Кафедра Трудових ресурсів і підприємництва

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

Кафедру трудових ресурсів і підприємництва НУВГП було засновано 27 серпня 2000 року як науковий і навчально-методичний осередок підготовки фахівців за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами» (з 01.09.2003р. – «Управління персоналом і економіка праці»). З 2000 по 2011 рр. кафедру очолював доктор екон. наук, професор, відмінник освіти України В.Я.Гуменюк – відомий учений у сфері розвитку економічної науки в умовах ринкової трансформації. З вересня 2011 р. і дотепер кафедрою трудових ресурсів та підприємництва керує доктор екон. наук, професор Л.І. Безтелесна – автор понад 120 науково-методичних праць, фахівець з питань соціальної політики та управління людським розвитком.

Місія кафедри

Місія кафедри полягає у формуванні конкурентоспроможних на ринку праці фахівців у галузі економіки та підприємництва зі спеціалізацією у сфері управління персоналом та бізнес-аналітики з високими лідерськими і моральними якостями, здібностями ефективно взаємодіяти в професійному, корпоративному та суспільному середовищі

Основні завдання кафедри

 • навчально-методичне забезпечення і координація підготовки фахівців за спеціальністю 051 "Економіка" (освітніми програмами "Управління персоналом і економіка праці" та "Бізнес-аналітика");
 • формування знань і навичок в галузі економіки і підприємництва у студентів інших спеціальностей університету;
 • проведення науково-дослідної роботи та формування наукової школи з проектування механізмів розвитку соціально-економічної системи;
 • наукове і кадрове забезпечення діяльності підприємств і організацій різних форм власності та установ соціальної сфери;
 • формування соціальної відповідальності фахівців.

Професійна підготовка фахівців

Колектив кафедри за підтримки ректорату створив за роки діяльності усі необхідні умови для якісної підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності 051 "Економіка", про що свідчать державні ліцензії і сертифікати. Підготовка фахівців відбувається за освітніми програмами:

 • "Управління персоналом і економіка праці»;
 • "Бізнес-аналітика".

Дисципліни, які викладаються

Для підготовки фахівців за освітніми програмами "Управління персоналом і економіки праці", та "Бізнес-аналітика" викладачами кафедри викладаються наступні профільні дисципліни:

 • Економіка праці;
 • Економічний аналіз;
 • Організація, нормування та ринок праці;
 • Управління, мотивування та аудит персоналу;
 • Управління поведінкою та конфліктами;
 • Трудові і договірні відносини;
 • Системи і механізми регулювання бізнесу;
 • Фізіологія і психологія праці;
 • Планування та організація бізнесу;
 • Управління витратами і ціноутворення;
 • Облік і звітність в бізнесі;
 • Фінансове забезпечення бізнесу;
 • Соціально-економічна статистика та аналітика;
 • Конкурентоспроможність бізнесу;
 • Аналітика ринків;
 • Аналіз економічної діяльності та бізнес-середовища організації;
 • Системи і механізми регулювання бізнесу;
 • Проектний аналіз.

З описами та робочими програмами дисциплін можна ознайомитися перейшовши за ссилкою - http://nuwm.edu.ua/nni-em/kaf-trp/disciplini

Окрім професійної підготовки фахівців з управління персоналом та бізнес-аналітики, кафедра трудових ресурсів та підприємництва забезпечує викладання низки навчальних дисциплін студентам інших спеціальностей у таких галузях знань:

 • економіка праці, соціально-трудові відносини і управління персоналом;
 • організація підприємництва та самозайнятості населення;
 • основи економіки, підприємництва та менеджменту.

Загалом, на кафедрі освоєно і методично забезпечено викладання понад 50 навчальних дисциплін.

Науково-дослідна робота кафедри

Головними напрямами наукової роботи кафедри є проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції, зокрема раціонального використання трудових ресурсів, розроблення ринкових механізмів господарювання.

Впродовж 2007-2017 р.р. науковці кафедри працювали над темами:

 • Механізми конкуренції і сталого розвитку соціально - економічної системи в контексті євроінтеграції (номер держ. реєстрації 0106U010492);
 • Механізми розвитку соціально-економічної системи в контексті євроінтеграції (номер державної реєстрації 0112U002525).

У 2018 році розпочато дослідження в рамках двох нових науково-дослідних тем, а саме:

 • Регулювання соціально-трудових відносин та стимулювання економічної активності населення в Україні (номер державної реєстрації 0118U001416);
 • Механізми регулювання якості життя в умовах викликів національній безпеці Україні (номер державної реєстрації 0118U001417).

З лютого 2019 року викладачі кафедри також працюють над держбюджетною темою Міністерства освіти і науки України «Формування комфортного середовища проживання та праці задля досягнення соціальної безпеки в транскордонному просторі» (номер державної реєстрації НР 0119U000080).

До науково-дослідної роботи кафедри активно залучаються студенти. Зокрема, ще на 1 курсі за кожним студентом закріплюється науковий керівник. Крім того, на кафедрі діють 4 наукові гуртки:

 • «Персонал»;
 • «Мобільність та розвиток»;
 • «Мотивація»;
 • «Розвиток підприємництва в умовах євроінтеграції».

Наші студенти неодноразово ставали призерами і переможцями олімпіад та конкурсів на місцевому та всеукраїнському рівні. Зокрема, у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт призові місця здобували Котвінська А., Мостенчук А. Солтис Ю., Пилипчук Р., Лебедь В., Косік М., Комар С., Демчук А. (керівник – Г.Ю. Міщук), Зозулевич А., Слупачик Т., Невірковець, А., Кобилочна О., Ткачук А., Вербицька Н., (керівник – Н.О. Мазур), Мартинюк С. (керівник – Л.І. Безтелесна), а переможцями Всеукраїнських олімпіад за спеціальністю ставали Самолюк Н., Постнікова О., Давидчук Б. та ін.

За результатами науково-дослідної роботи колективом кафедри опубліковано понад 800 наукових праць, з них 40 одноосібних та колективних монографій, більше 550 наукових статтей (в т.ч. 9 статтей у періодичних журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science).

За вагомі здобутки у науковій роботі викладачі кафедри неодноразово нагороджувалися грамотами, почесними листами, подяками НУВГП та органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування.