Корбутяк Василь Михайлович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Корбутяк Василь Михайлович

Народився 28 червня 1977 року в м. Києві.

У 1999 році закінчив з відзнакою гідротехнічний факультет Рівненського державного технічного університету, отримав кваліфікацію інженера-гідротехніка за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво». Кваліфікацію інженера-землевпорядника за спеціальністю «Землевпорядкування» здобув в Інституті довузівської підготовки та післядипломної освіти НУВГП у 2007 році.

Стажувався та підвищував кваліфікацію в наступних установах:

РДТУ, навчання у Школі педагогічної майстерності Центру НІТ, м. Рівне, 2001 рік;

Північне державне регіональне геологічне ДП Північгеологія, 2004 рік;

НУВГП, м. Рівне, 2007 рік, підвищення кваліфікації з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

Державний комітет України із земельних ресурсів, м. Київ, 2009 рік, вивчення навчального модулю на тему «Ринок та оцінка земель»;

ДП "Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" , м. Рівне, 2012 рік.

В подальшому працює на посадах асистента (2001 рік), старшого викладача (з 2008 року) та доцента на кафедрі землеустрою, геодезії та геоінформатики (з 2012 року).

Протягом 1999-2001 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі гідрології та гідрогеології тоді нашого навчального закладу.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення методів розрахунку максимальних витрат на основі параметрів руслового процесу (на прикладі річок Українських Карпат)».

Наукові дослідження присвячені використанню вимірників руслового процесу для визначення максимальних зливових витрат, а також питанням формування структури геопросторових даних для розрахунків стоку та прогнозування надзвичайних ситуацій з метою моделювання природних і техногенних процесів та виконання інженерних розрахунків для об’єктів та територій, що не забезпеченні даними моніторингових мереж.

Брав участь у розробці наукових госпдоговірних та держбюджетних тем гідрологічної та геоінформаційної тематики, проектуванні гідротехнічного захисту ділянок берегів Чорного моря, Київського водосховища та річок Українських Карпат.

Автор понад 30 наукових і методичних праць.

Основні наукові праці

  • Корбутяк В.М. Гідроморфологічні аспекти пропуску паводкових витрат води гірськими руслами / В.М. Корбутяк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. – Рівне, 2007. – Вип.3(39), ч.2. – С. 92-101.
  • Proceeding of the 10-th International Symposium on River Sedimentation. Volume 2. Effects of River Sediments and Channel Processes on Social, Economic and Environmental Safety. August 1–4, 2007, Moscow, Russia / M.V. Lomonosov Moscow State University [UNESCO, at al. ]. – Moscow, 2007. – 532 p.
  • Корбутяк В.М. Визначення руслоформуючих витрат води на річках Українських Карпат/ В.М. Корбутяк, М.В. Корбутяк, О.Н. Кафтан, О.О. Бритвін // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. – Рівне, 2009. – Вип.3(47), ч.2. – С. 340-347.
  • Черняга П.Г. Шляхи вдосконалення нормативно-методичного забезпечення землеустрою водогосподарських систем / П. Г. Черняга, В. М. Корбутяк, А. М. Лагоднюк // Вісн. геодез. та картогр. - 2010. - № 2. - С. 36-40. - Библиогр.: 13 назв. - укp.
  • Корбутяк М.В. Розрахунок максимальних зливових витрат річок Українських Карпат за відсутності даних гідрометричних спостережень з урахуванням руслового процесу / М.В. Корбутяк, В.М. Корбутяк // Наукове видання «Вода: проблеми і рішення» / Дніпропетр. держ. агр. ун-т. — Дніпропетровськ : «Гамалія», 2011. — С. 107-118.

E-mail

vm_korbutyak@ukr.net

v.m.korbutiak@nuwm.edu.ua