Корбутяк Віктор Іванович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Корбутяк Віктор Іванович

Народився 7 грудня 1966 року у смт. Заболотів Снятинського району Івано-Франківської області. Одружений, син 1992 р.н.

Після закінчення Українського інституту інженерів водного господарства в 1991 році працював на посаді інженера НДС інституту та науковим співробітником.

У вересні 1997 році був зарахований на посаду асистента кафедри управління виробництвом, яку згодом було перейменовано на кафедру регіонального управління. З 1998 року працював на посаді старшого викладача, а у 2004 році захистив кандидатську дисертацію і був переведений на посаду доцента цієї ж кафедри.

У 2007 році отримав вчене звання доцента кафедри регіонального управління, а з 2012 року працюю на посаді доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

У 2014 році отримав другу вищу освіту у Рівненському державному гуманітарному університеті, присвоєно кваліфікацію - документознавець-менеджер інформаційних систем державних органів управління.

Підвищення кваліфікації

 • З 12 квітня по 11 жовтня 2016 року проходив підвищення кваліфікації за спеціальністю 8.18010020 "Управління навчальним закладом (за типом)", теми: "Моніторинг якості освіти" (108 год.) та "Управління знаннями в організації" (108 год.) в ІПО НУВГП, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 156108.
 • З червня по листопад 2016 року навчався у Міжнародному інституті інновацій м. Варшава (Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój, Europejskie Forum Prawa i Edukacji, Warszawa) за навчальним курсом "Публічне адміністрування і документаційно-інформаційна діяльність", тема роботи: «Якість освіти у Європейському Союзі: застосування кращого досвіду в Україні» (150 год.), сертифікат № 121.
 • 12 вересня 2017 року брав участь у семінарі "Процедури, інструменти та критерії в межах системи забезпечення якості вищої освіти" (м. Київ), організованому Національним Еразмус+ офісом в Україні (проект ЄС), Інститутом лідерства, інновацій та розвитку та МОН України. Отримано сертифікат учасника семінару.
 • 5 жовтня 2017 року брав участь у дисемінаційній зустрічі в рамках проекту «ALIGN_QF: Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» програми ЄС Темпус, що відбулася в Міністерстві освіти і науки України.
 • 7 листопада 2017 року взяв участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції "Болонський процес: врядування у системі вищої освіти в контексті забезпечення якості": нові підходи до управління вищою освітою, забезпечення якості вищої освіти; викладання та навчання в контексті забезпечення якості вищої освіти.

Наукові праці

Автор понад ста науково-методичних праць, у т.ч. підручників та навчальних посібників з грифом МОН України, зокрема, «Документування у менеджменті», «Діловодство», «Документне забезпечення діяльності організації», «Кадрове діловодство».

Участь у розробці стандартів

 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра (варіативна частина) галузі знань 0201 «Культура» за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» кваліфікації бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності. Рівне: НУВГП, 2012. – 40 с. (розглянуто і затверджено вченою радою НУВГП, протокол №14 від 28.12.2012, затверджено наказом ректора НУВГП від 02.12.2012 № 14).
 • Засоби діагностики якості вищої освіти (нормативної та варіативної частини освітньо-професійної програми) бакалавра галузі знань 0201 «Культура» за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» кваліфікації бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності. Рівне: НУВГП, 2012. – 614 с. (затверджено наказом ректора НУВГП від 02.12.2012 № 14).
 • Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна власність» кваліфікації 2419.2 «Професіонал з інтелектуальної власності». Рівне: НУВГП, 2013. – 29 с. (схвалено вченою радою НУВГП, протокол №8 від 30.09.2013, затверджено наказом ректора НУВГП від 13.11.2013 № 718).
 • Варіативна частина освітньо-професійної програми магістра галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна власність» кваліфікації 2419.2 «Професіонал з інтелектуальної власності». Рівне: НУВГП, 2013. – 21 с. (схвалено вченою радою НУВГП, протокол №8 від 30.09.2013, затверджено наказом ректора НУВГП від 13.11.2013 № 718).

Напрями досліджень

 • Якість вищої освіти
 • Документне забезпечення діяльності організації
 • Діловодство
 • Кадрове діловодство та ін.

Google scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qjxs47kAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4kQZvygAUIhMhc1PCStLLhR18May7qk5k5fG9geT0dXrgjdiCV5wFeU0ihTQ1uocc06UjyOAdfjgdM9mcvktAfdc_GyAP1-9TtpqdCMXJmugzNeOxRSW_89dYd0JEtLYxn2AxJ

Academia

https://www.academia.edu/portfolio_creation_preview?provided_picture=3