Кафедра землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

(англ. Department of Land Management, Cadastre, Monitoring and Geoinformatics)

Історія

00041.jpg

Кафедра землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики як самостійна одиниця створена в 2013 році в результаті поділу кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики. Спочатку новостворена кафедра мала назву кафедра землеустрою та кадастру, моніторингу земель. У 2014 році вона змінює назву на кафедру землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики.

Початком історії кафедри можна вважати 1992 рік. В цей час у зв’язку з реформуванням земельних відносин та гострою потребою у фахівцях за ініціативи Черняги П.Г. було відкрито спеціальність «Землевпорядкування», а існуючу на той час кафедру інженерної геодезії перейменовано в кафедру землевпорядкування та геодезії, яка стала випусковою. Кафедра входила на той час до складу факультету проектування та будівництва гідромеліоративних систем. Її очолював к.т.н., доцент, згодом д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України, почесний геодезист України, почесний землевпорядник України, дійсний член Академії будівництва України та Академії наук вищої освіти України Черняга П.Г.

У період становлення спеціальності «Землевпорядкування» кафедра почала стрімко розвиватися, значно виріс її кадровий потенціал та оновилася матеріально-технічна база. Певний час спеціальність «Землевпорядкування» (згодом «Землевпорядкування та кадастр», «Землеустрій та кадастр») була у складі факультету екології та землевпорядкування. Відповідно кафедра землевпорядкування та геодезії була структурною одиницею цього факультету. У зв’язку з відкриттям нової спеціальності «Геоінформаційні системи і технології» у 2002 році кафедра змінює назву на кафедру землеустрою, геодезії та геоінформатики.

У 2003 році було створено новий факультет землеустрою та геоінформатики, який об’єднав спеціальності «Землеустрій та кадастр» та «Геоінформаційні системи і технології», а кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики, випускова за обома спеціальностями, стала структурною одиницею цього факультету.

За сумісництвом на кафедрі землеустрою, геодезії та геоінформатики у різні роки працювали, поряд із штатними викладачами, і висококваліфіковані спеціалісти з виробництва: керівники Рівненського обласного управління земельних ресурсів Поліщук М.І. та Зусько А.М., директор Рівненської філії державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІ проект реконструкція» Ковальчук В.О., начальник Рівненського міського управління земельних ресурсів Мельничук А.О., технічний директор ТзОВ «Рівненський ЗКЦ» Кошицький П.Г. та інші.

Протягом всього періоду свого існування у складі трьох різних факультетів кафедра активно розвивалася, штатна чисельність викладачів у 2013 році перевищила 40 одиниць, тому виникла потреба її поділу. Новостворену кафедру землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики очолив доктор с.-г.наук, професор Мошинський В.С.

З червня 2019 року по даний час завідувачем кафедри є канд. техн. наук, доцент Ліщинський А.Г.

Сьогоднішній склад кафедри – це 15 викладачів, з яких 1 д.с.-г.н., професор, 8 к.т.н., доцентів, 4 старших викладачів та 2 асистенти. Кафедра забезпечує викладання близько тридцяти навчальних дисциплін, основними з яких є: «Основи земельного кадастру та права», «Кадастр», «Землевпорядне проектування», «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості», «ГІС в задачах моніторингу», «ГІС в кадастрових системах», «ГІС в управлінні територіями», «Кадастр землі та нерухомості», «Організація і управління виробництвом», Управління земельними ресурсами», «Моніторинг та охорона земель», «Нормативне забезпечення землеустрою», «Оцінка нерухомості», «Наукові основи землеустрою», «Методологія та методи наукових досліджень», «Територіально-просторове планування», «Управління нерухомістю», «Кадастрове картографування», «Ландшафтна екологія».

Викладачі кафедри приділяють значну увагу удосконаленню навчального процесу, його методичному забезпеченню. Зокрема, було розроблено і видано такі основні навчальні посібники:

 1. Корнілов Л.В. Землевпорядне проектування: Реформування земельних відносин в Україні : Навчальний посібник. – Рівне, 2000. – 124 с.
 2. Корнілов Л.В. Землевпорядне проектування: Методика виконання розрахунково-графічних робіт та курсових проектів: навчальний посібник. – Київ: Кондор, 2005. – 150 с.
 3. Мошинський В.С., Бухальська Т.В. Управління земельними ресурсами. Практикум: навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 133 с.
 4. Мошинський В.С., Бухальська Т.В. Моніторинг та охорона земель. Практикум: навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 123 с.
 5. Ліщинський А.Г. Сунічук О.С. Земельне право. Навчально-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 299 с.
 6. Лагоднюк О.А., Бухальська Т.В., Янчук О.Є. ГІС в кадастрових системах. Лабораторний практикум: навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 218 c.
 7. Кахнич П.Ф., Ревуцький В.Р. Геодезична практика. Навчально-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2011.
 8. Черняга П.Г., Дмитрів О.П., Стахів Я.А. Геодезія. Частина І: інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2009. – 296 с.
 9. Мошинський В.С., Бухальська Т.В., Ліщинський А.Г., Наконечна Ж.В. Моніторинг та охорона земель. Практикум: навчальний посібник / – Вид. 2-ге, перероб. та доповн. – Рівне: НУВГП, 2019. – 196 с.

Для якісної підготовки студентів обладнані спеціалізовані навчальні лабораторії геоінформатики, землевпорядного проектування, земельного кадастру та права, курсового і дипломного проектування, комп’ютерні класи. В навчальному процесі використовуються сучасні комп’ютери, електронні прилади та програмне забезпечення до них.

Кафедра співпрацює з науково-дослідними, науково-виробничими та державними установами: Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії, Головним управлінням Держгеокадастру в Рівненській області, ДП «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», спорідненими кафедрами Київського національного університету будівництва та архітектури, НУ «Львівська політехніка», Донецького національного технічного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Активно розвивається співпраця кафедри із зарубіжними навчальними закладами: Шведським Королівським інститутом технологій (м. Стокгольм), Університетом Сантьяго де Компастелла (Іспанія), Університетом «Варшавська політехніка», Варшавським університетом природничих наук (SGGW), Природничо-технологічним інститутом у Варшаві, Ольштинським аграрним університетом, Політехнікою Святого Хреста (Кельце, Польща) та багатьма іншими освітніми та науково-дослідними установами як в Україні, так і за кордоном.

Працівники кафедри є науковими консультантами науково-виробничих установ, органів державного управління та органів місцевого самоврядування, беруть участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, у розробці нормативних документів – стандартів освіти і нормативно-правових документів у різних галузях.

Вчені кафедри постійно беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та внутрішньовузівських наукових конференціях, спеціалізованих виставках, семінарах тощо. Колективом кафедри щорічно публікуються понад 20 наукових праць з актуальних питань землеустрою, геоінформатики, земельного кадастру, моніторингу земель, водного господарства та екології. Спільно з колегами з інших кафедр науковцями кафедри підготовлено та видано ряд монографій:

 1. . Мошинський В.С. Моніторинг і оцінка еколого-меліоративного стану осушуваних земель Рівненської області : монографія. – Рівне, 1995. – 205 с.
 2. . Мошинський В.С., Сасюк З.К. Екстраполяція у задачах відтворення даних моніторингу : монографія. – Рівне: НУВГП, 2010. – 184 с.
 3. . Лазарчук М.О., Черенков А.В., Ліщинський А.Г., Рокочинський А.М. та ін. Оптимізація розрахунку осушувальних систем та управління ними: монографія / за ред. Лазарчука М.О. – Рівне, 2010. – 354 с.
 4. . Лагоднюк О.А., Черняга П.Г Організація прибудинкових територій житлових багатоквартирних будинків: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 176 с.
 5. . Сташук В.А., Рокочинський А.М., Грановська Л.М., Мошинський В.С. та ін. Рис в Україні : монографія / за ред. В.А. Сташука. – Київ, Рівне, Херсон, 2014.– 978 с.

Наукові здобутки та практичні напрацювання співробітників кафедри застосовуються у навчальному процесі, при підготовці магістерських робіт, які виконуються на реальних об’єктах. Про високий рівень підготовки студентів свідчать призові місця на Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, публікації у спеціальних та фахових виданнях.

За вагомі здобутки у науковій, навчально-методичній, організаційній роботі багато викладачів кафедри неодноразово були нагороджені почесними грамотами та листами, а Мошинський В.С. удостоєний звання «Заслужений працівник освіти України».


Науково-дослідна лабораторія управління земельними ресурсами та геоінформатики

Наукові дослідження лабораторії пов'язані актуальними питаннями раціонального використання територіальних ресурсів та моніторингом природно-техногенних систем, їх системному моделюванню:

 • охорона та використання деградованих земель і малопродуктивних угідь у проектах землеустрою;
 • регламентація технологічних процесів територіального землеустрою;
 • формування сучасних землекористувань аграрного комплексу з застосуванням теорії нечітких ознак;
 • еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь в проектах землеустрою;
 • організація використання і територіальне планування земель в прибережних смугах водних об’єктів;
 • землеустрій та кадастр населених пунктів;
 • обґрунтування регламентів використання земель в зонах з особливими умовами використання територій;
 • вдосконалення методів і моделей грошової оцінки земель та нерухомого майна;
 • оптимізація та організація екологічно стійкого землекористування на осушених землях Західного Полісся України;
 • прогнозування надзвичайних ситуацій на прирічкових територіях з використанням геоінформаційних технологій;
 • методи моніторингу та управління територіями.

Наукові напрями реалізуються шляхом виконання робіт у рамках науково-дослідної кафедральної теми «Розробка наукових засад управління ресурсами територіальних громад» (№ державної реєстрації 0117U003524). При кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 05.24.04 – «Кадастр та моніторинг земель». На кафедрі підготовлено і захищено 9 кандидатських дисертацій, закінчує роботу над докторською дисертацією Корбутяк В.М.


Склад кафедри