Древецький Володимир Володимирович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Древецький Володимир Володимирович

Освіта і професійний шлях

1971 р. – закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості;

з 1972 по 1975 рік навчався в аспірантурі кафедри автоматизації хіміко-технологічних процесів Львівського політехнічного інституту;

1976 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю „Прилади та методи вимірювання механічних величин”;

з 1975 по 2005 рік працював на кафедрі електротехніки та автоматики НУВГП;

1980 рік – доцент кафедри електротехніки та автоматики;

з 2005 по 2008 рік навчався в докторантурі на кафедрі інформаційних технологій Національного авіаційного університету;

2009 р. – доктор технічних наук за спеціальністю „Прилади і методи контролю та визначення складу речовин”;

2009 – 2011 рр. працював на посаді професора кафедри електротехніки та автоматики НУВГП;

з 2011 року – завідувач кафедри приладобудування, електротехніки та інформаційних технологій.

з 2013 року – завідувач кафедри автоматизації,електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Педагогічна діяльність

викладає дисципліни "Монтаж, налагодження та експлуатація систем автоматизації", "Спеціальні вимірювання і прилади" та "Основи наукових досліджень" для студентів спеціальності „Автоматизоване управління технологічними процесами”;

керує дипломним проектуванням спеціалістів, науковими роботами магістрів спеціальності АУТП та аспірантів за спеціальністю «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин».

Наукова діяльність

Головний науковий напрямок – розробка методів і приладів для неперервного автоматичного контролю фізико-механічних параметрів ньютонівських та неньютонівських рідин, а також показників якості нафтопродуктів.

Автор понад 200 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 2 навчальних посібників і 51 авторських свідоцтв та патентів, значна частина яких впроваджена у виробництво.

Головні наукові праці присвячені розробці гідродинамічного методу контролю в’язкості, густини і реологічних характеристик рідин та створенню промислових автоматичних аналізаторів вказаних параметрів. Підготував 2 кандидатів технічних наук та 7 магістрів.

Організаційна діяльність

2003 р. – академік Інженерної академії України, голова Рівненського обласного відділення;

2005 р. – віце-президент Інженерної академії України;

2008 – 2013 рр. – член оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції „Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси”;

2009 – 2010 роки – позаштатний радник Міністра охорони навколишнього природного середовища України;

2010 – 2013 роки – член робочої групи ОБСЄ, ЮНЕП і ЄЕК ООН по проекту «Зниження вразливості до екстремальних повеней і змін клімату в басейні річки Дністер»;

2010 р. – член керівного комітету «Національного політичного діалогу з інтегрованого управління водними ресурсами в Україні» під егідою ЄЕК ООН і ОБСЄ.

Відзнаки

2007 р. – срібна медаль ім. А. М. Підгорного за значний внесок у розвиток Інженерної академії України;

2008 р. – медаль „За сприяння Збройним Силам України”;

2008 р. – Почесна грамота Національного авіаційного університету;

2009 р. – «Людина року – 2009» НУВГП, занесений на Дошку Пошани;

2010 р. – Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації;

2010 р. – Подяка ректора НУВГП.