Ковшун Наталія Едуардівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Ковшун Наталія Едуардівна

Ковшун Наталія Едуардівна – 1970 року народження. Закінчила з відзнакою у 1992 році Український інститут інженерів водного господарства. З 1992 року працює в Національному університеті водного господарства і природокористування. Пройшла шлях від асистента кафедри до доцента – провідного викладача кафедри економіки підприємства. У 1997 році вступила на навчання до аспірантури без відриву від виробництва, у 2000 році захистила кандидатську дисертацію. Звання доцента отримала у 2003 році. Протягом роботи в університеті здійснює викладання лекційних та практичних занять, керівництво курсовими та дипломними роботами, практикою, науковою роботою студентів та аспірантів тощо. Для всіх дисциплін розробила відповідне методичне забезпечення. Приймала участь в створенні комплексних завдань для фахового кваліфікаційного іспиту. Видала одноосібний навчальний посібник «Аналіз та планування проектів», який рекомендований Міністерством освіти та науки до використання в навчальному процесі. Займаючи посаду заступника декана факультету економіки і підприємництва (з 2002 по 2010 рік) Ковшун Н.Е виконувала великий обсяг роботи щодо організації навчального процесу для студентів заочної форми навчання. В її обов'язки входило підготовка навчальних та робочих планів навчання за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Фінанси і кредит», інспектування методичного забезпечення спеціальностей, контроль успішності студентів тощо. Невід'ємною заслугою є успішна підготовка на факультеті студентів за інтегрованими навчальними планами на базі ОПП молодшого спеціаліста.

Наукова діяльність

Наталія Едуардівна здійснює активну наукову діяльність, приймає участь у наукових конференціях та семінарах. У 2006 році пройшла навчання з екологічного аудиту. Для підвищення рівня педагогічної діяльності закінчила школу педагогічної майстерності при НУВГП, пройшла курси по впровадженню кредитно-модульної системи, дистанційного навчання, приймає участь у науково-практичних конференціях щодо організації навчального процесу. З 2004 року у НУВГП функціонує спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ковшун Н.Е. – вчений секретар спецради з моменту її створення по даний час. Не одноразово виступала експертом дисертаційних робіт, призначалась опонентом кандидатських дисертацій іншими спецрадами. Ковшун Н.Е. є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць, з них більше 30 опубліковано після захисту дисертації – протягом останніх 7 років. Наукова діяльність Ковшун Н. Е. тісно пов'язана з напрямками наукових досліджень Держводгоспу України. Під її керівництвом у 2007-2010 роках виконано дві госпрозрахункові теми на замовлення Держводгоспу України, в період 2005-2007 років приймала участь як виконавець ряду госпдоговірних тем в рамках бюджетної програми "Програма комплексного противопаводкового захисту в басейні річки Тиса у Закарпатській області на 2006-2015 роки", затвердженої постановою КМУ від 13.02.2006 за №130. У 2001 та 2006 роках перемагала у факультетському конкурсі «Людина року» в номінації «Науковець року». У 2007 році нагороджена Почесною грамотою ректорату, у 2010 – грамотою Держводгоспу України. Пошта - n.e.kovshun@nuwm.edu.ua