Крупка Олександр Володимирович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Крупка Олександр Володимирович

Крупка Олександр Володимирович.

У 1996 році закінчив Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова та література, історія». В 1997 – 2000 роках навчався в аспірантурі Інституту історії України Національної академії наук України. У 2012 році захистив дисертацію на тему «Земський суд на Волині (середина ХVІ – перша чверть ХVІІ ст.)» (спеціальність 07.00.01 – історія України). У НУВГП на посаді доцента працює з 2012 року. Наукові інтереси: історія судових установ і права Волині ХVІ – ХVІІ ст., правова культура українського суспільства пізнього середньовіччя. Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць.

Основні наукові праці:

• Крупка О. В. До питання про органи судової влади на землях Правобережної України (діяльність возного у 60–і ХVІ – 40–і роки ХVІІ ст. ) // Український історичний збірник.1999. – Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. – С. 44 – 61.

• Крупка О. В. Козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського у документах з актових книг гродського та земських судів Волині // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету. – Луцьк, 2000. – Вип.5. – С. 41 – 43.

• Крупка О. В. Земська судова номенклатура Правобережної України у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Україна в Центрально – Східній Європі. Студії з історії ХІ – ХVІІІ ст. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2000. – № 1. – С. 173 – 181.

• Крупка О. В. Деякі аспекти формування правосвідомості української шляхти ХV – ХVІ ст. // Нова політика. – 1999. – № 2. – С. 38 – 44.

• Крупка О. В. До питання про становий характер земських судів Правобережної України в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Вісник Київського Національного університету. Історія. – Київ, 2000. – Вип. 47. – С.6 – 12.

• Крупка О. В. Історія судоустрою України у першій половині ХVІ ст. // Історія України. – 1999. – № 37 (жовтень). – С.1 – 4.

• Крупка О. В. Возний у структурі судових урядників Волині другої половини ХVІ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. - Рівне, 2000. – Вип.1. Ч.1. – С. 130 – 137.

• Крупка О. В. Виж // Енциклопедія історії України: У 5 т. – К. : Наукова думка, 2003. – Т.1. – С. 505 – 506.

• Крупка О. В. Вина // Енциклопедія історії України: У 5 т. – К. : Наукова думка, 2003. – Т.1. – С. 509.

• Крупка О. В. Вислуга // Енциклопедія історії України: У 5 т. – К. : Наукова думка, 2003. – Т.1. – С. 512 – 513.

• Крупка О. В. Відкуп // Енциклопедія історії України: У 5 т. – К. : Наукова думка, 2003. – Т.1. – С. 529.

• Крупка О. В. Войський // Енциклопедія історії України: У 5 т. – К. : Наукова думка, 2003. – Т.1. – С. 605.

• Крупка О. В., Пришляк В.В. Гостинець // Енциклопедія історії України: У 5 т. – К. : Наукова думка, 2004. – Т.2. – С. 176-177.

• Крупка О. В. Дворяни господарські // Енциклопедія історії України: У 5 т. – К. : Наукова думка, 2004. – Т.2. – С. 301.

• Крупка О. В. Особливості процесуальної практики земського суду на Правобережній Україні у другій половині ХVІ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Рівне, 2005. – Вип.6. – С.9 –17.

• Крупка О. В. Камка // Енциклопедія історії України: У 8 т. – К. : Наукова думка, 2007. – Т.4. – С. 50.

• Крупка О. В. Камлот // Енциклопедія історії України: У 8 т. – К. : Наукова думка, 2007. – Т.4. – С. 50.

• Крупка О. В. Каразія // Енциклопедія історії України: У 8 т. – К. : Наукова думка, 2007. – Т.4. – С. 102.

• Крупка О. В. Оброк // Енциклопедія історії України: У 10 т. – К. : Наукова думка, 2010. – Т.7. – С. 513.

• Крупка О. В. Інститут судових виконавців на Волині у першій половині ХVІ ст. // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – Рівне, 2011. – №11. – С. 57 – 61.

• Крупка О. В. Вижі та возні у структурі і процедурах місцевого суду Волині 1560–1570-х рр. ХVІ ст. // Етнічна історія народів Європи. – Київ, 2011. – № 34. – С.36 –43.

• Крупка О. В. Свідки у суспільному житті та цивільному правовому процесі Волині у другій половині ХVІ столітті // Науковий вісник Волинського національного університету. Серія «Історичні науки». – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 25 – 30.

• Крупка О. В. Проба // Енциклопедія історії України: У 10 т. – К. : Наукова думка, 2012. – Т.9. – С.17.

• Крупка О. В. Прокуратор // Енциклопедія історії України: У 10 т. – К. : Наукова думка, 2012. – Т.9. – С.28.

• Крупка О. В. Протестація // Енциклопедія історії України: У 10 т. – К. : Наукова думка, 2012. – Т.9. – С.43 - 44.

• Крупка О. В. Рок, рочки // Енциклопедія історії України: У 10 т. – К. : Наукова думка, 2012. – Т.9. – С.271.

• Крупка О. В. Судова Вишня // Енциклопедія історії України: У 10 т. – К. : Наукова думка, 2012. – Т.9. – С.890 - 891.

• Крупка О. В. Юрисдикція місцевих судів Волині у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. (аналіз нормативного законодавства та практичного судочинства) // Матеріали XXVIII Міжнародної історико-правової конференції «Людиноцентристський вимір в історії права, держави і юридичної думки: до 150 річчя початку наукової діяльності М. П. Драгоманова», Рівне, 13 – 16 червня 2013 р. – Рівне, 2013. – С. 248 – 252.

• Крупка О.В. З історії державного управління та місцевого самоврядування на землях Правобережній Україні у ХVІ ст. // Матеріали ХХХ Міжнародної історико-правової конференції (Київ-Чернигів, 5-7 липня 2014 р.). – Київ-Чернигів, 2014. – С. 226-235.

• Крупка О.В. Присяга у кримінальному праві та кримінальному процесі Київщини і Волині у другій половині ХVІ - першій половині ХVІІ ст. // Слов'янський вісник. Збірник наукових праць. – Рівне, 2014. – Вип. 19. – С. 33-36.

• Крупка О.В. Реалізація принципів публічності і моральності у праві та судочинстві на землях Правобережної України у ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Слов'янський вісник. Збірник наукових праць. – Рівне, 2014. – Вип. 20. – С. 75-82.

• Державна адміністрація та суд на Волині у кінці ХV – середині ХVІ ст.: уряд старости» // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119) – С.152 – 156.

• Присяга у суспільному житті та цивільно-правових відносинах Правобережної України у ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2015. – Вип. 14 – С. 72 – 80;

• Правові знання та уявлення населення Правобережної України у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. – Рівне, 2015. – Вип. 22. – С. 15-19;

• Політика пам’яті як засіб формування ідентичності: радянський спадок і пострадянські реалії в Україні [Електронний ресурс] // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» (м. Рівне, 12 березня 2015 р.). – Режим доступу : http://politolog-rdgu.com/jdownloads/krupka_o.v.pdf;

Основні навчально-методичні праці:

• Історія України. 7 клас: Методичний посібник – Рівне: ПП «Контур плюс», 2009. – 25 с., компакт – диск.

• Всесвітня історія. 8 клас: Методичний посібник – Рівне: ПП «Контур плюс», 2009. – 27 с., компакт – диск.

• Методичні рекомендації до семінарських занять та завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів усіх напрямків підготовки НУВГП денної форми навчання / О. В. Крупка. – Рівне: НУВГП, 2015. – 26 с.

• Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Історія України» для слухачів підготовчих курсів до зовнішнього незалежного оцінювання відділення довузівської підготовки та профільного навчання / О. В. Крупка. – Рівне: НУВГП, 2015. – 32 с.

• Методичні рекомендації до вступного випробування з дисципліни «Історія України» для абітурієнтів НУВГП / О. В. Крупка – Рівне: НУВГП, 2015. – 29 с.

Навчальні курси:

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»;

«Народознавство».

Нагороди:

Почесна грамота Рівненського обласного виконавчого комітету (1995);

Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (1998);

Подяка виконавчого комітету Рівненської міської ради (2004);

Почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету (2016)