Кахнич Петро Федорович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кахнич Петро Федорович

Народився 9 червня 1960 р. в м. Рівне. В 1984 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства (диплом з відзнакою, кваліфікація “Інженер-гідротехнік” за спеціальністю “Гідромеліорація”).

З 2003 року по 2006 рік навчався в аспірантурі Національного університету водного господарства та природокористування.

В 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю “Кадастр та моніторинг земель” 05.24.04 в Київському національному університеті будівництва та архітектури. Тема дисертаційної роботи: " Оптимізація використання територій приміських зон великих міст".

В 2006 році закінчив Інститут післядипломної освіти НУВГП (кваліфікація інженер-землевпорядник за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр»).

Працював асистентом, старшим викладачем на кафедрі інженерної геодезії, землеустрою, геодезії та геоінформатики. З 2007 року доцент кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики.

В 2012 році стажувався в ДНВП «Рівнегеокадастр».

Автор більше 30 публікацій в наукових фахових виданнях та близько 10 методичних вказівок. Нагороджений Почесними грамотами обласної ради, обласної держадміністрації та ректора НУВГП.

Науково-педагогічний стаж – 23 роки.

Список наукових та навчально-методичних праць

1. Динаміка розвитку територій в приміських зонах Друк. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. –- Львів, 2005. – С.379-383.

2. Причинно-наслідкові зв’язки землекористувань з екологічною ситуацією в приміських зонах Друк. Інженерна геодезія. – К.: КНУБА, 2003. – Вип. № 49. – С.141-151.

3. Основні принципи формування та оцінки приміських територій Друк. Вісник НУВГП . – Рівне: НУВГП, 2006. – №1.– С.194-200.

4. Структурна система земель приміської зони Друк. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2006. – С.242-247. Німкович Р., Черняга П

5. Землеустрій, як засіб формування землекористувань Друк. Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2003. – Вип. № 16. – С.71-77. Корнілов Л.В., Черняга П.Г.

6. Організаційно – правові аспекти управління територіями населених пунктів та приміських зон Друк. Землевпорядний вісник. – Київ, 2003. – №1. – С.28-31. Корнілов Л.В., Черняга П.Г.

7. Ієрархічна модель системи приміської зони Друк. Землевпорядний вісник. – Київ, 2006. -№1. – С.53-56. Німкович Р. Черняга П.

8. Формування приміських територій крупних та великих міст Друк. «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища». – Праці міжн. конф. Алушта. – 2005. – С.102-107.

9. Моделювання нейтралізації забруднень стічних вод сміттєзвалювальних полігонів приміських зон Друк. Вісник НУВГП. Випуск 3. Частина 2. – 2007. – С.81-91. Люсак А.В.

10. Модель оптимізації структури приміської зони м. Рівне Друк. Вісник НУВГП. Випуск 4 (40). Частина 3. – 2007. – С. 207-215. Черняга П.Г.

11. Характеристика точності відображення прийнятої облікової одиниці площі при створенні кадастрово-реєстраційних систем Друк. Вісник НУВГП. Випуск 1 (41). 2008. – С. 373-380. Пазульська Ю.М.

12. Системне моделювання землекористувань при розвитку міських та приміських територій Друк. Інженерна геодезія. Науково-технічний збірник. – Київ, 2008 р. – с. 216-224. Німкович Р.С., Черняга П.Г., Лагоднюк О.А.

13. Врахування сезонних коливань температури при територіальному плануванні та формуванні землекористувань в населених пунктах Друк. Вісник НУВГП. Випуск 1 (45). Рівне. – 2009. – С. 216-225 Люсак А.В.

14. Особливості та напрямки вдосконалення технології земельно-кадастрових робіт на міських територіях Друк. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Випуск 1(19). – Львів, 2010. – С.293-299. Мельничук І. Кахнич М.

15. Тенденціїрозвиткутехнологій земельно-кадастровихробіт на міськихтериторіях Друк. Вісник НУВГП. Випуск 1 (49). Технічні науки. – 2010. – С. 254-260. Мельничук І. Кахнич М.

16. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Земельний кадастр та використання земель на території сільської ради». Друк. Рівне. НУВГП. 2010.

17. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Кадастр землі та нерухомості». Друк. Рівне. НУВГП. 2010. Мельничук І.М.

18. Особливості використання земельних ресурсів Рівненської області Друк. Вісник НУВГП. Випуск 1 (50). Технічні науки. – 2011. – С. 254-260. Гуменюк В.В.

19. Навчально-методичний посібник «Геодезична практика» Друк. Рівне. НУВГП. 2011 Ревуцький В.Р.

20. Математичне моделювання поширення забруднень на сільськогосподарських угіддях Вісник НУВГП. Випуск Технічні науки. – 2012. Люсак А.В. Кахнич М.П.

E-mail

p.f.kahnich@nuwm.edu.ua