Колесник Тетяна Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Колесник Тетяна Миколаївна

Народилась 28 червня 1978 р. на Рівненщині (с. М.Любаша, Костопільського району).

У 2000 р. закінчила Рівненський державний технічний університет з відзнакою. З 2001 по 2003 р. навчалась в аспірантурі при кафедрі агрохімії, ґрунтознавства та землеробства. З 2004 р. – асистент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства.

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: "Трансформація органічної речовини дерново-карбонатних грунтів Західного Полісся при тривалому сільськогосподарському використанні".

З 2006 року працює на посаді доцента кафедри екології. У 2009 році отримала диплом доктора філософії. Вчене звання доцента отримала у 2011 році.

Т.М.Івашинюта — автор і співавтор більше 30 наукових праць, методичних розробок і рекомендацій сільському господарству. Основний напрямок наукових досліджень — ефективність функціонування агроекосистем.

Керівник наукової роботи студентів та обдарованої молоді Рівненського відділення МАН. Бере участь у підготовці студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах за напрямом Еколог, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Основні наукові праці

 • Троцюк В.С., Івашинюта Т.М. Трансформація властивостей дерново-карбонатних грунтів Західного Полісся України. Вісник РДТУ. Зб. наукових праць. Вип.3 (5), ч.1. Рівне, 2000. с.103-109.
 • Троцюк В.С., Іванчук В.П., Івашинюта Т.М. Водно-повітряний режим осушуваних дерново-карбонатних грунтів при їх інтенсивному сільськогосподарському використанні. Вісник РДТУ. Зб. наукових праць. Вип. 5 (12). Рівне, 2001. с.95-100.
 • Троцюк В.С., Криштоф В.Г., Івашинюта Т.М. Вирощування багаторічних трав на осушуваних дерново-карбонатних грунтах Західного Полісся України. В зб: "Агрохімія і грунтознавство". Спец. випуск до 6 з’їзду УТГА. Кн.2. Харків, 2002, с.296-298.
 • Веремеєнко С.І., Троцюк В.С., Івашинюта Т.М. Баланс гумусу дерново-карбонатних грунтів в умовах застосування різних систем удобрення. Вісник УДУВГП. Зб. наукових праць. Ч.2. Вип.5 (18). Рівне, 2002. с.12-20.
 • Івашинюта Т.М. Трансформація колоїдних форм гумусу в дерново-карбонатному грунті під впливом інтенсивного окультурювання. Вісник НАУ. Збірник наукових праць. Вип. Київ, 2002, с.
 • Івашинюта Т.М. Сезонна циклічність гумусу в дерново-карбонатних грунтах агрокліматичної зони Західного Полісся України. Вісник УДУВГП. Зб. наукових праць. Вип.3 (22). Рівне, 2003, с.31-39.
 • Веремеєнко С.І., Троцюк В.С., Івашинюта Т.М. Особливості трансформації органічних решток та гумусу в дерново-карбонатних грунтах Західного Полісся України. Вісник УДУВГП. Зб. наукових праць. Вип.4 (23). Рівне, 2003. с.31-39.
 • Івашинюта Т.М. Якісний склад гумусу дерново-карбонатних грунтів. Вісник КДАУ. Зб. наукових праць. Вип.28. Сімферополь, 2003, с.35-39.
 • Троцюк В.С., Іванчук В.П., Івашинюта Т.М. Тривалий вплив систем удобрення на врожайність сільськогосподарських культур польової сівозміни на осушуваних дерново-карбонатних грунтах. Вісник УДУВГП. Зб. наукових праць. Вип. 2 (26). Рівне, 2004. с. 100-108.
 • Веремеєнко С.І., Троцюк В.С., Іванчук В.П., Івашинюта Т.М. Математичне моделювання процесів гумусонакопичення в дерново-карбонатних грунтах різного рівня окультурення. Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Зб. наукових праць. Вип. № 6. Харків, 2004. с. 54-59.
 • Веремеєнко С.І., Троцюк В.С., Івашинюта Т.М. Коефіцієнт стійкості органічної речовини до трансформації в дерново-карбонатних грунтах Західного Полісся. Зб. наукових праць. "Аграрний вісник Причорномор'я" Вип. 26. Ч. 1. Одеса, 2004. с. 139-144.
 • Троцюк В.С., Івашинюта Т.М. Оптимізація структурно-агрегатного складу та гумусового стану дерново-карбонатних грунтів під впливом систем застосування добрив. Вісник НУВГП. Зб. наукових праць. Вип. 1 (29). Рівне, 2005. с. 41-48.
 • Клименко О.М., Долженчук В.І., Колесник Т.М. Біоенергетична ефективність вирощування сільськогосподарських культур в умовах вапнування кислих ґрунтів Рівненської області. – Вісник НУВГП. Серія «Сільськогосподарські науки».- Вип. 2 (58). – 2012 . С. 84-92.
 • Клименко О. М.,Колесник Т. М.,Гроховська Ю. Р.,Шилейко Я. М. Фітотоксичність поверхневих вод р. Устя в межах урбоекосистеми м. Рівне. – Вісник НУВГП. Серія «Сільськогосподарські науки».- Вип. 4 (60). – 2012 . Сс. 49-56
 • Гаврилюк В.А., КовальчукН.С., Колесник Т.М. Управління поживним режимом дерново-слабопідзолистих ґрунтів за допомогою ферментованого органічного добрива. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.- 2012 . № 4. с. 139-132

E-mail

kolesnyk.t.m@nuwm.edu.ua