Кузнєцова Тетяна Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кузнєцова Тетяна Володимирівна

Кузнецова Т.В. працює в університеті з 1982 року на посадах старшого лаборанта, асистента, старшого викладача, доцента та професора кафедри економіки підприємства. В 1992 році захистила кандидатську дисертацію (м.Москва), кандидат економічних наук. З 1998 року по 2013 рік працювала заступником декана факультету економіки, головою методичної ради факультету економіки і підприємництва. Досвідченний науково-педагогічний працівник. На високому науково-педагогічному рівні розробила та проводить лекційні курси з дисциплін "Статистика", "Економіка підприємства", "Управління потенціалом підприємства", керує виконанням курсових та дипломних робіт бакалаврів і магістрів, та підготовкою фахівців в Інституті післядипломної освіти. Активно працює над підготовкою магістрів. Підготовила чотирьох кандидатів економічних наук. Має сертифікат Міжнародного банку реконструкції та розвитку (1997 р.). Проходила підвищення кваліфікації в КНЕУ в 2000р., 2005р., 2009р., 2013р. та у Хмельницькому національному університеті в 2017р. з отриманням свідоцтва.

Наукова робота

Член науково-методичної ради університету, голова методичної комісії спеціальності «Економіка підприємства»; член спеціалізованої Вченої Ради НУВГП К 47.104.03 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (2002-2013 рр.) та К 47.104.07 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2013-2015 рр.). Активно веде науково-дослідну роботу. За результатами наукових і методичних досліджень опубліковано понад 138 наукових праць, зокрема в іноземних виданнях та виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз. Кузнєцова Т.В. є співавтором трьох навчальних посібників, котрі отримали гриф МОН: "Статистика" (2009 р.), "Основи економічної безпеки підприємства" (2012 р.), "Організація та технологія матеріально-технічного забезпечення підприємства" (2012 р.). За науковою редакцією Кузнєцової Т.В. видано навчальний посібник "Економіка підприємства" (2014 р.) та у співавторстві «Українсько-англійський тлумачний словник еколого-економічних термінів» (2014 р.). Розробила дистанційні курси з дисциплін "Статистика" та "Економіка підприємства" з отриманням відповідних сертифікатів (ДК №018/08, 2009 р.). За науковою редакцією Кузнєцової Т.В. видано дві монографії: "Науково-методичні основи оцінювання стану економіко-екологічної безпеки (регіональний аспект)" (2012 р., НУВГП), "Економічний механізм стимулювання еколого-інноваційного розвитку промислових підприємств регіону" (2015р., НУВГП), та є співавтором монографії «Дослідження та оптимізація економічних процесів (за ред. О.В. Манойленко, В.О. Матросової, ХНУ «ХПІ», 2012 р.). Кузнєцова Т.В. визначена переможцем конкурсу "Людина року" у номінації "Науковець року" на факультеті економіки і підприємництва (2007 р., 2012 р.).

Нагороди

Отримала сертифікати за розробку дистанційних курсів з дисциплін "Статистика" (ДК №018/08) та "Економіка підприємства". За науковою редакцією Кузнєцової Т.В. видана монографія "Науково-методичні основи оцінювання стану економіко-екологічної безпеки (регіональний аспект)". За вагомий особистий внесок у підготовці висококваліфікованих спеціалістів нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України (1999р.) та Нагрудним знаком „Відмінник науки і освіти” (2004 р.), нагороджена почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2012р.). В 2012 р. Кузнєцова Т.В. визначена переможцем конкурсу "Людина року" у номінації "Науковець року" на факультеті економіки і підприємництва". Нагороджена грамотою НУВГП за підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (2016 р.). Приймає активну участь у громадській та виховній роботі як самого університету, так і ННІ економіки та менеджменту. Працює з талановитою молоддю.