Зубілевич Світлана Яківна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Зубілевич Світлана Яківна

Народилась 21 жовтня 1958 року у м.Рівному. 1980 року закінчила Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю "Економіка і організація водного господарства". У 1983–1986 роках навчалась в аспірантурі Київського інституту народного господарства. Науковий керівник – доцент, кандидат економічних наук Бабич Віталій Васильович. 1987 року захистила кандидатську дисертацію. 1992 року присвоєне вчене звання доцента. У 2005 році присвоєне вчене звання професора. Працювала на кафедрі економіки водного господарства, а згодом – на кафедрі обліку і аудиту у водному господарстві асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором нинішнього Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). Організувала та очолила один з перших в Україні спецфакультет по перепідготовці безробітних. З посад декана та зав. кафедри перейшла до докторантури КНЕУ (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Самборський Володимир Іванович), яку закінчила 1998 року. Перше знайомство з західною практикою обліку і аудиту отримала у Школі підприємництва КНЕУ на програмі фонду Ноу-хау для викладачів вузів України. Після цього кілька разів впродовж 1993–97 років стажувалась у Нортумбрійському університеті (Великобританія) з фінансового обліку, аудиту, фінансового менеджменту. Як викладач Міжнародного інституту менеджменту стажувалась у бізнес-школі Католицького університету м.Лованіум (Бельгія), 1996 рік, за програмою "Метод кейс-стаді для бізнес-шкіл" та в університет Карнегі Меллон, 1997 рік, за програмою для викладачів тренінгів для практиків. Отримані знання визначили напрям наукових досліджень – Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту та їх впровадження в Україні. Працювала на проекті "Реформа бухгалтерського обліку в Україні", який виконувався аудиторською фірмою Прайсвотерхаускуперс, а також співпрацювала з проектом "Реформа бухгалтерського обліку в Україні", який виконувався компанією IBTCI. З 2001 року є тренером-консультантом Центру професійної підготовки країн СНД аудиторської компанії "Андерсен" (зараз – компанії "Ернст енд Янг"), в якому проводить семінари для практиків з відстрочених податків, фінансового аналізу, економічних методів управління для нефінансових менеджерів, бюджетування, обліку за стандартами США тощо. У 2003 році була експертом з тренінгів проекту ТАСІС "Навчальна програма з бухгалтерського обліку в Україні". З 1997 року веде активну громадську роботу як голова Комітету з питань професійної освіти Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України. У 2010 р. обрана головою комітету з сертифікації Євразійської ради сертифікованих професійних бухгалтерів. У 2005 році успішно склала іспит за програмою британської професійної організації АССА та отримала сертифікат з Міжнародних стандартів фінансової звітності. У 2008 році навчалась за програмою з аудиторів з систем управління якістю. Як експерт брала участь у: підготовці Положення про Національний аудиторський комітет; розробці моделі Закону про аудит для країн СНД у складі Робочої групи з аудиту Координаційної ради з методології бухгалтерського обліку; розробці Рекомендацій із застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для ФПБАУ; розробці Методичних рекомендацій із трансформації бухгалтерської звітності ВАТ у звітність за МСБО; розробці кількох проектів Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (ФПБАУ); рецензії Методичних рекомендацій з обліку та застосування нового Плану рахунків у кредитних спілках України; порівняльному аналізі законодавчого регулювання аудиту в країнах Європейського Союзу та в Україні; трансформації фінансової звітності банків України у фінансові звіти за МСФЗ; перекладі видання Міжнародних стандартів фінансової звітності 2009 року з англійської мови. Має більше 130 наукових праць, є співавтором навчальних посібників з бухгалтерського обліку та аудиту.

Викладає дисципліни

Облік та звітність, міжнародні стандарти фінансової звітності, організація обліку.

Наукові праці

  • 1. Еволюція суспільного нагляду за аудиторською професією у раїнах ЄС у 2006-2012 роках //збірник наук.праць НУВГП. - 2012.
  • 2. Роль професійних організацій у підготовці бухгалтерів в Україні // нова педагогічна думка. — 2013. — № 1.