Кафедра землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

(англ. Department of Land Management, Cadastre, Monitoring and Geoinformatics)

Моніторинг якості освіти - Опитування студентів напрямку "Геодезія та землеустрій"

Якість освіти - ОПП "Геоінформаційні системи і технології"

Якість освіти - ОПП "Землеустрій та кадастр"

Історія

00041.jpg

Кафедра землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики як самостійна одиниця створена в 2013 році в результаті поділу кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики. Спочатку новостворена кафедра мала назву кафедра землеустрою та кадастру, моніторингу земель. У 2014 році вона змінює назву на кафедру землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики.

Початком історії кафедри можна вважати 1992 рік. В цей час у зв’язку з реформуванням земельних відносин та гострою потребою у фахівцях за ініціативи Черняги П.Г. було відкрито спеціальність «Землевпорядкування», а існуючу на той час кафедру інженерної геодезії перейменовано в кафедру землевпорядкування та геодезії, яка стала випусковою. Кафедра входила на той час до складу факультету проектування та будівництва гідромеліоративних систем. Її очолював к.т.н., доцент, згодом д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України, почесний геодезист України, почесний землевпорядник України, дійсний член Академії будівництва України та Академії наук вищої освіти України Черняга П.Г.

У період становлення спеціальності «Землевпорядкування» кафедра почала стрімко розвиватися, значно виріс її кадровий потенціал та оновилася матеріально-технічна база. Певний час спеціальність «Землевпорядкування» (згодом «Землевпорядкування та кадастр», «Землеустрій та кадастр») була у складі факультету екології та землевпорядкування. Відповідно кафедра землевпорядкування та геодезії була структурною одиницею цього факультету. У зв’язку з відкриттям нової спеціальності «Геоінформаційні системи і технології» у 2002 році кафедра змінює назву на кафедру землеустрою, геодезії та геоінформатики.

У 2003 році було створено новий факультет землеустрою та геоінформатики, який об’єднав спеціальності «Землеустрій та кадастр» та «Геоінформаційні системи і технології», а кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики, випускова за обома спеціальностями, стала структурною одиницею цього факультету.

За сумісництвом на кафедрі землеустрою, геодезії та геоінформатики у різні роки працювали, поряд із штатними викладачами, і висококваліфіковані спеціалісти з виробництва: керівники Рівненського обласного управління земельних ресурсів Поліщук М.І. та Зусько А.М., директор Рівненської філії державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІ проект реконструкція» Ковальчук В.О., начальник Рівненського міського управління земельних ресурсів Мельничук А.О., технічний директор ТзОВ «Рівненський ЗКЦ» Кошицький П.Г. та інші.

Протягом всього періоду свого існування у складі трьох різних факультетів кафедра активно розвивалася, штатна чисельність викладачів у 2013 році перевищила 40 одиниць, тому виникла потреба її поділу. Новостворену кафедру землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики очолив доктор с.-г.наук, професор Мошинський В.С.

З червня 2019 року по даний час завідувачем кафедри є канд. техн. наук, доцент Ліщинський А.Г.


Лабораторія

Наукові дослідження лабораторії пов'язані з управлінням станом та моніторингом природно-техногенних систем, їх системно-математичним моделюванням, моделюванням викидів парникових газів, моніторингом земель, іншими проблемами дослідження та управління територіальними системами.

Нині кафедра активно розвиває співпрацю із зарубіжними навчальними закладами: Шведським Королівським інститутом технологій (м. Стокгольм), Університетом Сантьяго де Компастелла (Іспанія), університетом «Варшавська політехніка», Варшавським університетом природничих наук (SGGW), Природничо-технологічним інститутом у Варшаві, Волгоградським аграрним університетом, Ольштинським аграрним університетом та багатьма іншими освітніми та науково-дослідними установами як в Україні, так і за кордоном. Працівники кафедри є науковими консультантами науково-виробничих установ та органів державного управління, беруть участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, у розробці нормативних документів – стандартів освіти і нормативно-правових документів у різних галузях.

Вчені кафедри постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, в тому числі за кордоном: 1997 р. – Австрія (Відень); 1998 р. – Франція (Ніцца); 2000 р. – Голландія (Гаага); 2001 р. – Хорватія (Дубровнік); 2004 р. – Росія (Санкт-Петербург), 2002-2013 р. – Польща (Варшава); 2007 р. – Росія (Москва); 2008 р. – Фінляндія (Хельсінкі), 2011-2013 р. – Стокгольм (Швеція); 2012, 2014-2015р. – Ізраїль (Єрусалим) тощо.

Колективом кафедри щорічно публікуються понад 30 наукових праць з актуальних питань землеустрою, геоінформатики, земельного кадастру, моніторингу земель, водного господарства, екології.

Завідувач кафедри професор В.С. Мошинський є членом спеціалізованих вчених рад та експертних рад, редколегій ряду фахових науково-технічних збірників, науковим консультант рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції, м. Рівне, головою Ради громадської організації «Регіональний екологічний центр Волинь», головою громадської ради при Головному управлінні Держземагенства у Рівненській області.

Основні напрями наукових досліджень кафедри: охорона та використання деградованих земель і малопродуктивних угідь у проектах землеустрою; регламентація технологічних процесів територіального землеустрою; формування сучасних землекористувань аграрного комплексу з застосуванням теорії нечітких ознак;еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь в проектах землеустрою;організація використання і територіальне планування земель в прибережних смугах водних об’єктів; землеустрій та кадастр населених пунктів;обґрунтування регламентів використання земель в зонах з особливими умовами використання територій; вдосконалення методів і моделей грошової оцінки земель та нерухомого майна; оптимізація та організація екологічно стійкого землекористування на осушених землях Західного Полісся України; прогнозування надзвичайних ситуацій на прирічкових територіях з використанням геоінформаційних технологій; методи моніторингу та управління територіями.

Наукові напрями реалізуються шляхом виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, а також у рамках наукової кафедральної тематики «Розробка наукових засад регламентації робіт з землеустрою, кадастру, моніторингу земель та управління територіями» . Під керівництвом професора В. С. Мошинського на кафедрі виконується державна науково-дослідна робота «Розробка методики оцінки балансу парникових газів на вторинно-заболочених та гідроморфних ґрунтах». При кафедрі працює аспірантура за спеціальностями «Геодезія, фотограмметрія та картографія» та – «Кадастр та моніторинг земель». Професор В.С. Мошинський разом з колегами з інших кафедр тільки за останній рік отримали два патенти на корисні моделі: спосіб підвищення врожайності зернових колоскових культур в зоні Західного лісостепу України (№94155 від 27.10.2014 р.); посіб визначення шпаруватості ґрунту (№94133 від 27.10.2014 р.)

Працівники кафедри розробили та видали понад десять наукових та навчальних праць, серед яких монографії, навчальні підручники та посібники для студентів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» і спеціальностей «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи та технології».

Склад кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики

Галерея