Кравчук Олена Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кравчук Олена Володимирівна

Народилася 16 вересня 1992 року в місті Рівне (Україна).

Освіта

1999-2009 рр. - Навчально-виховний комплекс №12, м. Рівне;

2009-2014 рр. - Національний університет водного господарства та природокористування, ННІЕМ, спеціальність "Фінанси та кредит", диплом магістра з відзнакою, тема дипломної роботи «Роль грошово-кредитної політики в розвитку економіки України та шляхи її вдосконалення»;

2014-2018 рр. - Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантка кафедри економічної теорії, тема дисертаційного дослідження «Інституційні чинники ефективності монетарної політики в Україні».

Професійний шлях

Червень 2015 р. - викладач економічної теорії у літньому економічному таборі "АВС" для дітей віком від 9 до 14 років у Європейському Сімейному Центрі «Традиція». 2015-2016 рр. - викладач економічної теорії, проект "Економічна п'ятниця" для дітей віком від 5 до 14 років у Європейському Сімейному Центрі «Традиція».

Вересень 2015 р. – квітень 2016 р. - спортивний журналіст.

З 6 квітня 2016 року - провідний фахівець відділу зв'язків з громадськістю Національного університету водного господарства та природокористування.

Статті та тези

2010 - 2013
 1. Савич В. О. Використання можливостей Visual Basic для визначення ефективності діяльності відділень фінансової установи / В. О. Савич, Ю. О. Кравчук, О. В. Мулярчук // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. 3(51). – С. 225-231.
 2. Гронтковська Г.Е. Реінкарнація золота: повернення до стабільності чи ознака дестабілізації глобальної економіки? / Г.Е. Гронтковська, О.В. Мулярчук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XVIII, № 3. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП. – 2012. – С.42–53.
 3. Кондрацька Н.М. Валютна безпека:стан, загрози та напрями її підвищення / Н.М. Кондрацька, О.В. Мулярчук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XVIII, № 3. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП. – 2012. – С.68–76.
 4. Гронтковська Г.Е. Рівень мультивалютності як індикатор і чинник стану вітчизняної економіки та ефективності національної монетарної політики / Г.Е. Гронтковська, О.В. Мулярчук // Вісник НУВГП. Економіка: Зб. н. пр., Вип. 3(36). – Рівне: НУВГП, 2013. – С. 84–95.
 5. Muliarchuk O.V. Initial public offering as an instrument of investment attracting /O.V. Muliarchuk // Міжнародної науково-практичної конференції іноземних студентів "Розвиток національних економік в умовах глобалізації", 22-23 жовтня 2012 року. - Рівне: НУВГП.
 6. Мулярчук О.В.Розвиток фондового ринку в контексті фінансової безпеки держави / О.В. Мулярчук // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012 . – № 58(964). – С. 115 –127.
 7. Борейко В.І. Податкове навантаження в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки країни / В.І. Борейко, О.В. Мулярчук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XVIII, № 2. - Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП.


2013-2014
 1. Нікитенко Д.В. Проблеми ефективності та безпеки грошово-кредитної політики в Україні / Д.В. Нікитенко, О.В. Мулярчук // Економіка та держава. – 2014. – № 3. – С. 65–70.
 2. Грицюк П.М. Моделювання впливу інфляції на економічне зростання України / П.М. Грицюк, О.В. Мулярчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. – 2014. – Вип. 27. – С. 144–149.
 3. Мулярчук О. В. Теоретичний підхід до визначення поняття доходів / О. В. Мулярчук // Студентський вісник НУВГП : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2014. - Вип. 1(1). - С. 188-190.
 4. Мулярчук О. В. Структурна ефективність пільгового оподаткування в Україні / О. В. Мулярчук // Студентський вісник НУВГП : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2014. - Вип. 1(1). - С. 185-187.
2015-2016
 1. Мулярчук О.В. Рівень монетизації економіки України як показник ефективності грошово-кредитної політики / О.В. Мулярчук // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – Вип. 9 (1). – 2015. – С. 31–40.
 2. Мулярчук О.В. Аналіз рівня монетизації економіки України / О.В. Мулярчук / Банківський на реальний сектор економіки: фінансово-економічні аспекти взаємодії та перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (Тернопіль, 24 березня 2015 року). – Вектор. – Тернопіль, 2015. – С. 73–75.
 3. Мулярчук О.В. Довіра як важливий чинник ефективності монетарної політики в Україні /О.В. Мулярчук // Фінансовий простір. – 2016. – № 1 (21). – С.24–31.
 4. Мулярчук О.В. Детермінанти довіри суб’єктів економіки до монетарної влади / О.В. Мулярчук, Д.В. Нікитенко / Людина і суспільство: Економічний та соціокультурний розвиток: Тези доповідей. – Рівне: Рівненський інститут Університету «Україна», 2016. – С. 24–29.
 5. Muliarchuk O. The monetary authority’s credibility determinants /O. Muliarchuk, D.Nikytenko/ Current Trends in Young Scientists’ Research. All Ukrainian Scientific and Practical Conference (April 14, 2016) – Zhytomyr : ZSTU, 2016. – P.137–139.
 6. Мулярчук О.В. Функціонування процентного каналу монетарного трансмісійного механізму /О.В. Мулярчук // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали XXIII-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 20-21 травня 2016 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.

Захоплення

фотографія, хоровий спів, класична література, живопис.

Мови

українська, російська, англійська, польська.

E-mail

e.v.mulyarchuk@nuwm.edu.ua