Дмитришина Надія Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Освіта

Дмитришина Надія Миколаївна
 • У 2008 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет та отримала диплом викладача англійської мови та літератури, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.
 • У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки (тема: «Національне виховання в освітньо-виховних закладах українського чернецтва Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)»).

Професійна діяльність

 • З 2009 по 2014 працювала вчителем англійської мови у Рівненській гуманітарній гімназії.
 • З вересня 2014 року працює в університеті на посаді асистента.

Основні дисципліни

«Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

Сфера наукових інтересів

Національне виховання, лінгводидактика, комунікативна компетентність.

Наукові праці 2014 року

 • 1. Дмитришина Н. М. Генетична площина актуальних проблем дидактики у світлі чернечого виховання на теренах Західної України / Н. М. Дмитришина // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. - № 8 (51). – 2014. – С. 127 – 129
 • 2. Дмитришина Н.М. Особливості реалізації комунікативного підходу в процесі вивчення іноземної мови / Н. М. Дмитришина // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 грудня 2014 р. – Рівне : Вид-ць О. Зень, 2014. – С. 294 – 296

Наукові праці 2012 року

 • 3. Дмитришина Н. М. Генетико-прогностичні аспекти національно-патріотичного виховання у вітчизняних загальноосвітніх закладах / Н. М. Дмитришина // Нова педагогічна думка. - № 4 (72). – 2012. – С. 149 – 153

Наукові праці 2011 року

 • 4. Дмитришина Н. М. Національне виховання в освітньо-виховних закладах українського чернецтва Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13. 00. 01 / Надія Миколаївна Дмитришина. – Рівне, 2011. – 207 с.
 • 5. Дмитришина Н. М. Проблеми національного виховання в освітньо-виховних закладах українського чернецтва Галичини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) : навчально-методичний посібник / Н. М. Дмитришина. – Рівне : СПД Войтович М. А., 2011. - 67 с.

Наукові праці 2010 року

 • 6. Дмитришина Н. М. Історична зумовленість становлення та розвитку національної системи виховання під егідою українського чернецтва Галичини (кін. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) / Н. М. Дмитришина // Нова педагогічна думка. – 2010. - № 2. – С. 29 – 31
 • 7. Дмитришина Н. М. Національне виховання в системі освіти чернечого чину сестер Василіанок та сестер Служебниць / Н. М. Дмитришина // Нова педагогічна думка. – 2010. - № 3. – С. 13 – 15
 • 8. Дмитришина Н. М. Діяльність дошкільних навчальних закладів та сиротинців під егідою українського чернецтва Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Н. М. Дмитришина // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Збірник наукових праць. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – Вип. 41. – С. 61 - 64
 • 9. Дмитришина Н. М. Особливості виховного процесу в освітніх закладах українського чернецтва / Н. М. Дмитришина // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Збірник наукових праць. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – Вип. 42. - С. 77 – 79
 • 10. Дмитришина Н. М. Досвід національного виховання в навчальній системі чернечого чину отців Василіан в процесі реформування сучасної освіти / Н. М. Дмитришина // Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарного педагогічного інституту ім. Т. Шевченка. – Серія «Педагогічні науки». – Кременець: КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2010. – Вип. 1. - С. 25 – 29
 • 11. Дмитришина Н. М. Національне виховання в українській педагогічній думці / Н. М. Дмитришина // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ІІІ Міжнародної науко-практичної конференції студентів та молодих науковців, 19-20 травня 2010 р. – Рівне : Вид-во РДГУ, 2010. – С. 45 – 46
 • 12. Дмитришина Н. М. Національне виховання як процес всебічного розвитку особистості / Н. М. Дмитришина // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2010, 25-27 листопада 2010 р. – Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 208 – 210
 • 13. Дмитришина Н. М. Роль національного виховання у товариствах «Пласт», «КАУМ», «Марійські дружини» у вирішенні проблем сучасної освіти / Н. М. Дмитришина // Гуманізм та освіта : збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 вересня 2010 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – С. 282 – 285

Наукові праці 2009 року

 • 14. Дмитришина Н. М. Виховна діяльність монахинь Чину Святого Василія Великого / Н. М. Дмитришина // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2009, 14-16 травня 2009 р. – Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 203 – 205