Кафедра природооблаштування та гідромеліорацій

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

Кафедра гідромеліорацій – одна з найстаріших в Національному університеті водного господарства та природокористування, а також серед споріднених кафедр водогосподарсько-меліоративного профілю інших вищих навчальних закладів України. Вона веде свій родовід з 1928 року, коли був створений Київський меліоративно-землевпорядний політехнікум, перетворений згодом у Київський гідромеліоративний інститут.

Першими завідувачами кафедри у передвоєнні роки були професор С.Ю. Красницький та академік Є.В. Оппоков. У 1947-1960 рр. її очолював професор І.Г. Келль.

Справжнє становлення кафедри гідромеліорацій розпочалося після переведення у 1959 році тодішнього Українського інституту інженерів водного господарства з м. Києва до м. Рівного. Сама кафедра була переведена в 1960 році. Тут був створений її новий склад: доценти Л.І. Бродський, Ш.Й. Брусиловський, М.О. Волконський, Є.А. Ярмолінський і асистент Є.П. Тимошенко.

Завідувачем кафедри став відомий вчений в галузі осушувальних меліорацій д.т.н., професор, А.М. Янголь. Про цього видатного науковця в університеті підготовлена і видана окрема робота, де розглянуті етапи його життєвого шляху, наукова спадщина, підкреслена видатна роль корифея вітчизняної меліоративної науки у галузі осушувальних меліорацій.

У наступні роки кафедру очолювали: д.с.-г.н., професор Л.В. Скрипчинська (1973-1975 рр.); к.т.н., доцент С.М. Коробченко (1975-1982 рр.); к.т.н., професор С.М. Гончаров (1982-1987 рр.); к.т.н., професор Г.С. Потоцький (1987-1990 рр.); к.т.н., професор С.В. Ковальов (1990-1995, 2000-2003 рр.); д.т.н., професор М.О. Лазарчук (1995-2000 рр.). З травня 2003 року кафедру очолює д.т.н., професор А.М. Рокочинський.

У 1965-1985 роках у зв'язку з інтенсивним розвитком гідромеліоративного будівництва в Україні та колишньому СРСР кафедра гідромеліорацій остаточно сформувалась як науково-педагогічний осередок підготовки висококваліфікованих фахівців водогосподарсько-меліоративного профілю. В цей "золотий" період була створена її сучасна навчальна база, збільшився й укріпився професорсько-викладацький склад кафедри. В середині 70-х років він виріс до 28 одиниць і разом з обслуговуючим персоналом, науковими співробітниками та аспірантами кількість працівників на кафедрі досягла 64 чоловік.


Інтенсивно розвивалась кафедральна наука: науково-дослідні експедиції кафедри працювали в усіх основних регіонах меліоративного будівництва – в Рівненській, Житомирській, Волинській, Львівській, Одеській, Київській, Закарпатській та Херсонській областях України, Псковській області Росії, в Литві. Були створені потужні наукові школи, засновниками яких стали професори, доктори наук А.М. Янголь і Л.В. Скрипчинська.


Наукова діяльність А.М.Янголя була відома й визнана не тільки в Україні і СРСР. Він займався всім комплексом проблем осушувальних меліорацій, але найбільшим його науковим здобутком є розробка теорії і впровадження в практику двобічного регулювання водно-повітряного режиму осушуваних земель. В цих питаннях він був і залишається визнаним корифеєм.

Наукову школу професора А.М. Янголя пройшли, розвинули і створили свої наукові напрямки професори Г.С. Потоцький, М.О. Лазарчук, Л.Ф. Кожушко і А.М. Рокочинський, доценти С.П. Майструк, Г.І. Сапсай, В.А. Живиця, П.І. Гаць та ін.

Науковими дослідженнями в області зрошувальних меліорацій на кафедрі разом з професором Л.В. Скрипчинською активно займались доценти О.Д. Обухов та Є.А. Ярмолінський. Л.В. Скрипчинська і О.Д. Обухов паралельно займались проблематикою рисосіяння.

Наукову школу професора Л.В. Скрипчинської пройшли і дали їй подальший розвиток професори С.М.Гончаров і С.В.Ковальов, доценти М.Г. Степаненко, П.І. Мендусь, Б.І. Харченко, В.П. Волошин та С.М. Кропивко.

Естафету О.Д. Обухова гідно несуть доценти С.М. Коробченко, М.Є. Козішкурт та ін.

Доцентом Є.А. Ярмолінським за участю В.Ф. Горбатюка та Л.А. Єгоркіної були започатковані наукові дослідження в області теплових меліорацій, якими пізніше займались професори С.В. Ковальов та П.К. Кузьмич зі співробітниками.

У різні роки свою частку в загальний доробок кафедри внесли доценти та кандидати наук С.М. Ващик, Л.А. Волкова, В.Ф. Горбатюк, Ю.М. Грищенко, О.Г. Кірічок, В.О. Кузьминський, В.П. Окорський, І.О. Панасюк, П.С. Римар, А.А. Садовський, І.Ф. Сидорчук, В.А. Ступак, В.О. Турченюк, Б.І. Харченко, А.В. Черенков, асистенти О.М. Алленовський, М.Н. Бейкал, Я.І. Вакула, А.В. Голуб, М.Ф. Гонтаренко, М.П. Гриценюк, І.О. Журомський, О.Л. Корхова, Н.О. Жидкова, А.В. Іваненко, О.А. Ліхо, В.І. Манькута, Г.М. Пономарцева, О.О. Чолишкіна, зав. лабораторією А.О. Парфенюк та ін.

У період 1965-1973 рр. на кафедрі також працювала легендарна людина – перша жінка-меліоратор, заслужений меліоратор України, к.т.н., доцент Н.О. Орлова.

Професор С.М. Гончаров у період роботи на кафедрі гідромеліорацій започаткував тематику і розробляв питання педагогіки вищої школи, організував лабораторію, а пізніше школу педагогічної майстерності, яка і сьогодні успішно функціонує та добре відома не тільки в університеті, але і за його межами.

Сьогодні на кафедрі гідромеліорацій наукова робота виконується за такими напрямками:розробка нових конструкцій осушувальних систем і оптимізація їх параметрів,методи та моделі оптимізації водорегулювання на меліоративних системах та прогнозні оцінки їх ефективності,раціональне використання поливної води та утилізація стічних вод,розробка конструкцій машин і механізмів для експлуатації осушувальних систем.

Успішна наукова та навчальна діяльність кафедри гідромеліорацій сприяла зростанню її науково - методичного та науково - педагогічного потенціалу.Професорсько-викладацький склад кафедри нині налічує 19 чоловік, з нихдва2 професори та доктор наук,вісім доцентів та кандидатів наук, в тому числі один заслужений працівник освіти України. Тут працюють професори А.М.Рокочинський, Г.І. Сапсай, доценти В.П. Волошин, В.А. Живиця, С.М. Козішкурт, С.М. Кропивко, П.І. Мендусь, В.Г. Муранов, А.С. Теслюкевич, С.В. Шалай, старший викладач Р.М. Коптюк, асистенти, кандидати наук С.П. Мендусь, Л.О. Бадинський, С.Ю. Громаченко, зав. лабораторією В.П. Волошин, ст. лаборант В.П. Гаврищак.

При кафедрі функціонує аспірантура і докторантура, де здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації на денній та заочній формах навчання.

Матеріально-технічна база кафедри включає в себе комплекс спеціалізованих аудиторій і лабораторій;методичний кабінет, кабінет дипломного проектування та комп’ютерний клас, обладнаних відповідно до сучасних вимог;навчальний полігон біля с. Любомирка Рівненського району;науково-навчально-виробничий Центр "Меліорація – врожаю" в ПСП "Світанок" Костопільського району Рівненської області.

Викладачі кафедри читають 19 навчальних дисциплін, основні з них:"Основи гідромеліорацій";"Гідромеліоративні системи";"Інженерні меліорації";"Комплексні меліорації";"Проектування гідромеліоративних систем з основами САПР";"Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля";"Організація проектно-вишукувальних робіт" ;ведуть курсове та дипломне проектування осушувальних і зрошувальних систем та їх реконструкції.

Як базова та профілююча для спеціальності “Гідромеліорація” кафедра традиційно веде також курсове і дипломне проектування, виробничу, переддипломну та наукову практики студентів і магістрантів, одна із перших в університеті і в Україні – підготовку атестаційних магістерських робіт, здійснює розробку їх навчально-методичного забезпечення.

Викладачі кафедри підготували та видали біля 200 найменувань навчально-методичних та науково-технічних розробок, у тому числі 18 підручників і навчальних посібників та більше 150 методичних вказівок, 12 монографій та понад 50 нормативно-технічних документів і рекомендацій. Серед них перший в Україні підручник та перші україномовні навчальні посібники із сільськогосподарських меліорацій.

Науково-дослідною роботою на кафедрі активно займаються і студенти. Щорічно вони є переможцями і призерами університетської та Всеукраїнської олімпіад з гідромеліорації, лауреатами конкурсу на кращу студентську наукову роботу ім. Гулі Корольової, конкурсів технічної творчості молоді, на кращий дипломний проект, кращу магістерську роботу тощо.

Викладачі і науковці кафедри співпрацюють з науково-дослідними і навчальними закладами України, Білорусі, Польщі, Литви і Росії. Тісні зв’язки кафедра має з Держводагенством України, проектними, будівельними та експлуатаційними водогосподарськими організаціями.

За роки свого існування кафедрою підготовлено понад 4 тис. інженерів-гідротехніків, більше 40 кандидатів наук, чотири доктори наук.

Вихованці кафедри сьогодні успішно працюють в органах управління, в проектних, будівельних, експлуатаційних та науково-дослідних організаціях і установах водогосподарсько-меліоративного комплексу України, інших держав СНД, на інших кафедрах рідного університету та поза його межами.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за такими основними напрямками:розробка досконалих конструкцій осушувально-зволожувальних систем і технологій водорегулювання осушуваних грунтів; оптимізація управління водним режимом осушуваних земель із застосуванням сучасних комп'ютерних та інформаційних технологій;розробка заходів з підвищення експлуатаційної надійності та ефективності водокористування на Придунайських рисових зрошувальних системах; проблеми функціонування зрошувальних систем України та шляхи їх використання.

Впровадження наукових розробок у виробництво дало змогу підвищити ефективність капіталовкладень на стадії проектування нового будівництва і реконструкції меліоративних систем у середньому в 1,2...2,0 рази; збільшити віддачу меліорованого гектара на 15...25%, заощадити 20...60% води і 15...30% електроенергії, підвищити загальний технічний рівень експлуатації діючих меліоративних систем. Науково-технічні розробки кафедри неодноразово відзначались почесними дипломами, золотими і срібними медалями ВДНГ СРСР та України

Кафедра підтримує тісні творчі зв'язки і співпрацює з науково-дослідними навчальними закладами Франції, Німеччини, України, Білорусі, Польщі, Литви і Росії.

При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура, де здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації на денній та заочній формах навчання.

Викладачами підготовлено і видано біля 3 тисяч наукових статей, 12 монографій та понад 50 нормативно-технічних документів і рекомендацій, отримано більш як 40 авторських свідоцтв і патентів на нові технічні рішення.

Студентська науково-дослідна і творча робота на кафедрі спрямована на підвищення професійних знань, уміння наукового обґрунтування комплексу водогосподарських заходів та їхню еколого-економічну доцільність, що надасть змогу попередити деградацію природного середовища в умовах зростаючого антропогенного впливу. Науковими напрямами студентської роботи на кафедрі є:

підвищення ефективності функціонування меліоративних систем; АСУ і САПР водогосподарських і меліоративних об’єктів;раціональне використання меліорованих земель і води;дослідження технічного стану рисових систем та ресурсозатрат при вирощуванні рису, поновлення рисосіяння в Україні;удосконалення та модернізація меліоративних систем;екологічні проблеми при меліорації сільськогосподарських угідь;боротьба з ерозією ґрунтів, затопленням і підтопленням земель;відновлення деградованих ґрунтів; моніторинг та інженерні методи охорони довкілля;інженерно-меліоративні заходи з екологізації сміттязвалищ; проблематика глобального потепління.

Наукова робота студентів на кафедрі має наскрізний характер. Починається вона з другого курсу вивченням дисципліни “Основи наукових досліджень”. На третьому і четвертому курсах студенти задіяні у спецкурсах “Основи АСУ та САПР в меліорації ” та “Проблеми функціонування зрошувальних систем України та шляхи їхнього вирішення”. Фахівці кафедри займаються індивідуально науковою роботою зі студентами. Кращими науковими роботами студентів оформлено дві спеціалізовані аудиторії кафедри. На п’ятому курсі функціонує спецкурс для магістрів. Свої наукові дослідження і розробки студенти втілюють у дипломних проектах і магістерських роботах. Щороку дипломні та магістерські роботи, розроблені на кафедрі, відзначаються державною комісією, стають переможцями у конкурсах на найкращу з них за напрямом підготовки.

Студенти також беруть активну участь у щорічній науково-технічній конференції НУВГП, публікують тези доповідей та наукові статті у фахових виданнях, у співавторстві подають заявки на корисні моделі тощо. Кращі з них щорічно беруть участь та стають переможцями, призерами або лауреатами у таких конкурсах різного рівня:міжнародний конкурс професійної майстерності “Меліорація і водне господарство”; всеукраїнська олімпіада зі спеціальності “Гідромеліорація”; університетський конкурс студентських наукових робіт ім. Гулі Корольової;міжнародна виставка технічної творчості студентства;всеукраїнська стипендіальна програма фонду В. Пінчука “Завтра.UA”; національний конкурс міжнародного екологічного форуму “Екологічні технології” та інноваційні виставки «Екологія»; конкурс студентських робіт Держводагенства України.

Студенти спеціальності «Гідромеліорація» під керівництвом провідних викладачів кафедри беруть активну участь у Міжнародних конкурсах професійної майстерності студентів за спеціальністю “Меліорація і водне господарство”.

Проведення цього заходу стало вже традиційним і має на меті обмін досвідом і спілкування фахівців та студентів, які працюють та навчаються за зазначеною спеціальністю, з 3-х слов’янських країн – України, Республіки Білорусь та Росії. Представниками від цих країн традиційно виступають наступні вищі навчальні заклади: від України – Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне), від Республіки Білорусь – Білоруська державна сільськогосподарська академія (м. Горкі) та Брестський державний технічний університет (м. Брест), від Російської Федерації – Московський державний університет природооблаштування (м. Москва) та Волгоградська сільськогосподарська академія (м. Волгоград). Про якість підготовки фахівців зі спеціальності «Гідромеліорація» у НУВГП свідчать призові місця, які щорічно займає команда університету за результатами цих конкурсів.

Склад кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

Галерея