.

Педагогічна робота.

Для студентів спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" читає дисципліни: "Інформатика та компютерна техніка"; "Сучасні компютерні технології"; "Прикладні інформаційні технології в охороні праці та техногенній безпеці"; "Технічна механіка"; "Опір матеріалів"; "Основи теорії споруд"; "Системний аналіз і моделювання в охороні праці".

Автор навчальних посібників:

Кундрат М.М. Числові та символьні обчислення в пакеті MathCAD. Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 150 с.

Кундрат А.М., Кундрат М.М. Науково-технічні обчислення засобами MathCAD та MS Excel. Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2015. – 252 с. – Рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів.

Наукова робота.

Спеціаліст з механіки деформівного твердого тіла, опублікував 140 наукових праць у фахових періодичних виданнях. Тема дисертаційного дослідження: "Моделі і методи прогнозу локального руйнування у пластинчастих елементах конструкцій з тонкими включеннями та підкріпленнями при сталому й циклічному навантаженнях".

Запропонував математичну модель квазістатичного деформування пластинчастого тіла з включенням чи підкріпленням, що на основі концепції зони розпушення описує локалізоване нелінійне деформування матеріалу та розшарування в композиції. З її використанням сформульовано постановку та отримано розв'язки комплексу задач для тіл із включеннями, що (на відміну від попередніх) не містять особливостей у напруженнях. Отримані результати дають можливість робити обґрунтований прогноз щодо довговічності конструкції і можливостей докритичної стабілізації процесу руйнування.

Член Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 32.075.01 у Луцькому національному технічному університеті (м.Луцьк), та Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 47.104.06 (НУВГП).

Член редколегій двох фахових збірників наукових праць.

Основні наукові праці

 • Opanasovich V. K. and Kundrat N. M. The Elastic Equilibrium of a Plate, the Edges of Which Are Partially in Contact // Materials Science. – 1979. – V. 15, № 6. – P. 611-614.
 • Berezhnitskii L. T. and Kundrat N. M. Plastic Bands at the Tip of a Linear Rigid Inclusion // Strength of Materials. – 1982. – V. 14, № 11. – С. 1502-1505.
 • Kundrat N. M. Periodic plane problem of bands of plasticity around collinear inclusions // Materials Science. – 1984. – V. 20, № 1. – P. 43-45.
 • Berezhnitskii L. T. and Kundrat N. M. Local elastoplastic failure of one class of composites // Materials Science. – 1984. – V. 20, № 5. – P. 460-466.
 • Berezhnitskii L. T. and Kundrat N. M. Elastoplastic deformation near a rigid inclusion // Strength of Materials. – 1984. – V. 16, № 11. – P. 1577-1585.
 • Kundrat N. M. and Katerina E.I. Elastoplastic Failure of the Half Plane With a Rigid Strap // Strength of Materials. – 1989. – V. 21, № 1. – С. 70-73.
 • Kundrat M.M. Elastic-plastic failure of a composite with a fibre rigid inclusion // 8-th Int. Conf. on: “Fracture Mechanics: Successes and Problems”. Collection of abstracts. Part 2. – Lviv, 1993. – P. 392-393.
 • Berezhnyts'kyi L.T. and Kundrat M.M. Local Fracture of a Composite with Linear Rigid Inclusion // Materials Science. – 1995. – V. 31, № 4. – P. 467-476.
 • Кундрат Н.М. Упругопластическое равновесие ортотропного композита с системой коллинеарных волокон-включений // Прикладная механика. – 1997. – Т. 33, № 5. – С. 55-59.
 • Кундрат М.М. Руйнування біля включення при нелінійному розподілі напружень у зонах передруйнування // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 1998. – Т. 34, № 6. – С. 32-38.
 • Кундрат М.М. Композиція з жорстким лінійним включенням в модельному формулюванні // Вісник Львівського Університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 1999. – Вип. 1. – С. 146-151.
 • Кундрат М.М. Локальне руйнування композиції з лінійним включенням та зміцненням у смугах передруйнування // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2000. – Т. 36, № 2. – С. 27-32.
 • Kundrat M.M. and Delyavskii M.V. Stresses in a Half Plane Weakened by a Crack and Reinforced with a Patch // Materials Science. – 2000. – V. 36, № 6. – P. 817-824.
 • Kundrat M. M. Exfoliation of a Rigid Linear Inclusion under Static Loading // Materials Science. – 2001. – V. 37, № 1. – P. 38-43.
 • Бережницький Л.Т., Кундрат М.М. Пружнопластична рівновага композиції з жорстким лінійним включенням // Доповіді НАН України. – 2001. – № 1. – С. 56-60.
 • Кундрат М.М. Про відшарування жорсткого лінійного включення // Доповіді НАН України. – 2001. – № 2. – С. 60-65.
 • Kundrat M. M. Dimensions of the Prefracture Zone in the Process of Exfoliation of a Linear Rigid Inclusion // Materials Science. – 2001. – V. 37, № 4. – P. 680-683.
 • Kundrat M.M. On the Initial Development of the Slip Band Near an Inclusion in the Interface // International Applied Mechanics. – 2002. – V. 38, № 5. – P. 578-584.
 • Kundrat M.M. Elastoplastic Equilibrium of a Composition Containing an Elastic High-Modulus Inclusion // Materials Science. – 2002. – V. 38, № 1. – P. 47-54.
 • Кундрат М.М., Сулим Г.Т. Зони передруйнування в композиції з пружним високомодульним стрічковим включенням за симетричного та антисиметричного навантажень // Машинознавство. – 2003. – № 11. – С. 3-8.
 • Кундрат Н.М. Локализованные зоны предразрушения в ортотропной пластине с периодической системой коллинеарных подкреплений // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2003. – Т. 9, №1. – С. 59-64.
 • Сулим Г.Т., Кундрат Н.М. Композиция с упругим ленточным включением и зонами предразрушения у его вершин // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2004. – Т. 10, № 2. – С. 224-230.
 • Sulym H.T., Kundrat M.M.. Odseparowywanie gietkiej nakladki na krawedzi pol­plaszczyzny sprezystej w plaskim zagadnieniu termosprezystosci // Materialy III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji (Augustów 1-4 czerwca 2005). – Bialystok, 2005. – S. 401-404.
 • Кундрат М.М. Дослідження руйнування ортотропної півплощини з підкріпленням // Математичні методи і фізико-механічні поля. – 2005. – Т. 48 – № 3. – C. 147-156.
 • Кундрат М., Сулим Г. Термопружна рівновага півбезмежної пластини з нерозтягливою гнучкою накладкою в модельному формулюванні // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2006. – Вип. 65. – С.73-83.
 • Sulym H. T. and Kundrat M. M. Limiting Equilibrium and Fracture in an Orthotropic Body Containing a Thin Rigid Inclusion // Materials Science. – 2006. – V. 42, № 2. – P. 220-232.
 • Bożydarnik V.V., Kundrat M.M., Sulym H.T. Pole naprężeń w ośrodku izotropowym z cienką inkluzją z uwzględnieniem więzów osłabionych / I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28–31 sierpnia 2007 r. – Warszawa, 2007. – S. 135-142.
 • Кундрат М.М. Відшарування гнучкого нерозтягливого підкріплення ортотропної півплощини при врахуванні зон передруйнування // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – 2008. – Вип. 17. – С. 191–197.
 • Kundrat М.М. Limiting equilibrium and local fracture in the plate with a rigid ribbon-like inclusion // Proceedings VI International Symposium on Mechanics of Materials and Structures. – Augustów, 2011, May 30 – June 6. – P. 1-7.
 • Сулим Г.Т., Кундрат Н.М. Локалізовані зони передруйнування в тілі з лінійним включенням за умов плоскої задачі термопружності // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Механіка». – 2011. – Вип. 15, т. 2, № 5. – С. 223-233.
 • Кундрат М.М., Сулим Г.Т. Відшарування лінійного включення в ортотропній матриці // Машинознавство. – 2011, №1-2. С. 3-9.
 • Кундрат М.М., Мельник Ю.В. Локальне руйнування в пластині з гнучким пружним підкріпленням // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Дніпропетровськ: Ліра, 2012. – Вип. 19. – C. 186-192.
 • Кундрат М.М., Мельник Ю.В. Контактна взаємодія півплощини з навантаженою по верхній границі пружною накладкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2013. – Вип. 3. – С. 166-168.
 • Кундрат М.М., Заблотська Ю. В. Гранична рівновага та локальне руйнування пластини з двома накладками однакової довжини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2015. – Спецвипуск. – С. 139-143.
 • Кундрат М.М. Відшарування нерозтягливого підсилення під навантаженням зосереджених неперервних та циклічних сил // Вісник НУВГП. Технічні науки. – 2015. – Вип. 4 (72). - С. 353-364.
 • Кундрат М.М. Робоча довжина високомодульного лінійного включення за дії зосереджених циклічних сил в умовах плоскої задачі // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. – Т. 52, № 1. – С. 69-76.
 • Kundrat M.M. Working Length of a High-Modulus Linear Inclusion Under the Action of Concentrated Cyclic Forces Within the Framework of Plane Problem. – Materials Science. – 2016. – V. 52, № 1. – P. 72-82.