Кафедра мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

Колектив кафедри 2019 рік.

Кафедра МТОМБМ 2019.jpg


Офіційно назву кафедри "Будівельна механіка" у Київському інженерно-меліоративному інституті (КМІ) затверджено наказом за № 17 від 6 лютого 1931 року. В наявних документах Рівненського обласного державного архіву вперше згадується кафедра будівельної механіки в наказі директора КМІ 21 вересня 1930 р. Згідно з ним, чисельність кафедри будівельної механіки складається з трьох викладачів. Постановою директора інституту № 75/14 від 1 грудня 1930 року "Про затвердження катедр" (так тоді називали кафедри) було визначено десять таких підрозділів і їх керівників з розподілом предметів.

На кафедрі "Будівельна механіка"– це будівельна механіка, теоретична механіка, міцність матеріалів, статика споруджень, залізобетон, будівельні роботи і матеріали, підмурки та фундаменти, шляхи й мости, інженерне рисування з нарисною геометрією, машинознавство, геодезія, інженерні будівельні роботи, сільськогосподарська архітектура, спеціальне проектування.

З розвитком інституту адміністрацією здійснювались зміни назви кафедри: з 1930 по 1937 роки – "Будівельна механіка"; 1938-1942 рр. – "Будівельна механіка та теоретична механіка"; після повернення КМІ у Київ в період з 1943 по 1950 роки – "Статика сооружений"; в 1951-1961 рр. – "Строительная механика"; 1962-1968 рр. – "Сопротивление материалов", "Теоретическая механика (включно з будівельною механікою)"; 1969-1987 роки – "Будівельна механіка"; з 1988 року – "Опору матеріалів і будівельної механіки"; з 2011 року – "Опору матеріалів, теоретичної та будівельної механіки"; з 2013 року – " Опору матеріалів та будівельної механіки", а з грудня 2014 року – "Мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки".

Першим завідувачем кафедри був професор Данілевський М.М., який народився в 1879 році. Закінчив у Києві три вищі навчальні заклади. У 1938 році отримав вчене звання доцент. Як викладач з 1925 року пропрацював на різних посадах, включаючи й професорську, до виходу на пенсію в 1957 році. Основний напрямок наукових досліджень пов'язаний з розрахунком підпорних стінок. На кафедрі пропрацював 27 років.

З 31 вересня 1949 р. по 30 квітня 1955 р. кафедрою завідував доцент, к.т.н., згодом д.т.н. Коленчук К.І., а в 1957-1958 роках – доцент Янкович Б.М. У Рівненський період розвитку університету на кафедрі викладались такі предмети: "Опір матеріалів", "Будівельна механіка", "Теоретична механіка". Очолювали кафедру: к.т.н., доцент Барг А.Я. з 22.09.1959 р. до 20.02.1962 р.; к.т.н., доцент Вайнберг І.Р. з 08.03.1962 р. до 30.06.1972 р.; к.т.н., доцент Гарпф С.Й. з 07.12.1962 р. до 03.12.1975 р.; к.т.н., доцент Михайлищев В.Я. з 18.12.1975 р. до 28.09.1983 р.; к.т.н., доцент Астахов М.В. з 28.09.1983 р. до 19.06.1987 р.; к.т.н., доцент Трубій В.А. з 31.08.1972 р. до 01.07.1973 р..; к.т.н., доцент Коновалюк Д.М. з 01.07.1973 р. до 02.07.1984 р.; к.т.н., доцент Андрушков В.І. з 09.07.1984 р. до 14.02.1994 р. і з 30.06.1996 р. до 26.12.2000 р.; професор, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України Шульга М.О., відомий в Україні та далеко за її межами, вчений, який вніс значний вклад у розвиток мікромеханіки нерегулярних композитних тонкостінних структур, з 30.06.1996 р. до 29.12.2000 р., к.т.н., доцент Мошинський С.І. з 29.12.2000 р. до 09.01.2003 р., а з 09.01.2003 р. – д.т.н., професор, академік Академії будівництва України Трач В.М.

28 травня 2015р. рішенням Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки УКРАЇНИ в Національному університеті водного господарства та природокористування на кафедрі мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» відкрита магістратура із спеціалізації «МОСТИ І ТРАНСПОРТНІ ТУНЕЛІ».

Завідувачі

Значний розвиток кафедри в рівненський період відбувся під керівництвом завідувачів:
ВАЙНБЕРГА Ісаака Марковича

Вайнберг ред.jpg

Працював в інституті з 01.09.1960р. до 1.07.1983 р. Пропрацював на кафедрі 23 роки. Виконував обов’язки завідувача кафедри будівельної механіки з 08.03.1962року по 07.12.1962 року, а потім з 08.12.1962 року по 30.06.72 року завідував кафедрою опору матеріалів.

Народився 01.03.1914 році в м. Бобруйськ Білоруської РСР. Закінчив Харківський інститут механізації сільського господарства НКЗ СРСР, 1933-1939 р.р. Навчався в аспірантурі Казфіліалу ВАСХНИЛ (1947-50 р.р.). Захистив 03.07.1951 в. в Москві кандидатську дисертацію (канд.техн.наук). Затверджений в науковому званні доцента по кафедрі „Опір матеріалів і електротехніка” (15.11.1952 р.). Наукові праці: всього – 70 праць (серед них – 53 за час роботи в інституті).
АНДРУШКОВА В’ячеслава Івановича

Андрушков red1.jpg

Народився 11.10.1952 році в м. Рівне. Закінчив УІІВГ (1970-1975 р.р.), інженер-будівельник з спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Працює в інституті від 07.01.1976 року. Від 07.01.1976 року асистент кафедри опору матеріалів (до 15.10.1977 р.). З 16.10.1977 року до 16.10.1980 року - аспірант Київського автомобільно-дорожного інституту (КАДІ).

Від 20.10.1980 р. асистент кафедри опору матеріалів УІІВГ. Захистив кандидатську дисертацію в КАДІ – 28.01.1982 року. 12.02.1986 р. отримав вчене звання доцент по кафедрі Опір матеріалів.

Трудовий шлях: від 01.09.1982 р. ст. викладач кафедри опору матеріалів; від 26.09.1983 р. – доцент кафедри; від 01.11.1983 –виконувач обовязків завідувача кафедри опору матеріалів; від 25.05.1990 р. – завідувач кафедри “Опору матеріалів і будівельної механіки”; від 15.02.1994 р. переведений на посаду доцента тієїж кафедри; від 30.06.1996 р. обраний за конкурсом завідувачем кафедри “Опору матеріалів і будівельної механіки”; від 26.12.2000 року за власним бажанням переведений на посаду доцента кафедри опору матеріалів і будівельної механіки. Наукові доробки доцента Андрушкова В.І. складають (1980-2015 р.р.) – 65 найменувань.


ШУЛЬГА Микола Олександрович

Шульга ред.jpg

Працював на кафедрі майже 3 роки: від 15.02.1994 р. до 30.06.1996 р.

Народився Шульга М.О. 18.11.1938 р. в с.Грабов Молодівецького (тепер Ічнянського) району Чернігівської обл. Закінчив Київський державний університет (1956-1961 р.р.), спеціальність „Механіка”. Член-кореспондент АН України. Має 11 монографій та біля 260 публікацій в наукових журналах і збірниках. Завідуючий відділом Інституту механіки АН України з 09.1986 року.

Послужний список проф.Шульги М.О.: 15.11.1966 року – кандидат фізико-математичних наук; 23.09.1983 року – професор по спеціальності „Механіка деформівного твердого тіла”; 18.05.1990 року – член-кореспондент АН УРСР з спеціальності „Механіка”.
Нагороди професора Шульги М.О.:

 • 1973 р. – Республіканська комсомольська премія імені Миколи Островського в галузі науки і техніки – Шульзі Миколі Олександровичу, кандидату фізико-математичних наук, ст..науковому співробітнику Інституту механіки АН УРСР за монографію і цикл робіт „Розповсюдження і дифракція хвиль в тілах, що деформуються”.
 • 21.01.1986 – премія імені О.М.Динника (академіку АН УРСР Бондарю Максиму Герасимовичу, д.т.н. Рассказову Олександру Олеговичу, д.ф.-м.н. Шульзі Миколі Олександровичу).
 • 1988 – Державна премія УРСР.

За час роботи в інституті на кафедрі “Опору матеріалів і будівельної механіки” опублікував 13 наукових праць і одну монографію.

МОШИНСЬКИЙ Степан Іванович

Мошинський red.jpg

Народився 23.07.1942 року в с.Зарудддя, Дубненського р-ну, Рівенської обл. Закінчив УІІВГ, механічний факультет (1959-1964 р.р). Працював на кафедрі з 20.12.1966 року. З 02.07.1975 – ст. викладач кафедри опору матеріалів. Науковий ступінь – кандидат технічних наук з 15.03.1977 року. Вчене звання – доцент з 11.03.1981 року. Доцент кафедри з 22.04.1978 року. Заступник декана факультету ЕМС з 04.12.1980 року до 08.10.1987 року. Завідувач кафедри опору матеріалів і будівельної механіки за конкрактом від 01.12.2000 р. до 18.06.2003 р. (Наказ ректора К № 284 від 27.12.2000 р.). Наукові праці (1973-2009 р.р.): 73 найменувань (серед них одна монографія та два навчальні посібники). Нагороджений медаллю „Ветеран труда”.

В різний час на кафедрі працювали професори: д.т.н. Сухомел Г.Й. (член-кор. АН УРСР з 1953р.), д.т.н. Коленчук К.І., д.ф.-м.н. Шульга М.О. (член-кор. НАНУ), к.т.н. Дорошук Г.П., к.т.н. Мартиненко А.О., к.т.н. Цеслінський Л.В.; доценти, к.т.н.: Барг А.Я., Вайнберг І.М., Гарпф С.Й., Михайліщев В.Я., Трубій В.А., Коновалюк Д.М., Астахов М.В., Мошинський С.І., Спірна Н.І., Кабульський М.М., Павлов І.Г., Гордієнко І.З., Нечежеленко Б.В., Крайтерман Б.Л., Куковський А.Г., Іващенко А.В., Дунаєвський Р.О., Шувалова Л.М., Акімова В.І., Соколовський М.Й., Примак О.П., Гупалюк В.М.; доценти Кузнецова Н.М., Поліщук М.П.; ст. викладачі: Дікарєв В.В., Леонтьєв В.Є., Ясинський Г.П., Русий Є.М.; асистенти: Черняк В.П., Калатинець В.В., Бєляк Л.В., Вехалєвський Д.О. та інші.

Наукова робота

Працівниками кафедри вирішуються фундаментальні й прикладні проблеми з розвитку й удосконалення теорій та методів розрахунку на міцність і стійкість елементів сучасних конструкцій, що використовуються в будівництві, машинобудуванні, авіаційній та космічній техніці. Досліджуються плоскі й просторові конструктивні елементи з однорідних і багатошарових оболонок обертання складної форми, панелей та плит із композитних матеріалів, для яких характерною є суттєва анізотропія фізичних характеристик.

Основні напрямки досліджень:

 • розвиток модифікованих варіаційних принципів для отримання геометрично-нелінійних систем рівнянь напружено-деформованого стану (НДС) і стійкості оболонок обертання в тривимірній та в уточненій постановках;
 • використання варіантів геометрично нелінійної теорії для розв’язання задач НДС, стійкості та закритичної поведінки оболонок обертання із анізотропними шарами, що мають одну площину пружної симетрії;
 • дослідження дії на анізотропні оболонки осьового стискання, рівномірного зовнішнього стиску, кручення та комбінації цих навантажень;
 • створення нових фізично лінійних та нелінійних уточнених моделей розрахунку НДС пластин з ортотропними шарами, в тому числі на пружній та жорсткій основах; урахування в них ефектів від деформацій поперечного обтиснення, поперечного зсуву, повного або часткового розшарувань, дії теплового поля;
 • розвиток методик розрахунку НДС оболонок довільної форми з використанням гіпотези прямих вертикалей;
 • розв’язання задач пошуку оптимальних параметрів стержневих систем при дії на них динамічних навантажень.

За дорученням Міністерства освіти і науки України під керівництвом проф. Трача В.М. співробітниками кафедри виконувались наукові програмами за такою тематикою досліджень: І-3 “Розробка теоретичних основ розрахунку статично невизначених конструкцій з композитних матеріалів при різних режимах навантаження” (№ держ. реєстрації 0101U001892), І-59 “Науково–технічні аспекти розробки математичних моделей і реалізація на їх основі методик розрахунку конструкцій з композитних матеріалів” (№ держ. реєстрації 0199U001924), I-17 “Розробка нелінійної теорії та побудова методів розв’язку задач стійкості шаруватих оболонок складної геометрії” (№ держ. реєстрації 0104U003125), I-28 “Розробка змішаного варіаційного принципу та методів розв’язання нелінійних задач механіки композитних оболонок” (№ держ. реєстрації 0107U004177), І-60 “Розв’язання задач нелінійної механіки анізотропних композитних і нанокомпозитних оболонок обертання в уточнених постановках” (№ держ. реєстрації 0113U004051).

У повоєнний період на кафедрах опору матеріалів та будівельної механіки працювало чотири доктори технічних і фізико-математичних наук, 28 кандидатів технічних наук. Підготовлено до захисту та захищено дві докторські та вісім кандидатських дисертацій. Видано п’ять монографій, виконано вісім госпдоговірних та п’ять держбюджетних робіт. Отримано п’ять авторських свідоцтв і опубліковано понад 1000 наукових статей.

З 2010 р. при кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю „Будівельна механіка” та наукова лабораторія „Прикладна механіка”.

Докторські дисертації

 1. Коленчук Кузьма Іванович (д.т.н. з 20.11.1948) „Влияние изменения влажности на прочность элементов деревянных конструкций”.
 2. Трач Володимир Мирославович (д.т.н. з 20.03.2009 р.) „Нелінійне деформування та стійкість анізотропних оболонок обертання із шаруватих волокнистих композитів”.

Навчальна робота

Кафедра проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з таких предметів:

1. Опір матеріалів; 2. Опір матеріалів (спецкурс), основи теорії пружності і пластичності; 3. Опір матеріалів та будівельна механіка; 4. Будівельна механіка; 5. Будівельна механіка (спецкурс); 6. Основи теорії споруд; 7. Технічна механіка; 8. Інформатика та комп'ютерна техніка; 9. Сучасні комп'ютерні технології; 10. Проектування мостів і труб; 11. Експлуатація і реконструкція мостових споруд; 12. Числові методи розрахунку і автоматизація проектування; 13. Машинна графіка і комп'ютерні технології в будівництві транспортних споруд. 14. Проектування і будівництво тунелів і метрополітенів; 15. Основи надійності мостових споруд; 16. Планування та управління будівництвом транспортних споруд; 17. Будівництво мостів; 18. Організація будівництва транспортних споруд (спецкурс); 19. Варіаційні методи в розрахунках мостових конструкцій; 20. Варіаційні методи в розрахунках будівельних конструкцій; 21. Методологія наукових досліджень. 22. Кошторисна справа. 23. Розвідування, проектування і будівництво мостових переходів, тунелів і метрополітенів. 24. Проектування і будівництво транспортних споруд в особливих умовах. 25. Організація будівництва з основами системного аналізу. 26. Технологія та організація будівництва транспортних споруд.

Методичні здобутки

Київський період (1930-1959 р.р.)

Опубліковано (за архівними матеріалами)

 1. Данилевський М.М. Проект балочного железобетонного покрытия (пособие для студентов);
 2. Данилевський М.М. Курс строительной механики для техникумов. Учебник.
 3. Данилевський М.М. Конспект курса по железобетону (по разрушающим нагрузкам).
Рівненський період (1959-2009)

Видано підручників і навчальних посібників

 1. Дикарев В.В. Металлические конструкции, ч. ІІ, (французькою мовою) Алжир, 1981. – 8 печ. листов.
 2. Дорошук Г.П., Трач В.М. Будівельна механіка. Навчальний посібник. Гриф МОН України. – Київ: ІЗМН, 1996. – 520 с.
 3. Дорошук Г.П. Ймовірносні основи розрахунків на міцність. Рівне: РДТУ, 2000. – 148 с.
 4. Мошинський С.І. Опір матеріалів. – Рівне: РДТУ, 2001. – 214 с.
 5. Дорошук Г.П., Трач В.М. Основи будівельної механіки. Підручник. Гриф МОН України. – Рівне: УДУВГП, 2003. – 504 с. : іл. 218, табл. 70. Бібліог.:12 назв.
 6. Поліщук М.П. Будівельна механіка. Навчальний посібник. Гриф МОН України. Рівне, 2004. – 237 с.
 7. Дорошук Г.П., Трач В.М. Будівельна механіка з елементами інформаційних технологій. Підручник. Гриф МОН України. – Рівне: НУВГП, 2005. – 566 с..
 8. Мартиненко А.О. Основи теорії пружності. – Рівне: НУВГП, 2007. – 131 с.
 9. Дорошук Г.П., Трач В.М. Будівельна механіка. Приклади, задачі та комп’ютерні розрахунки. Навчальний посібник. Гриф МОН України. – Рівне: НУВГП, 2008.– 472 с.
 10. Мошинський С.І., Примак О.П., Гуртовий О.Г. Задачі і приклади з опору матеріалів. Навчальний посібник. Гриф МОН України. – Київ: Освіта України, 2009. – 400 с.
 11. Мартиненко А.О., Подворний А.В. Опір матеріалів (спеціальний курс). Ч. І. Навчальний посібник. Гриф МОН України. – Рівне, 2010. – 300 с.
 12. Кундрат А.М., Кундрат М.М. Науково-технічні обчислення засобами MathCAD та MS Excel. Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2015. – 252 с.
 13. Трач В.М., Подворний А.В. Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності та пластичності. Гриф надано вченою радою НУВГП (протокол № 4 від 29.04.16р.) як підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ. – «Каравела», 2016. – 434 с.

Монографії

 1. Данілевський М.М. Расчет подпорных стенок. – Київ, 1950.
 2. Мартиненко А.А. Технологические напряжения в электролитических осадках. – Львов, изд-во при ЛГУ: „Вища школа”, 1986. – 135 с.
 3. Баженов В.А., Семенюк М.П., Трач В.М. Нелінійне деформування, стійкість і закритична поведінка анізотропних оболонок: Монографія. Київ, 2010. – 351 с.
 4. Трач В.М., Подворний А.В., Хоружий М.М. Деформування та стійкість нетонких анізотропних оболонок: Монографія. – К.: Каравела, 2019. – 273 с.

Видано методичних посібників

 1. Михайлищев В.Я. Элементы оптимизации в теории стержневых систем. – Чернигов, 1980. – 50 с.
 2. Михайлищев В.Я. Оптимальные несущие системы из стандартных элементов. – Львов, 1981. – 75 с.
 3. Иващенко А.В., Кузнецова Н.Н., Примак О.П., Андрушков В.И. Методические рекомендации по использованию технических средств обучения при изложении курса сопротивления материалов. – Киев, 1989.
 4. Мартиненко А.О., Гупалюк В.М. Російсько-український словник термінів опору матеріалів. – Рівне: НУВГП, 2006. – 140 с.
 5. Мартиненко А.О. Кафедра опору матеріалів і будівельної механіки. (Сторінки історії мовою архівних документів. Ідея і підтримка проф. В.М. Трача). – Рівне: НУВГП, 2010. – 214 с.
 6. Трач В.М., Подворний А.В. Кафедра опору матеріалів і будівельної механіки. Випробувальна лабораторія. – Рівне: НУВГП, 2011. – 20с.

Надруковано лекцій

 1. Михайлищев В.Я. Расчет оптимальных шарнирно-стержневых систем. – Киев, 1979. – уч.-изд. л. 3,0.
 2. Мартыненко А.А. Опорные конспекты лекций по сопротивлению материалов. – Киев, 1990. – уч.-изд. л. 3,37.
 3. Мартиненко А.О. Коротка теорія плоскої задачі та розрахунки гребель. – Рівне, 1991. – 38 с.
 4. Мартиненко А.О. Функція напруг і розрахунки балок-стінок. – Рівне, 1991. – 36 с.
 5. Мартиненко А.О. Універсальна функція напруг та її використання. – Рівне, 1991. – 44с.
 6. Гупалюк В.М. Конспект лекцій з дисципліни «Опір матеріалів і основи теорії пружності (спецкурс)» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форм навчання. – Рівне: НУВГП, 2011. – 195 с.

Участь в університетських конкурсах

За кращі підручники, навчальні посібники та інші методичні розробки викладачі кафедри, а саме проф. Г.П. Дорошук і доц. В.М. Трач (тричі), доц. А.О. Мартиненко, доц. С.І. Мошинський, доц. М.П. Поліщук ставали переможцями та посідали призові місця в університетських конкурсах у номінаціях „Підручник, навчальний посібник”, „Технологія навчання”, „Краща навчально-методична розробка”, тощо (1991-2006 рр.).

Здобутки студентів в олімпіадах та конкурсах наукових робіт

В другому етапі Всеукраїнських студентських олімпіад з опору матеріалів ставали призерами: Левковський В.В. (ТБК-31, ФБА, 2 місце, Харків, 2002р.); Корнійчук О.І. (ПЦБ-31, ФБА, 2 місце, Харків, 2004р.); Данчук А.М. (ПТМ-34, МЕФ, 3 місце, Одеса, 2007р.); Жук Д.В. (МБГ-21, ФБА, 3 місце, Київ, 2009р.).

Лауреатами та переможцями Всесоюзних, Республіканських і Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт були студенти ФБА: Дубасюк О.І., Рибаков Ю.Л. (наук. керівник доц. Гуртовий О.Г.), Гупалюк В.М., Алексієвець О.І. (наук. керівник проф. Трач В.М.).

Лабораторія

Лабораторія кафедри була заснована в 1959 році та розміщувалась у напівпідвальному приміщенні лабораторного корпусу (нинішній навчальний корпус № 5), де займала площу майже 48 кв.м. Вона була обладнана однією випробувальною машиною "УИМ-50" і декількома саморобними установками.

В 1962 році кафедру очолив к.т.н., доц. Вайнберг І.М., який приклав значні зусилля щодо розширення лабораторної бази. Влітку 1963 року кафедрі виділено декілька приміщень під лабораторію у навчальному корпусі № 4, будівництво якого закінчувалось. Завідувач кафедри к.т.н., доц. Вайнберг І.М. і співробітники к.т.н., доц. Гарпф С.Й. та ст. лаборант Шевцов Ю.П. розробили декілька варіантів проекту і виготовили робочі креслення на переобладнання виділених приміщень цокольного поверху під лабораторію. Остаточний варіант облаштування лабораторії був затверджений в "Облпроекті" і до вересня 1963 р. були завершені основні будівельні роботи та змонтовано випробувальні машини. Для цього було придбано нове, на той час, обладнання: випробувальні машини "ГРМ-1", "УМ-5А" та "Р-5".

У вересні 1963 р. була введена посада завідувача лабораторії, на яку було призначено Шевцова Ю.П. Вже в листопаді 1963 року в лабораторії були проведені перші лабораторні заняття зі студентами, а роботи з удосконалення лабораторної бази продовжувалась. Викладачі кафедри Трубій В.А., Мошинський С.І., Андрушков В.І. та інші проектували і виготовляли нові лабораторні установки, макети і моделі, які і зараз використовуються при проведенні лабораторних робіт і практичних занять. Таким чином, за час існування університету в місті Рівному була фактично створена лабораторія, оснащення якої дозволяє на високому науково-методичному рівні проводити лабораторні роботи, передбачені навчальними планами і програмами.

На кафедрі постійно ведеться активна робота, спрямована на вдосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу, підвищення кваліфікаційного рівня викладацького колективу, зміцнення матеріально-технічної бази, виконання експериментальних досліджень, що мають науково-дослідницький та виробничо-господарський характер.

Вимірювальна лабораторія кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки Національного університету водного господарства та природокористування є сертифікованою, обладнання повірене фахівцями Центру метрології та стандартизації. Вона діє згідно з Положенням “Про вимірювальну лабораторію НУВГП” і здійснює експериментальні дослідження матеріалів, конструкцій та деталей з них на договірних засадах з сторонніми юридичними чи фізичними особами на основі та у відповідності з чинними Державними стандартами України й іншими нормативними документами. Не виключена можливість виконання таких робіт на основі індивідуальних господарських договорів.

Керівником кафедри є доктор технічних наук, професор Трач В.М. Він також науковий керівник науково-дослідної випробувальної лабораторії. Доцент, кандидат технічних наук Подворний А.В. заступник наукового керівника цієї лабораторії. В цілому за надійне функціонування вимірювальної лабораторії кафедри відповідає її завідувач Ковальчук В.Ф.

Контакти

м. Рівне, вул. Чорновола, 49, навчальний корпус № 6, ауд. 682.
Телефон: 9-27. Електронна адреса : kaf-ombm@nuwm.edu.ua
Сторінка кафедри у FB: www.facebook.com/mtombm