Кахнич Петро Федорович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кахнич Петро Федорович

Народився 9 червня 1960 р. в м. Рівне. В 1984 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства (диплом з відзнакою, кваліфікація “Інженер-гідротехнік” за спеціальністю “Гідромеліорація”).

З 2003 року по 2006 рік навчався в аспірантурі Національного університету водного господарства та природокористування.

В 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю “Кадастр та моніторинг земель” 05.24.04 в Київському національному університеті будівництва та архітектури. Тема дисертаційної роботи: " Оптимізація використання територій приміських зон великих міст". В 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики.

В 2006 році закінчив Інститут післядипломної освіти НУВГП (кваліфікація інженер-землевпорядник за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр»).

Працював асистентом, старшим викладачем на кафедрах інженерної геодезії, землеустрою, геодезії та геоінформатики. З 2014 року доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та та геоінформатики.

В 2019 пройшов підвищення кваліфікації в Школі лідерства для викладачів НУВГП та інших навчальних закладів.

Автор більше 30 публікацій в наукових фахових виданнях та близько 10 методичних вказівок. Нагороджений Почесними грамотами обласної ради, обласної держадміністрації та ректора НУВГП.

Науково-педагогічний стаж – 23 роки.

Список наукових та навчально-методичних праць

1.Динаміка розвитку територій в приміських зонах Друк. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. –- Львів, 2005. – С.379-383.

2.Причинно-наслідкові зв’язки землекористувань з екологічною ситуацією в приміських зонах Друк.Інженерна геодезія. – К.: КНУБА, 2003. – Вип. № 49. – С.141-151.

3.Основні принципи формування та оцінки приміських територій Друк.Вісник НУВГП . – Рівне: НУВГП, 2006. – №1.– С.194-200.

4.Структурна система земель приміської зони Друк.Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2006. – С.242-247. Німкович Р., Черняга П

5.Землеустрій, як засіб формування землекористувань Друк.Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2003. – Вип. № 16. – С.71-77. Корнілов Л.В., Черняга П.Г.

6.Організаційно – правові аспекти управління територіями населених пунктів та приміських зон Друк. Землевпорядний вісник. – Київ, 2003. – №1. – С.28-31. Корнілов Л.В., Черняга П.Г.

7.Ієрархічна модель системи приміської зони Друк.Землевпорядний вісник. – Київ, 2006. -№1. – С.53-56. Німкович Р. Черняга П.

8.Формування приміських територій крупних та великих міст Друк.«Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища». – Праці міжн. конф. Алушта. – 2005. – С.102-107.

9.Моделювання нейтралізації забруднень стічних вод сміттєзвалювальних полігонів приміських зон Друк.Вісник НУВГП. Випуск 3. Частина 2. – 2007. – С.81-91.Люсак А.В.

10.Модель оптимізації структури приміської зони м. Рівне Друк.Вісник НУВГП. Випуск 4 (40). Частина 3. – 2007. – С. 207-215. Черняга П.Г.

11.Характеристика точності відображення прийнятої облікової одиниці площі при створенні кадастрово-реєстраційних систем Друк.Вісник НУВГП. Випуск 1 (41). 2008. – С. 373-380. Пазульська Ю.М.

12.Системне моделювання землекористувань при розвитку міських та приміських територій Друк.Інженерна геодезія. Науково-технічний збірник. – Київ, 2008 р. – с. 216-224. Німкович Р.С., Черняга П.Г., Лагоднюк О.А.

13.Врахування сезонних коливань температури при територіальному плануванні та формуванні землекористувань в населених пунктах Друк.Вісник НУВГП. Випуск 1 (45). Рівне. – 2009. – С. 216-225 Люсак А.В.

14. Особливості та напрямки вдосконалення технології земельно-кадастрових робіт на міських територіях Друк.Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Випуск 1(19). – Львів, 2010. – С.293-299. Мельничук І.,Кахнич М.

15.Тенденціїрозвиткутехнологій земельно-кадастровихробіт на міськихтериторіях Друк.Вісник НУВГП. Випуск 1 (49). Технічні науки. – 2010. – С. 254-260.Мельничук І.,Кахнич М.

16.Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Земельний кадастр та використання земель на території сільської ради». Друк. Рівне. НУВГП. 2010.

17.Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Кадастр землі та нерухомості». Друк.Рівне. НУВГП. 2010.Мельничук І.М.

18.Особливості використання земельних ресурсів Рівненської області Друк.Вісник НУВГП. Випуск 1 (50). Технічні науки. – 2011. – С. 254-260.Гуменюк В.В.

19.Навчально-методичний посібник «Геодезична практика» Друк.Рівне. НУВГП. 2011,Ревуцький В.Р.

20.Математичне моделювання поширення забруднень на сільськогосподарських угіддях Вісник НУВГП. Випуск,Технічні науки. – 2012.

21. Люсак А.В., Кахнич М.П.Бучинская Л.В. (Yenon Research & Design Ltd.), Ізраїль. Образование и накопление отходов и обращение с ними. 19 международная очно-заочная конференция "Факторы экологической безопасности и устойчивое глобальное развитие для человека-семьи-общества", Иерусалимский Культурный Центр, Иерусалим, 6 декабря 2016 года,- С. 47-58.

22. Moshynsky Viktor, Kahnych Petro,Lysak Anna, Nikolaichuk Kateryna, Tryhuba Olha. Modeling of contaminated wastewater neutralization at landfills in rural areas. International journal «Sustainable development» Volume 1/2016- Year V1 59-66

23. Бучинська Л.В. (Yenon Research & Design Ltd.), Ізраїль, Кахнич П.Ф., Люсак А.В. Моніторинг та охорона водних ресурсів Ізраїлю Вісник НУВГП. Випуск 4(72), Частина 2, Технічні науки.- 2016.

24. А. В. Люсак, П. Ф. Кахнич . Передбачення деформаційних процесів сформованого землекористування з урахуванням динаміки інженерно-геологічних умов території. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. - 2016. - Вип. 3. - С. 173-180. - 25. В. Р. Ревуцький, П. Ф. Кахнич, О. О. Волошина Методологічні основи системного геодезично-інформаційного забезпечення сталого розвитку територій /Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. - 2016. - Вип. 4. - С. 105-114.


E-mail

p.f.kahnich@nuwm.edu.ua