Кафедра міського будівництва та господарства

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

Кафедра була створена як випускова для підготовки інженерів-будівельників за спеціальністю «Міське будівництво і господарство» 1 липня 1994 року на будівельному факультеті Українського інституту інженерів водного господарства (нині НУВГП). З 1995 по 2000 рр. кафедра була провідною в складі новоствореного факультету міського будівництва і господарства, а з 2000 по 2002 рр. – інституту водного господарства при університеті (тоді РДТУ, пізніше УДУВГП). З 2002 р. кафедра входить до складу факультету, а з 2013 р. – науково-навчального інституту, будівництва і архітектури. Нині кафедра є випусковою за спеціальністю «Міське будівництво і господарство», яка акредитована за 4-м рівнем для підготовки спеціалістів та магістрів (з 2002 р).

Засновником і першим завідувачем кафедри була заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України з архітектури, дійсний член Української академії архітектури, доктор архітектури, професор Кузьмич Орляна Іванівна.

За період існування кафедри її очолювали: доктор архітектури, професор Кузьмич Орляна Іванівна (1994 – 2001рр.); кандидат технічних наук, доцент Ромашко Василь Миколайович (2002 – 2007рр.); доктор технічних наук, професор академік академії будівництва України та МАНЕБ Ткачук Олександр Андрійович (з 2008р.).

Склад кафедри формується із містобудівельників, архітекторів, конструкторів, технологів та фахівців інженерно-комунального напрямку. В різні періоди з дня заснування на кафедрі працювали: професори О.І.Кузьмич, О.А.Ткачук, П.А.Ричков, А.П.Власюк; доценти В.М.Ромашко, В.В.Бичковський, В.П.Дмитрук, Р.А.Кизима, В.А.Ліпянін, Д.В.Кочкарьов, Л.М.Піліпака, І.В.Стародуб, В.П.Косінов, В.А.Гайдукевич, В.О.Собуцький, М.Д.Кізєєв, В.М.Сівак, М.І.Поладич, М.Т.Сипко, Т.І.Зима, Г.В.Доманський, О.С.Новицька; старші викладачі: В.П.Кадькаленко, Л.С.Слісарук, І.І.Гонгало, Т.О.Мілаш, О.В.Кондратюк, В.М.Вівсянник; асистенти Л.П.Гвоздик, І.В.Носар, О.А.Сокальська, В.Л.Сальчук, Р.С.Гоба

Нині кількість штатних науково-педагогічних працівників становить 7 одиниць, 2 – допоміжного персоналу, аспірант і здобувач. Частка викладачів з ученими ступенями i званнями складає 71 %. Середній вiк викладачів – 45 років.

Матеріальна база кафедри включає комп’ютерний клас з сучасним мультимедійним обладнанням, три спеціалізовані аудиторії, клас курсового і дипломного проектування, науково-навчальну лабораторію. В них розміщені дослідні установки, макети будівель, елементи планувальних схем міст, зразки магістерських робіт, дипломних та курсових проектів.

За період існування кафедри налагоджено співпрацю з такими науково-дослідними, проектними, будівельними, господарськими організаціями та навчальними закладами:

 • Рівненська філія ДП «Діпромісто»;
 • Рівненська філія «НДІпроектреконструкція»;
 • ДПІ «Рівнеагропроект»;
 • Держводгосп України (управління водного господарства);
 • Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради;
 • Управління житлово-комунального господарства м.Рівне;
 • Управління транспорту та зв’язку Рівненського міськвиконкому;
 • Комунальне підприємство «Рівненський архбуднагляд»;
 • ТзОВ «Санком-Рівне»;
 • Донбаська академія будівництва і архітектури;
 • Запорізька державна інженерна академія;
 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Луцький національний технічний університет;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Одеська державна академія будівництва і архітектури;
 • Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури;
 • Харківська національний університет міського господарства;
 • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;
 • Полтавський Національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка.

Навчальна робота

Нині кафедра здійснює навчальний процес за напрямами підготовки «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізаціями: «Міське будівництво і господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Автомобільні дороги і аеродроми», «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Архітектура будівель і споруд», «Дизайн архітектурного середовища», «Гідротехнічне будівництво», «Теплогазопостачання i вентиляція», «Охорона праці».

Усі навчальні дисципліни забезпечені методичною літературою. За період 2010-2017рр. викладачами кафедри розроблено більше 100 методичних вказівок, видано 9-ть навчальних посібників. Для всіх навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою, підготовлені навчально-методичні комплекси. Велика увага приділяється електронним версіям метод забезпечення і його оновлення в цифровому репозиторії університету.

Щорічно кафедра організовує проведення науково-практичної конференції по секції «Містобудування». В ній приймають участь як студенти, так і викладачі та аспіранти. Обов’язковими є виступи аспірантів та магістрантів кафедри. Великий інтерес мають дослідження на реальних об’єктах міського господарства міста. Результати кращих досліджень публікують у виданнях університету.

Студенти спеціальності беруть участь у Всеукраїнських оглядах-конкурсах студентських магістерських робіт, дипломних і курсових проектів та Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін професійного спрямування «Міське будівництво і господарство» з навчальних дисциплін „Планування та благоустрій міст”, „Міський транспорт” та „Утримання міської забудови”. Щорічно, починаючи з 2009 року, наші студенти займають призові місця та отримують дипломи різних ступенів. Так, у 2015 році диплом ІІ ступеню за друге місце ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни “Міські вулиці та дороги” отримав студент групи МБГ-41 Яковчук Роман.

Викладачі кафедри приймають активну участь у щорічному огляді-конкурсі навчально-методичного забезпечення дисциплін НУВГП, де займають призові місця у окремих номінаціях. Так, за підсумками науково-педагогічного конкурсу «Краща навчально-методична розробка року» за 2013-2014 н.р., участь в якому взяли 59 науково-педагогічних працівників університету з 23 кафедр, друге місце у номінації «КРАЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК» (технічний напрям) отримав посібник «Системи подачі та розподілення води населених пунктів» авторами якого є д.т.н., професор, завідувач кафедри МБГ Ткачук О. А. та к.т.н., доценти Косінов В. П. і Новицька О. С.

Наукова робота

Кафедра виконує науково-дослідні роботи за комплексною науковою тематикою «Реконструкція та утримання міських територій, будівель та інженерних комунікацій» (державний реєстраційний номер: 0108U009332).

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є такі:

 • тенденції зміни умов функціонування транспортно-планувальних систем великих міст;
 • комплексне освоєння та сучасний благоустрій міських територій;
 • реконструкція міських інженерних мереж, будівель і споруд;
 • узагальнена деформаційна модель роботи бетону та залізобетонних елементів будівель і споруд.

За результатами наукових досліджень співробітниками кафедри опубліковано понад 300 робіт, зроблено доповіді на різного рівня наукових, методичних i практичних конференціях. Захистили кандидатські дисертації викладачі Стародуб І.В. (2009 р.) і Гомон С.С. (2012 р.), видана монографія «Удосконалення систем подачі та розподілу води населених пунктів» (2008 р., автор – професор Ткачук О.А.). Щорічно кафедра виконує науково-дослідні роботи за госпдоговірною тематикою на замовлення управлінь міського господарства м. Рівного. Зокрема, у 2015 р. – за темою «Створення схеми велосипедної інфраструктури в м. Рівне».

Аспіранти і здобувачі кафедри активно працюють в науковому напрямі кафедри – захисту міських територій від підтоплень та затоплень атмосферними опадами і вдосконалення роботи систем дощового водовідведення. Проведено дослідження (аспірант Шевчук О.В.) щодо ефективності тимчасового затримання атмосферних опадів в місцях їх випадіння із застосуванням водопроникних покриттів для управління дощовими стоками на забудованих міських територіях.

До наукової роботи активно залучаються студенти, зокрема всі магістри кафедри. Вони проводять дослідження на лабораторних установках, комп’ютерне моделювання, створення технічних паспортів будівель НУВГП тощо.

Склад кафедри міського будівництва та господарства

Галерея