Залеський Іван Іванович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Залеський Іван Іванович

Народився 7 листопада 1944 року на Тернопільщині. У 1970 р. закінчив геологічний факультет Львівського держуніверситету ім.І.Франка, отримавши спеціальність інженер-геолог.

У 1971 – 1972 рр. служив в рядах Радянської армії в м. Гродно (Білорусія). Залеський Іван Іванович з 1972 р. постійно працює спочатку в Ковельській ГРП, а з моменту створення Рівненської ГРЕ та Рівненської КГРП в даних організаціях на посадах гідрогеолога, старшого гідрогеолога, а з 1986 р. - головним гідрогеологом експедиції.

За 17-річний період польових робіт на проведенні гідрогеологічної та інженерно-геологічної зйомки досконало вивчив проблеми гідрогеології Полісся. Є автором 5 зйомочних звітів та співавтором методичних рекомендацій по проведенню зйомок для потреб промислового та меліоративного будівництва. За матеріалами власних досліджень в 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Реконструкція плейстоценових ландшафтів Волинського Полісся і раціональне природокористування" під керівництвом професора інституту географії України Веклича М.Ф. і здобув звання кандидата географічних наук.

Залеський І.І. є автором більше 80 наукових праць, присвячених проблемам Полісся.

За особистий внесок у розвиток гідрогеологічної галузі регіону 10 березня 1981 року був нагороджений орденом "Знак пошани".

За особисті заслуги в розвитку геологорозвідувальних робіт по нарощуванню мінерально-сировинної бази України та багаторічну сумлінну працю Залеському I.I. присвоєно звання "Почесний розвідник надр" (Постанова Держкомгеології України від 28.01.1998 р. № 1/21-П).

У 2002 році за значний особистий внесок в розвиток підприємства "Північгеологія" йому присвоєно звання "Заслужений працівник підприємства" (посвідчення № 24).

За результатами конкурсу наукових праць екологічного спрямування в грудні 2003 року він обраний членом-кореспондентом Міжнародного академії наук екології і безпеки життєдіяльності (диплом ЗМ 02211 від 25.12.2003 року м. Санк-Петербург).

Поряд з професійною діяльністю Залеський I.I. очолював профспілкову організацію Рівненської геологічної експедиції. З нагоди 50-річчя Профспілки працівників геології, геодезії та картографії України у лютому 2004 року Залеський I.I. нагороджений Почесною грамотою ФП України.

За багаторічну сумлінну працю в системі геологічної галузі України і у зв'язку з 60-річчям від дня народження він представляється до нагородження Почесною грамотою Держкомресурсів України.

Основні наукові праці

  • Серійна легенда для гідрогеологічних карт Волино-Поділля. В зб. Сучасний стан і задачі розвитку регіональних геологічних досліджень. Київ, 2005, с. 103-104.
  • Стан робіт, пов'язаних зі складанням комплекту гідрогеологічних карт як складової держгеолкарти-200 в ПДРГП "Північгеологія". В зб. Сучасний стан і задачі розвитку регіональних геологічних досліджень. Київ, 2005 с. 46-47 (у співавторстві з Бондаренком М.М.).
  • Glowne poziomy stratygraficzne w plejstocenie Polesia Wolynskiego (NW Ukraina). В матеріалах ХII конференції стратиграфії плейстоценц Польщі. Warzzawa, 2005 с, 51-53 (у співавторстві з Л.Лінднером, А.Богуцьким, Р.Хлебовським, Ю.Войтановичем).
  • Геологічні особливості доплейстоценового зрізу Волинського Полісся. В зб. Глеціал і периглеціал Волинського Полісся. Львів: ВЦ Львів університету, 2005 с. 14-37 (у співавторстві з А.Богуцьким).
  • Rzezba podplejstocenska Polesia Worynskigo. В зб. Гляціал і перигляціал Волинського Полісся. - Львів: ВЦ Львів ун-ту, 2005, с. 38-45 (у співавторстві з Р.Добровольським, С.Терпіловським).
  • Zarys stratygrafii w plejstocenu Polesia Wolynskiego (NW Ukraina). Гляціал і перигляціал Волинського Полісся. - Львів: ВЦ Львів ун-ту, 2005, с. 54-82 (у співавторстві з Л.Лінднером, А.Богуцьким, Р.Хлебовським, Я.Єловічевою, Ю.Воетановичем).
  • Основні риси плейстоценового рельєфу Волинського Полісся. В зб. Гляціал і перигляціал Волинського Полісся. - Львів: ВЦ Львів ун-ту, 2005, с. 46-53 (у співавторстві з П.Гожиком).
  • До проблеми плейстоценових зледенінь Волинського Полісся. В зб. Глеціал і периглеціал Волинського Полісся. - Львів: ВЦ Львів ун-ту, 2005, с. 83-86 (у *Warunki aerodynarniczne akuvulacji eolicznuch па przuktadzie wudmu w okolici Maniewicz (Polesie Wotynskie). B зб. Гляціал і перигляціал Волинського Полісся. - Львів: ВЦ Львів ун-ту, 2005, с. 203-209 (у співавторстві з Р.Зелінським).
  • Клименко М.О., Залеський І.І. Техноекологія - К.: Видавничий центр «Академія», 2011р. – 256 с.
  • Клименко М.О., І.І. Залеський. Техноекологія. Практикум – Рівне: НУВГП 2010 – 84с.

E-mail

i.i.zaleskyi@nuwm.edu.ua