Кафедра основ архітектурного проектування, конструювання та графіки

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

Кафедра основ архітектурного проектування, конструювання та графіки сформована в 2013 році при новоствореному навчально-науковому інституті будівництва та архітектури. Завідує кафедрою д.т.н., проф. Ромашко В. М.

Ромашко.jpg
Ромашко
Василь Миколайович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Кафедра має доволі тривалу історію свого розвитку, яка починається з 1969 р.

Вона була створена під назвою «Кафедра архітектури будівель і гідроспоруд» в результаті поділу кафедри будівельного виробництва в структурі існуючого на той час Українського інституту інженерів водного господарства.

Організатором кафедри і першим її завідувачем з 1969 по 1985 рік був колишній головний архітектор м. Рівне – к. арх., проф. Барац С. Б. Головною метою новоствореної кафедри була потреба у підвищенні рівня архітектурної підготовки майбутніх спеціалістів інженерного профілю, а саме спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Водопостачання та каналізація», «Гідротехнічне будівництво» та ін.

В подальшому кафедру очолювали д.арх. Кузьмич О. І. (1985-1990 рр.), д.арх. Ричков П. А. (1990-1995 рр.), доц. Юрчук О. М. (1995-2005 рр.), д.арх. Ричков П. А. (2005-2013 рр.), доц. Олійник Є. П. (на початку 2013р.), д.т.н. Ромашко В. М. (з 2013 р.).

З дня заснування кафедри по сьогоднішній день її членами були професори: Барац С. Б., Кузьмич О. І., Ричков П. А., Ромашко В. М., Пугачов Є. В.; доценти: Найдьонов М. Н., Романов А. І., Шолудько М. В., Олійник Є. П., Подолець П. М., Чернюшок О. В., Михайлишин О. Л., Білецький Б. В., Гур’янов О. В., Бєлозорова К. М., Кундрат Т. М., Літніцький С. І.; старші викладачі: Йосак О. К., Агєєв О. М., Ситніков В. В., Костюк Т. В., Бакун Н. І., Байцар Т. В., Байцар-Артеменко О. В., Дем’янова В. П., Романюк В. Ю., Гуменюк І. С. , Жилка І. С., Руднєв С. М., Гарбарук Л. Т., Зданевич В. А., Масюк В. Г., Ромашко О. В., Шолудько М. М., Мартиненко А. А., Луц В. Д., Філик І. В., Ясінський М. М.; асистенти: Семигіна О. І., Тюрін О. А., Вінник М. К., Зимній В. В., Пігович О. І., Лущевський М. С., Потапчук І. В., Уманець В. В., Корольчук В. Л., Гарбарук Ю. В., Бенедюк П. О., Котляров Д. А, Ткачук Б. В., Чабан Н. П., Гальчук О. В., Клекотко Я. В., Бачунов О. В., Старжинський Ю. О, Шапран С. Ю., а також зовнішні сумісники: професори – Тімохін В. О., Бевз М. В., Мироненко В. П.; висококваліфіковані фахівці, керівники проектних організацій (головні архітектори проектів) Ковальчук В. Ф., Семенець С. Ю., Островерха М. В., Мацьківський А. І., серед яких також заслужені архітектори України та лауреати державних премій в галузі архітектури – Пасічник М. П., Трофімчук О. К., Чабак М. С.

З 1975 року кафедра розмістилася в 6-му учбовому корпусі, в проектуванні якого брали участь і члени кафедрального колективу.

Впродовж свого існування кафедрою здійснювалась архітектурна підготовка студентів 5-ти спеціальностей та спеціалізацій інженерно-будівельного профілю, а загальна кількість випускників інженерного спрямування, які виконали та захистили дипломні проекти за профілем кафедри за минулі роки, склала більше 350 чоловік.

Важливим етапом в розвитку кафедри стало відкриття підготовки студентів за напрямом «Архітектура» за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» (2000 р.) з ліцензійним обсягом 25 студентів та за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища» (2005 р.) з ліцензійним обсягом 25 студентів. З 2000 року кафедра архітектури будівель і гідроспоруд перейменована в кафедру архітектури. Відтоді на кафедрі суттєво посилилось викладання дисциплін художнього блоку завдяки залученню до навчального процесу знаних художників та скульпторів.

З метою забезпечення високоякісного рівня викладання викладачами кафедри підготовлено для використання в учбовому процесі більш ніж 150 учбових посібників та методичних вказівок. Студенти напряму «Архітектура» активно залучалися до практичної роботи над створенням макетів та моделей будівельних об’єктів та комплексів.

Щорічно проводилися олімпіади студентів спеціальності «Архітектура будівель і споруд» з дисципліни «Архітектурне проектування»; конкурси найкращих курсових проектів; регіональні виставки творчих робіт студентів-архітекторів; організовуються конкурси, засновані мером міста Рівного та обласною організацією Національної спілки архітекторів України «Кращий студент-архітектор року»; наукові конференції викладачів і студентів секції «Архітектура».

Кращі дипломні проекти випускників кафедри брали участь у 14-ти Всеукраїнських оглядах-конкурсах кращих дипломних проектів архітектурних шкіл (2005-2018 рр.). За цей період представлені кращі бакалаврські роботи, дипломні проекти спеціалістів і магістерські роботи отримали: 38 дипломів – І ступеня, 33 дипломи – ІІ ступеня та 6 дипломів – ІІІ ступеня. Важливою подією в історії кафедри стало проведення на її базі XVII Всеукраїнського конкурсу-огляду дипломних проектів архітектурних шкіл України (2008р.). Протягом 2007-2018 рр. студенти спеціальності «Архітектура будівель і споруд» брали участь в творчих конкурсах малюнку, що проводились в рамках щорічної міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні». Їхні роботи отримали: 16 дипломів – І ступеня, 15 дипломів – ІІ ступеня. На кафедрі в певні періоди створювались: методичний кабінет в якості філії університетської бібліотеки; власні фонди навчальних відеофільмів та мультимедійних презентацій, які нараховують більше 90 найменувань, а також комплект фахових прикладних комп’ютерних програм для спеціальності «Архітектура будівель і споруд». Однією з важливих задач забезпечення якості підготовки фахівців на кафедрі була і залишається комп’ютеризація навчального процесу. В умовах підвищення ефективності та якості архітектурного проектування з використанням новітньої обчислювальної техніки та математичних методів, актуальним завданням архітектурної освіти стає підготовка майбутніх фахівців-архітекторів до роботи з застосуванням сучасних комп’ютерних технологій. Вирішення цих задач покладено на клас комп’ютерної графіки, який діє з 2006 року.

При кафедрі також організована постійно діюча виставка творчих робіт студентів-архітекторів переможців олімпіад та різноманітних конкурсів.

З 2013 р. на кафедрі основ архітектурного проектування, конструювання та графіки серед провідних наукових напрямків визначені наступні:

  1. Геометричне моделювання явищ, об’єктів та процесів, моделювання природної освітленості і опромінення від сонця, моделювання видимості в будівлях і спорудах для глядачів, формоутворення просторових конструкцій покриттів.
  2. Загальна теорія деформування бетонних та залізобетонних елементів і конструкцій; дослідження роботи неметалевої арматури в будівельних конструкціях.
  3. Енерго- та ресурсозберігаючі методи архітектурно-будівельного проектування.

На кафедрі виконувалися кафедральні держбюджетні тематики за двома напрямками: «Геометричне та фізичне моделювання в архітектурі, будівництві та техніці» (керівник - проф. Пугачов Є. В.); «Містобудівна і архітектурно-проектна діяльність в сучасних умовах» (керівник - проф. Юрчук О.М.).

Кафедра підтримує наукові контакти практично з усіма провідними вузами України, що готують фахівців архітектурного напряму. Про науковий рівень кафедри свідчать численні наукові публікації її членів (монографії, посібники, словники, статті у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях, цитованих у базах Scopus, тези наукових конференцій). За результатами наукової роботи викладачі кафедри щорічно публікуються 20-30 статей. Загалом останні роки викладачами кафедри опубліковано: – дві монографії та 8 посібників; – понад 250 статей; – близько 100 творчих та авторських робіт (доц. Подолець П. М., ст. викл. Жилка І. С., ст. викл. Гуменюк І. С., ст. викл. Руднєв С. М., ст. викл. Байцар-Артеменко О. В., ст. викл. Дем’янова В. П., ст. викл. Шолудько М. М.).

Серед основних хочеться відзначити монографії: Деформаційно-силова модель опору бетону і залізобетону (Ромашко В.М., 2016 р.), Розрахунок залізобетонних елементів і конструкцій за деформаційно-силовою моделлю (Ромашко В.М., 2016 р.); посібники: «Обстеження та випробовування споруд» (Ромашко В. М., 1999 р.), «Діагностика та відновлення будинків та споруд» (Ромашко В.М., 2011 р.), «Міські інженерні споруди» (Ромашко В. М., Ромашко О. В., 2013 р.), Проекції з числовими позначками» (Кривцов В. В., Пугачов Є. В., 2014 р.), «Видимість і зорове сприйняття в будівлях і спорудах для глядачів» (Пугачов Є. В., Зданевич В. А., 2014 р.), «Словник архітектурних термінів у 2-х томах» (Юрчук О. М., 2012 р.).

У 2010 році на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 05.01.01 «Прикладна геометрія та інженерна графіка» (керівник - проф. Пугачов Є. В.). Результати науково-дослідної та творчої роботи дисертантів заслуховуються на кафедральних семінарах. За цією спеціальністю підготовлено трьох кандидатів технічних наук (Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Гарбарук Ю. В.) та постійно готуються до вступу в аспірантуру пошуковці. Підготовку аспірантів за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» веде також проф. Ромашко В. М., який сам захистив докторську дисертацію за вказаною спеціальністю.

Здійснюється постійний моніторинг проектів, що фінансуються різними фондами, міжнародними грантами та за кошти державного бюджету. Науковцями кафедри планується активізувати запити на отримання грантів, ведеться підготовка до роботи у фондах, програмах міжнародних організацій («Горизонт 2020» та ін.), які надають гранти для проведення НДР. Розглядаються проекти, що фінансуються позабюджетними фондами та міжнародними грантами. Викладачами кафедри було отримано: 1 грант Кабінету міністрів України (Білецький Б. В.), 3 гранти за програмою «Еразмус Гмундус» Європейського Союзу для студентів-архітекторів. Здійснюється підготовка студентів до участі в університетських та міжвузівських студентських наукових конференціях. Зокрема на кафедрі щорічно організовується конференція студентів секції «Архітектура», де представлені науково-дослідні та творчі роботи.

Професори Пугачов Є. В. та Юрчук О.М. були членами редакційних колегій низки наукових періодичних видань.

Викладачі кафедри різного часу були членами спеціалізованих наукових рад, обласної та міської архітектурно-містобудівних рад, науково-технічних і навчально-методичних рад, зокрема: - містобудівної ради Управління будівництва та архітектури Рівненської ОДА; - обласної та міської архітектурно-містобудівних рад на постійній основі; - правління Рівненської організації Національної спілки архітекторів України; - правління Рівненської обласної організації Національної спілки художників України; - дорадчої науково-методичної ради при відділі культури і туризму Рівненської облдержадміністрації; - акредитаційних комісій з сертифікації архітекторів та інженерів-проектувальників.

Наукова та навчально-методична робота викладачів кафедри відзначалася на різних рівнях, а саме нагородженням: - знаком «Відмінник освіти України»; - Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України; - почесними грамотами обласної та міської рад; - почесними грамотами ректорату НУВГП у тому числі з визнанням людиною року нашого університету.

Професор кафедри Юрчук О. М. удостоєний звання заслужений архітектор України у 1985 р., став лауреатом державної премії в галузі архітектури у 1990 р. та нагороджений Орденом Сергія Радонезького ІІ ступеня за проект реконструкції монастирів у м. Корці та у м. Кременці (1996-2008 рр.).

Доцент Чернюшок О. В. у 2006 р. став лауреатом державної премії в галузі архітектури.

У 2016 р. доцент кафедри Подолець П. В. удостоєний звання заслужений художник України та за останні роки нагороджений 2-ма золотими, 4-ма срібними і 3-ма бронзовими медалями за перемоги в міжнародних та всеукраїнських мистецьких конкурсах.

Творча діяльність старшого викладача кафедри Жилки І. С. у 2018 р. відзначена обласною премією в галузі образотворчого мистецтва ім. Ніла Хасевича.

Старший викладач кафедри Байцар-Артеменко О. В. у 2000 р. стала переможцем міжнародного конкурсу ім. Яна Захватовіча (Польща), що проводився під егідою ЮНЕСКО та ІКОМОС.

Наукова діяльність

Навчальна, наукова і творча діяльність викладачів кафедри основ архітектурного проектування, конструювання і графіки здійснюється за декількома напрямками: архітектурно-проектним, інженерно-будівельним та мистецьким. Це зумовлює й багатовекторність міжнародної співпраці.

Викладачі кафедри підтримують наукові контакти і з зарубіжними навчально-науковими та творчими установами в Польщі, Канаді, Німеччині, Австрії, Великобританії, Ізраїлі та інших країнах світу, міжнародними організаціями IСOMOS, TASIS та іншими.

Так зокрема зав. кафедрою, проф. Ромашко В. М. в 1993-94 рр. пройшов наукове стажування за програмою DAAD при Мюнхенському технічному університеті бундесверу (м. Мюнхен, Німеччина) за тематикою «Перспективи використання неметалевої арматури у будівництві та в залізобетонних конструкціях», а також у 1996 р. пройшов фахове стажування при будівельно-виробничій фірмі «WolfSystem» (м. Шарнштайн, Австрія) за тематикою: «Зведення будівель та спеціальних споруд в аграрному секторі: силоси та резервуари з монолітного залізобетону; збірні котеджі та виробничі будівлі з деревини».

Доцент кафедри Подолець П. В. у 2014 р. пройшов стажування у відділі художнього литва гірничо-металургійної академії в м. Краків, а у 2015 р. стажувався у Загребській академії мистецтв (Хорватія). В цьому ж році старший викладач Байцар-Артеменко О.В. пройшла стажування за програмою СЕPUS при кафедрі архітектури і урбаністики Свєнтокшиського університету м. Кельце (Польша).

Колектив кафедри у 2013 р. провів зустріч з представниками державного університету «Політехніка Любельська» (м. Люблін, Польща): Веславом Сікорою – директором бюро програми Східного партнерства Політехніки Любельської; Анною Жичинською – заступником декана факультету архітектури та будівництва, канд. техн. наук; Бартломеєм Квятковським – завідувачем кафедри архітектури, канд. техн. наук. На зустрічі обговорювалися особливості організації навчального процесу в Політехніці Люблельській за напрямом «Архітектура», зокрема проходження навчальних практик, питання співробітництва у царині запровадження навчання з отриманням подвійного диплому – українського і польського – за спеціальністю «Архітектура».

Колектив кафедри весь час докладає максимальних зусиль для того, щоб підготовка фахівців на кафедрі основ архітектурного проектування, конструювання та графіки велася на високому рівні з застосуванням найсучасніших технологій та методів викладання.

Склад кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки

Галерея